Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Studencki Program Stypendialny dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2017 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 roku).

Każda z osób ubiegających się o stypendium powinna do dnia 30 października 2017 roku wypełnić wniosek online http://sps.cui.wroclaw.pl/ (możliwość składania podań zostanie uruchomiona dnia 1 października 2017 roku).

Złożony  za pośrednictwem aplikacji internetowej wniosek powinien zawierać w formie pliku elektronicznego następujące dokumenty:

  • zaświadczenie  z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o kierunku, specjalności i roku studiów);
  • dokument potwierdzający przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
  • dokumenty potwierdzające zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu.
  • prezentację studenta (forma dowolna).

Szczegóły na temat tegorocznej edycji programu stypendialnego znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny w zakładce Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Wróć