Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Informacja ws. rozdziału miejsc w DST-22 na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy jedynie rozdziału miejsc w DST-22, budynki T-7 i T-14 podlegają osobnej administracji i w celu uzyskania informacji o możliwości kwaterunku należy się kontaktować bezpośrednio z administracją tych obiektów.

Począwszy od lipca 2017 roku miejscem zakwaterowania doktorantów są piętra I – V w Domu Studenckim T-22. W ramach budynku istnieje możliwość otrzymania przydziału całego pokoju lub modułu (wyłącznie dla rodzin z dziećmi).

Do dnia 30 czerwca br. przyjmowane będą wnioski o zakwaterowanie w domach studenckich PWr od doktorantów.

Od dnia 1 lipca do 30 lipca br. przyjmowane będą wnioski o zakwaterowanie w domach studenckich PWr od przyjętych w trakcie I rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie.

Do 30 września br. przyjmowane będą wnioski o zakwaterowanie w domach studenckich PWr od przyjętych w trakcie II rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie.

Wnioski dostępne są na stronie http://www.doktoranci.pwr.wroc.pl/ w zakładce „Moje studium” > „Zaświadczenia i wnioski”.

W górnej części wniosku należy wybrać jedną z opcji zakwaterowania: pokój/pokój małżeński/moduł rodzinny. Opcja „miejsce w pokoju” przestaje obowiązywać.

Do wniosku o pokój małżeński należy dołączyć kserokopię aktu małżeństwa/zaświadczenia o wyznaczonym terminie ślubu (termin nie może być późniejszy niż 30 września br.).
W przypadku osób wnioskujących o moduł rodzinny wniosek należy uzupełnić o dokumenty przewidziane dla wniosków o pokój małżeński oraz kserokopie odpisu aktu urodzenia dziecka. Obowiązek dołączenia kopii powyższych dokumentów dotyczy wszystkich osób.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów do dnia 30 czerwca br. do bud. C-13, p. 1.01 (w przypadku uczestników II rekrutacji termin przyjmowania wniosków mija 22 września). W celu uniknięcia ew. problemów wynikających ze zbyt późnego przesłania wniosku, prosimy o nie odkładanie tego na ostatnią chwilę.

Wnioski wysyłane drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Istnieje możliwość wysłania wniosku drogą pocztową na adres umieszczony na końcu informacji. Na potrzeby niniejszego rozdziału miejsc, znaczenie ma data wpłynięcia a nie wysłania podania.

Miejsca rozdzielane będą do całkowitego wykorzystania miejsc. W przypadku większej liczby chętnych znaczenie będzie miał termin złożenia podania.

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, które wymagają zakwaterowania w pokojach przystosowanych do ich indywidualnych potrzeb istnieje możliwość zakwaterowania w innym domu studenckim, posiadającym odpowiednie pokoje. Konieczność zakwaterowania w takim pokoju musi być zgłoszona i udokumentowana wraz z wnioskiem o miejsce.

W celu ułatwienia przebiegu procesu zbierania wniosków potwierdzenie pobierania nauki przez Dział Nauczania zostanie dokonane zbiorowo po zakończeniu przyjmowania wniosków (czyt. nie ma potrzeby uzyskiwania indywidualnych potwierdzeń na wnioskach).

Rezerwacja pokoi możliwa będzie po zakończeniu procesu przyznawania miejsc
w administracji budynku. Dane kontaktowe ukażą się na stronie www.prs.pwr.edu.pl.

W indywidualnych przypadkach decyzję podejmuje Prorektor ds. Studenckich.

 

 

Adres:

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Politechnika Wrocławska

Wyb. Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Wróć