Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Michał Skalny - kierownik działu
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Anna Krzemianowska -specjalista ds. finansowych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Agata Bartnik-Pietruszka - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agata.bartnik-pietruszka@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Sadowska-Karolewska - samodzielny referent ds. studenckich
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: agnieszka.sadowska-karolewska@pwr.edu.pl   

Wojciech Wodo - specjalista,
opiekun DKF "Politechnika"
e-mail: wojciech.wodo@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Łukasz Ptaszek - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Marta Kierska-Witczak - specjalista, dyrygent chóru
e-mail:  marta.kierska-witczak@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Informacja dotycząca odstąpienia JM Rektora od Porozumienia w sprawie utworzenia Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej w Politechnice Wrocławskiej

W związku z informacjami – jakie pojawiły się na stronie Samorządu Studenckiego,
a dotyczącymi odstąpienia JM Rektora od Porozumienia w sprawie utworzenia Komisji
ds. Finansowania Działalności Studenckiej w Politechnice Wrocławskiej – szeroko komentowanymi w mediach społecznościowych, informujemy:

Aktualnie – wszystkie rozpoczęte projekty studenckie są finansowane i rozliczane  wg dotychczasowych zasad. Dla zapewnienia realizacji aktywności studenckiej odbędzie się – ostatnie przed wakacjami – posiedzenie Komisji ds. Finasowania w dniu 9 czerwca br., na którym będą rozpatrywane  wnioski K1, K2 i K3.

Od 1 września 2016 r. – planuje się wprowadzenie nowej formuły podziału środków studenckich z zachowaniem ich sumarycznej wysokości. Szczegółowe rozwiązania w tej kwestii zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

 

Ponadto przypominamy, iż w związku z wyczerpaniem (w I kwartale br.) środków dostępnych dla podmiotów studenckich, a będących w dyspozycji Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej na rok  2016 –  JM Rektor przeznaczył dodatkowo PÓŁ MILIONA złotych z tego: 200 tys. zł na Juwenalia i 300  tys. zł na bieżącą działalność studencką.

 

z upoważnienia Rektora

Zbigniew Sroka

Prorektor ds. Studenckich

Wróć