Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Lucyna Piesiewicz – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: lucyna.piesiewicz@pwr.edu.pl   

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17 i T-22
tel. (71) 340 75 82 DST-17
tel. (71) 340 75 97 DST-22
tel. portiernia (71) 340 75 83 DST-17
tel. portiernia (71) 340 75 99 DST-12
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Domy Studenckie T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych – wyniki / Division of uninhabited rooms in dormitory – results

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc niezakwaterowanych. Miejsca zostały rozdzielone zgodnie z zasadami ogłoszonymi dnia 25 września 2017 roku (http://prs.pwr.edu.pl/?p=3310).

Lista pdf

Prosimy pamiętać, że rozdziałowi podlegały miejsca niezakwaterowanie a wiec również miejsca MĘSKIE i ŻEŃSKIE w już zakwaterowanych pokojach. Tym samym osoba przeciwnej płci, której miejsca zamieszkiwania znajduje się w bliższej odległości mogła otrzymać przydział do preferowanego przez drugą osobę domu studenckiego.

Wnioski złożone po terminie zostały pozostawione bez rozpatrzenia i tym samym nie trafiły na listę.

Od wyników niniejszego rozdziału nie ma przewidzianej procedury odwoławczej.

 

Kwaterowanie studentów rozpocznie się 9 października (opłata od dnia zakwaterowania) i potrwa, aż do 11 października (włącznie).

Do domu studenckiego T-3 prosimy zgłaszać się nie wcześniej niż w poniedziałek o godzinie 11:00.

W momencie kwaterowania, każdy student musi posiadać:

  • Potwierdzenia wpłaty kaucji  gwarancyjnej (Dane do przelewu na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531).
  • Dowód osobisty (kserokopię wizy i paszportu w przypadku studentów zagranicznych).
  • Zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca.

Wysokość kaucji uzależniona jest od trybu studiów i wynosi:

  • 200 złotych dla studentów studiujących nieodpłatnie
  • 400 złotych dla studentów studiujących na zasadzie odpłatności

Niezakwaterowanie do dnia 11 października spowoduje utratę przydzielonego miejsca.

 

 

The result of the distribution of uninhabited rooms are available under link below (http://prs.pwr.edu.pl/?p=3310).

List pdf

Applications submitted after deadline were not included.

There are no appeals procedures.

 

Accommodation starts on 9th October and will last until 11th October (inclusive).

To dormitory T-3 please come no earlier than on monday after 11:00 hour.

During accommodation all student needs to have with them:

  • Printed proof of guarantee deposit payment;
  • Copy of passport and visa;
  • ID photo for inhabitant card.

Guarantee deposit which is:

  • 200 zł for students who don’t pay for their studies;
  • 400 zł for students who pay for their studies.

Students who will not move in to dormitory till 11th October will lose their assignment.

Wróć