Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr zimowy 2016/2017 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2016/2017.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych (http://prs.pwr.edu.pl/?p=3374). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag do pierwotnych list, zostały stworzone ostateczne listy rankingowe.

Zasady tworzenia list opisane są w załączniku nr 3 do regulaminu pomocy materialnej (http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-do-regulaminu-pomocy-materialnej-ZW_120_2016-z2.pdf)

Należy pamiętać, że punkty za średnią przyznawane są z podziałem na I i II stopień studiów. Odpowiedź na pytania typu „dlaczego osoba ze średnią niższą ma więcej punktów” znajduje się w powyższej informacji i regulaminie!

III. ZASADY PUNKTACJI ŚREDNIEJ OCEN
§ 7
1. Punkty stypendialne za średnią ocen przyznawane są studentom, którzy spełniają warunki określone w § 22 ust. 1 pkt. 1) –3) Regulaminu.
2. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać za średnią ocen wynosi 50 punktów.
3. Punkty za średnią przyznawane są według wzoru:

wzór

Decyzje ws. stypendiów rektora dla najlepszych studentów w systemie Edukacja.CL będą wprowadzane od 1 grudnia 2016 r.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji możliwe jest dopiero po fizycznym otrzymaniu decyzji. Po podpisaniu przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów Politechniki Wrocławskiej, decyzje zostaną bezzwłocznie wysłane drogą pocztową.

Po podpisaniu decyzji przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, stypendia będą bezzwłocznie wysyłane drogą pocztową.

 

Wydział Architektury (agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa ex

Wydział Budownictw Lądowego i Wodnego (teresa.mietus@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa ex

Wydział Chemiczny (anna.socha@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Elektroniki (marzena.konewczynska@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Elektryczny (jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (anna.socha@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Inżynierii Środowiska (jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Informatyki i Zarządzania (anna.sacha@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Mechaniczno-Energetyczny (teresa.mietus@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa ex

Wydział Mechaniczny (renata.korzekwa@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Podstawowych Problemów Techniki (agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa ex

Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki (agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Matematyki (jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Techniczno-Informatyczny (barbara.dziadosz@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Techniczno-Inżynieryjny (iwona.cado-sadowska@pwr.edu.pl)

Ostateczna lista rankingowa pdf

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (katarzyna.szczepaniak@pwr.edu.pl)

1. Brak osób wnioskujących o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wróć