Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Lucyna Piesiewicz – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: lucyna.piesiewicz@pwr.edu.pl   

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17 i T-22
tel. (71) 340 75 82 DST-17
tel. (71) 340 75 97 DST-22
tel. portiernia (71) 340 75 83 DST-17
tel. portiernia (71) 340 75 99 DST-12
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Domy Studenckie T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22.

Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes do domów studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów (lista aktualna na dzień 30 sierpnia 2017 r.).

Dalsze kwaterowanie doktorantów odbywać się będzie na podstawie indywidualnych podań do momentu wyczerpania miejsc.

Osoby, które aktualnie nie zamieszkują DST-22, mogę zgłaszać się do administracji celem zakwaterowania od dnia 1 września do 5 października 2017 roku. Kwestie kwaterunku należy każdorazowo konsultować wcześniej z administracją budynku celem potwierdzenia dostępności wolnych pokoi.

Kwaterowanie trwa do 5 października 2017 roku włącznie. Po tym terminie każdy chętny musi ponownie starać się o przydzielenie miejsca (wniosek z systemu > potwierdzenie ze strony Działu Nauczania > C-13, DPS).

Pytania związane z zakwaterowaniem prosimy kierować do administracji budynku (anna.sobieska@pwr.edu.pl).

 Link pdf

W momencie kwaterowania niezbędne jest posiadanie:

  1. Potwierdzenia wpłaty kaucji  gwarancyjnej w wysokości 200 zł (Dane do przelewu na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531)
  2. Dowodu osobistego
  3. Zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca
Wróć