Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Michał Bocian - Kierownik Działu
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: michal.bocian@pwr.edu.pl   

Anna Krzemianowska -specjalista ds. finansowych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Agata Bartnik-Pietruszka - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agata.bartnik-pietruszka@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Wojciech Wodo - specjalista ds. informatycznych
e-mail: wojciech.wodo@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Łukasz Ptaszek - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Marta Kierska-Witczak - specjalista, dyrygent chóru
e-mail:  marta.kierska-witczak@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Wyniki konkursu na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2017 status Koła Strategicznego uzyskały następujące podmioty:
1. Akademicki Klub Lotniczy, wartość dofinansowania wynosi: 114 525,00zł.
2. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, wartość dofinansowania wynosi: 81 100,00zł.
3. Koło Naukowe PWR Racing Team, wartość dofinansowania wynosi: 94 635,00zł.
4. Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD, wartość dofinansowania wynosi: 97 200,00zł.
5. Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”, wartość dofinansowania wynosi: 10 000,00zł.

Łączna pula finansowa przeznaczona na działalność Kół Strategicznych w 2017 roku wynosi 397 460,00zł (20% całego budżetu na finansowanie działalności studenckiej w Politechnice Wrocławskiej).

Wyżej wymienione podmioty przed rozpoczęciem wydatkowania środków mają obowiązek zgłosić się do Działu Studenckiego w celu uzyskania pełnych informacji na temat szczegółowych decyzji podjętych przez Komisję Centralną w tym zakresie.

Jeden z wniosków kół nie został rozpatrzony, ze względu na złożenie go po terminie. Jeden z wniosków nie został rozpatrzony, ze względu na niekompletność wniosku. Pozostałe koła, które złożyły wnioski nie zdobyły statusu koła strategicznego ani dofinansowania. Komisja informuje, że na wysokość przyznanego dofinansowania znaczący wpływ oprócz zakresu projektów miała jakość przygotowanego wniosku.

Wróć