Kontakt


Dział Stołówek Studenckich

ul. Hoene-Wrońskiego 10
50-376 Wroclaw
budynek C-18
  
www.sks.pwr.wroc.plBIURO tel. 71 340 7527

Paweł Strugacz - Kierownik Działu Stołówek Studenckich
e-mail: pawel.strugacz@pwr.edu.pl   

Magdalena Kułażyńska-Hajdun - Specjalista
e-mail:  magdalena.kulazynska@pwr.edu.pl   
ROZLICZENIA
Wioletta Krutyj – Samodzielny Referent ds. księgowości
tel. (71) 340 7808
e-mail: wioletta.krutyj@pwr.edu.pl

REZERWACJE
tel. (71) 340 7530
e-mail: sks@sks.pwr.wroc.pl

Martyna Przygódzka e-mail:  martyna.przygodzka@pwr.edu.pl  

Oferta

Oferta Działu Stołówek Studenckich

  1. Oferta śniadaniowa dla grup
  2. Obiady dla grup
  3. Przerwy kawowe
  4. Bankiet
  5. Bal studencki/ uczniowski/ inny
  6. Spotkanie świąteczne

Warunki formalne dot. zamówienia i rozliczenia:

1. NOTA WEWNĘTRZNA
-złożenie zamówienia wewnętrznego, podpisanego przez dysponenta środków lub pracownika koordynującego na co najmniej 7 dni przed wydarzeniem.

2. FAKTURA
-złożenie zamówienia, zawierającego niezbędne dane do wystawienia faktury, najpóźniej w dniu realizacji zlecenia.

Faktury wystawiane są do 15 dnia kolejnego miesiąca.
Zamówienia należy składać w biurze w budynku C-18 Strefa Kultury Studenckiej ul. Józefa Marii Hoene- Wrońskiego 10-12 pok. 105, I piętro.
Formularz zamówienia dostępny tu.

Wróć