Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Doktoranci

Zasady przyznawania finansowych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej określa Zarządzenie Wewnętrzne 79/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. (z późn. zm.)

Załącznik Regulamin
pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej
word pdf
Załącznik nr 1
Zasady ustalania składu rodziny i dochodu doktoranta
word pdf
Załącznik nr 2
Kategorie i stawki stypendium socjalnego, stypendium specjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów
word pdf
Załącznik nr 3
Wykaz gmin i powiatów, z których doktoranci nie mogą pobierać stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
word pdf
Załącznik nr 4
Zasady punktacji osiągnięć do stypendium dla najlepszych doktorantów
word pdf
Załącznik nr 5
Wniosek o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
word pdf
Załącznik nr 6
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
word pdf
Załącznik nr 7
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
word pdf
Załącznik nr 8
Wniosek o zapomogę
word pdf
Załącznik nr 9
Podanie do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach
word pdf
Załącznik nr 10
Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
word pdf
Załącznik nr 11
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
word pdf
Załącznik nr 12
Oświadczenie doktoranta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego
word pdf

 

Wróć