Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Lucyna Piesiewicz – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: lucyna.piesiewicz@pwr.edu.pl   

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17 i T-22
tel. (71) 340 75 82 DST-17
tel. (71) 340 75 97 DST-22
tel. portiernia (71) 340 75 83 DST-17
tel. portiernia (71) 340 75 99 DST-12
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Domy Studenckie T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63

Miejsce w domach studenckich dla osób rozpoczynających naukę w semestrze letnim 2017/2018

Poniższa informacja nie dotyczy osób, aktualnie zamieszkujących domy studenckie Politechniki Wrocławskiej, które po ukończeniu studiów I stopnia rozpoczną w lutym br. studia II stopnia. W ich przypadku, nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków.

Wszystkich uczestników rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej, uprzejmie informujemy, że w związku z aktualnym brakiem dostępnych wolnych miejsc bezpośrednio w domach studenckich Politechniki, zakwaterowanie w nich przed rozpoczęciem semestru będzie niemożliwe. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i zgodnie z porozumiem wrocławskich uczelni wyższych o wzajemnym kwaterunku istnienie możliwość zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego.

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Przyrodniczego, należy zgłosić się do Działu Spraw Studenckich UPWr (ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław) z:

 

*Na potrzeby zakwaterowania w domu studenckim Uniwersytetu Przyrodniczego zaświadczenia będzie wystawiane przez Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorant (w godzinach pracy Działu http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=564). Dział Pomocy Socjalnej będzie wystawiać zaświadczenia od dnia 13 lutego do dnia 15 lutego 2018 roku lub do momentu otrzymania informacji o braku wolnych miejsc w domach studenckich UPWr. W późniejszym terminie, po zaświadczenia należy się zgłaszać do dziekanatu wydziału.

Po rozpoczęciu semestru, osoby zakwaterowane na podstawie zaświadczenia o przyjęciu na studia będą zobligowany dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego wystawione wydział zaświadczenie o pobieraniu nauki.

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, na stronach www.prs.pwr.edu.pl oraz www.drugidom.pwr.edu.pl pojawi się informacja o możliwości otrzymania indywidualnego skierowania.

Wróć