Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr letni 2016/2017

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2016/2017. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie termin publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017. Zgodnie z zamieszczonym poniżej porozumieniem, wstępne listy rankingowe zostaną opublikowane do dnia 27 marca 2017 roku.  

0 comments
ikonki_3

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Konferencja Medical Science Pulse odbędzie się 18-19 maja 2017r. w Opolu, na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, pracowników dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi projektów

0 comments
ikonki_5

Szkolenie z pozyskiwanie środków spoza Uczelni na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Politechnika Wrocławska wraz z Fundacją Rozwoju PWr zaprasza na szkolenie:   Pozyskiwanie środków spoza uczelni na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich http://fundacja.pwr.wroc.pl/pl/pozyskiwanie_srodkow_na_dzialalnosc_kol_naukowych_i_organizacji_studenckich_spoza_uczelni/142/ Studenci Politechniki Wrocławskiej zaangażowani w działalność kół naukowych, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych mogą aplikować o udział

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2016/2017 o stypendium naukowe z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 10 marca 2017 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć

0 comments
ikonki_7

Zmiana godzin funkcjonowania SKS w dn. 24.02

W piątek 24.02 stołówka oraz kawiarnia w budynku Strefy Kultury Studenckiej będą czynne do godz. 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_2

Wyniki konkursu na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej. W roku 2017 status Koła Strategicznego uzyskały następujące podmioty: 1. Akademicki Klub Lotniczy, wartość dofinansowania wynosi: 114 525,00zł. 2.

0 comments
!!!

Termin składania wniosków K do 22 lutego 2017!

Szanowni Studenci! Przypominamy, że Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłosiła konkurs na wnioski K. Wnioski należy składać do 22 lutego (środa) do godziny 14:00 do Działu Studenckiego w budynku H-14 (I piętro), a także wysłać elektronicznie na adres samorzad@pwr.edu.pl

0 comments
ikonki_2

25 luty 2017 – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 lutego 2017 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_8

Przekwaterowanie z Domu Studenckiego T-17 do Domów Studenckich T-19 i T-22

Studenci mający promesę do  T-22 4 – 5.03 ( sobota, niedziela ) – czas na przygotowanie pokoi i modułów do odbioru 6 – 7.03 (poniedziałek, wtorek ) – przenosiny do T-22 zgodnie z rezerwacją pokoi , obowiązek zgłoszenia się do

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc dla osób rozpoczynających naukę na Politechnice Wrocławskiej w semestrze letnim 2016/2017.

Od dnia 30 stycznia do dnia 13 lutego 2017 r. przyjmowane będą wnioski o miejsce w domu studenckim, osób rozpoczynających w semestrze letnim 2016/2017 naukę na nowym kierunku lub stopniu studiów w Politechnice Wrocławskiej (nie dotyczy osób aktualnie zamieszkujących domy

0 comments
ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017

Od dnia 1 lutego do 28 lutego przyjmowane będą wnioski o świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017 (zgodnie §13 ust. 7 regulaminu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej). Do świadczeń pomocy materialnej zaliczamy: – stypendium socjalne; – stypendium specjalne

0 comments
!!!

Informacja dotycząca pism kierowanych do Prorektora ds. Studenckich

Szanowni Państwo, decyzją Prorektora ds. Studenckich wszystkie pisma kierowane do Prorektora, a dotyczące aktywności studenckiej, muszą posiadać opinię kierownika Działu Studenckiego lub osoby przez niego upoważnionej. Wymóg wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

0 comments
ikonki_2

Informacja dla studentów kończących studia w semestrze zimowym 2016/2017

W związku ze zbliżającym się terminem obron przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej, osoby, które uzyskają status absolwenta w miesiącu styczniu, nie otrzymają już żadnych świadczeń z funduszu pomocy materialnej w miesiącu lutym. Osoby zainteresowane pobieraniem stypendium w lutym

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 23 grudnia 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 grudnia 2016 roku Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr – lista stypendystów w semestrze zimowym 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że komisja ds. stypendiów specjalnych rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista studentów, którym przyznano stypendium. Stypendystom serdecznie gratulujemy, a pozostałe osoby zachęcamy do dalszej i jeszcze

0 comments
ikonki_3

Godziny przyjęć w Dziale Studenckim

Informujemy, że w dniach 19.12.2016r. – 13.01.2017r. Dział Studencki przyjmuje studentów w godzinach 12:00-15:00. Za utrudnienia przepraszamy i bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr zimowy 2016/2017 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2016/2017. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
!!!

Ograniczenia w funkcjonowaniu SKS-u

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami naprawczymi i serwisowymi, w dniach  od 27 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. budynek C-18 Strefa Kultury Studenckiej zostanie wyłączony z użytku. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin pracy Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia do 31 grudnia br., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w godzinach od 10:00 do 15:00.  

0 comments
ikonki_7

Zmiana godzin otwarcia stołówki w Strefie Kultury Studenckiej

Informujemy, że menu śniadaniowe jest dostępne w naszej kawiarni, która funkcjonuje w godz. 8.00 – 17.00. W dn. 25.11 (piątek) w związku z przygotowaniami do imprezy, stołówka jest czynna do godz. 15.00. Aktualne informacje dot. funkcjonowania stołówki, menu oraz wydarzeń

0 comments
ikonki_2

W-1 i W-11 – Spotkanie z komisjami stypendialnymi ws. stypendiów rektora

Spotkanie z komisją stypendialną w sprawie przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, odbędzie się w bud. C-13 pok. 1.02 : Komisja stypendialna  W1                     poniedziałek  21.11.    godz. 8.00.-.10.00 Komisja stypendialna  W11                    środa   23.11.  godz. 13.00-.14.00

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr zimowy 2016/2017

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2016/2017. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_3

Komunikat Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej

Uprzejmie informujemy, że zostały rozpatrzone wnioski K3. Komisja ds. Finansowania Działalności Studenckiej wciąż pracuje nad wnioskami K1 i K2. Prosimy o cierpliwość.

0 comments
ikonki_3

Ważne! Informacje o dofinansowywaniu działalności studenckiej

Szanowni Państwo, Przypominamy, że wnioski K1, K2 i K3 należy składać do dnia 10.11.2016 do godziny 15:30, Komisja będzie obradować w dniu 14.11.2016. Pozytywną decyzję o przyznaniu środków finansowych Komisja ds. Finansowania Działalności Studenckiej będzie mogła podjąć tylko wtedy, gdy

0 comments
ikonki_2

Obsługa studentów dnia 15.11.2016 w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 listopada 2016 roku, nie będzie odbywać się obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017.

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie termin publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2016/2017. Zgodnie z zamieszczonym poniżej porozumieniem, wstępne listy rankingowe zostaną opublikowane do dni 17 listopada 2016 roku. Pozostałe terminy

0 comments
ikonki_4

XV Wrocławski Festiwal Gier Planszowych Gratislavia w bud. SKS

W najbliższy weekend, tj. 5 i 6 listopada w budynku Strefy Kultury Studenckiej odbędzie się XV edycja Wrocławskiego Festiwalu Gier Planszowych „Gratislavia”.   Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dokładny plan imprezy znajduje się na stronie festiwalu: http://www.gratislavia.pl/

0 comments
Wróć