Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów – wyniki

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Zgodnie z wcześniejszą informacją, podania o zakwaterowanie w Domu Studenckim T-9 zostaną rozpatrzone przez Prorektora ds. Studenckich na przełomie sierpnia i września.

Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes do Domu Studenckiego T-22 na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów (lista aktualna na dzień 24 lipca 2018 r.). Lista zostanie ponownie zweryfikowana pod kątem okresu studiów we wrześniu (około połowy września). W przypadku uzyskania przedłużenie okresu studiów wydana zostanie automatycznie zgoda na zakwaterowanie na przyszły rok akademicki.

Link pdf

Lista dotyczy wyłącznie osób posiadających status doktoranta a przydzielone miejsca dotyczą tylko i wyłącznie przydziału zgodnego z ogłoszonymi zasadami.

Osoby wnoszące indywidualne prośby do Prorektora ds. Studenckich w przypadku pozytywnej decyzji powinny zgłaszać się z nimi bezpośrednio do administracji budynku.

Osoby, które aktualnie nie zamieszkują DST-22, mogę zgłaszać się do administracji celem zakwaterowania. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem, kwaterunek na nowy rok akademicki rozpocznie się dnia 25 września i potrwa 4 października 2018 roku. Kwestie kwaterunku warto każdorazowo konsultować wcześniej z administracją budynku celem weryfikacji dostępności wolnych pokoi w preferowanej części budynku.

Kwaterowanie trwa do 4 października 2018 roku włącznie. Po tym terminie każdy chętny musi ponownie starać się o przydzielenie miejsca (wniosek z systemu > potwierdzenie ze strony Działu Nauczania > C-13, DPS).

Pytania związane bezpośrednio z zakwaterowaniem prosimy kierować do administracji budynku. Kierownikiem obiektu jest pani Anna Sobieska (anna.sobieska@pwr.edu.pl).

W momencie kwaterowania niezbędne jest posiadanie:

  1. Potwierdzenia wpłaty kaucji  gwarancyjnej w wysokości 200 zł (Dane do przelewu na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531)
  2. Dowodu osobistego
  3. Zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca

Osoby przyjęte na studia w trakcie wrześniowej rekrutacji, będą mogły starać się o przydział miejsca składając indywidualne podanie potwierdzone przez Dział Nauczania.

O przydzieleniu miejsca decydować będzie dostępność wolnych miejsc i kolejność zgłoszeń.

Wróć