Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2018/019

Uprzejmie przypominamy, że termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów mija z dniem 9 października 2018 roku.

Wnioski muszą być złożone poprzez portal Edukacja.CL, z tego systemu wydrukowane, uzupełnione i podpisane.

Począwszy od dnia 4 października osoby, które chcą złożyć tylko podanie o stypendium rektora – udają się do pokoju 1.02/1.02b.

Osoby, które składają jednocześnie wniosek o stypendium rektora oraz o inne świadczenia (stypendium socjalne, zapomogę), zapraszamy do pokoju 1.01.

Wszystkich pragnących złożyć podanie, prosimy o przygotowanie się do jego złożenia poprzez:

– wypełnienie oświadczenia ubiegającego się o stypendium (w tym dokładnej daty obrony w przypadku studentów II stopnia),

– podpisania podania (nie ma potrzeby składania podpisu w obecności pracownika),

– przygotowanie podania do przekazania pracownikowi jeszcze przed wejściem do Działu.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem od tej reguły jest student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia lub na jednolite studia magisterskie w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

 

Aktualnie studiuje na:

2 roku

studiów I stopnia

(III i IV semestr studiów)

3 roku

studiów I stopnia

(V i VI semestr studiów)

4 roku

studiów I stopnia

(VII semestr studiów)

1 roku

studiów II stopnia

(I i II semestr studiów)

2 roku

studiów II stopnia

(III i IV semestr studiów)

Liczę średnią ważoną ocen uzyskanych na:

1 roku

studiów I stopnia

(I i II semestru studiów łącznie)

2 roku

studiów I stopnia

(III i IV semestru studiów łącznie)

3 roku

studiów I stopnia

(V i VI semestru studiów łącznie)

Absolwenci VII i VIII semestralnych studiów I stopnia

 

4 roku

Studiów I stopnia

(VII semestru studiów lub VIII i VIII semestru studiów)

 

1 roku

studiów II stopnia

(I i II semestru studiów II stopnia łącznie)

Absolwenci VI semestralnych studiów I stopnia)

 

3 roku

studiów I stopnia

(V i VI semestru studiów łącznie)

 

 

Wróć