Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Wyniki październikowego rozdziału miejsc niezakwaterowanych / Results of division of uninhabited rooms in dormitory

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej w ramach październikowe rozdziału miejsc niezakwaterowanych.

http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Październikowy-rozdział-miejsc-niezakwaterowanych-wyniki-2018-10-05.pdf

Wnioski złożone po terminie lub w niewłaściwej formie zostały pozostawione bez rozpatrzenia i tym samym nie trafiły na listę.

Od wyników niniejszego rozdziału nie ma przewidzianej procedury odwoławczej.

Należy pamiętać, że w ramach rozdziału, przydzielane były miejsca w podziale na grupy (studenci lat wyższych/tegoroczni kandydaci itd.) a przydział miejsca był uwarunkowany również rodzajem dostępnego miejsca (miejsce w pokoju aktualnie zamieszkiwanym przez studentów/studentki) stąd osoba przeciwnej płci z mniejszą odległością mogła otrzymać przydział do preferowanego przez studenta akademika.

Informacja nt. rozdziału i zasad dostępna jest pod adresem http://prs.pwr.edu.pl/?p=4522.

  • Kwaterowanie w domach studenckich rozpoczyna się dnia 8 października 2018 roku i potrwa do 10 października 2018 roku (włącznie).
  • Kwaterowanie odbywa się w godzinach pracy administracji tj. od godziny 8.00 do 15.00.
  • Ostatnim dniem kwaterunku jest 10 października 2018 r. Osoby, które nie zakwaterują się do tego czasu utracą przyznaną promesę oraz wpłaconą kaucję (po szczegóły odsyłamy do Zasad zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej).

 

Przy zakwaterowaniu student musi posiadać:

  1. zdjęcie do karty mieszkańca,
  2. dokument tożsamości,
  3. potwierdzenie wpłaty kaucji  gwarancyjnej (dane do przelewu na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531),
  4. dodatkowo obcokrajowcy powinni posiadać również kserokopię paszportu i wizy.

 

Wysokość kaucji uzależniona jest od trybu studiów i wynosi:

  • 200 złotych dla studentów studiujących nieodpłatnie
  • 400 złotych dla studentów studiujących na zasadzie odpłatności

Niezakwaterowanie do dnia 10 października spowoduje utratę przydzielonego miejsca.

Wróć