Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

ikonki_8

Rezerwacja miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Rezerwacja miejsc na rok akademicki 2017/2018 możliwa jest w następujących terminach.   Dom Studencki T-2 19.06.2017 i 20.06.2017 w godzinach 18:00 – 20:30 w pokojach 212 oraz 220 – dla osób aktualnie zamieszkujących DST-2; 21.06.2017 i 22.06.2017 w godzinach 18:00

0 comments
ikonki_8

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wyniki rozdziału miejsc dla doktorantów oraz kandydatów na studia, którzy rozpoczną naukę w październiku 2017 roku, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

0 comments
ikonki_8

Informacja ws. rozdziału miejsc w DST-22 na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy jedynie rozdziału miejsc w DST-22, budynki T-7 i T-14 podlegają osobnej administracji i w celu uzyskania informacji o możliwości kwaterunku należy się kontaktować bezpośrednio z administracją tych obiektów. Począwszy od lipca 2017 roku miejscem zakwaterowania doktorantów są

0 comments
ikonki_7

Zamknięta stołówka w dn. 10.06

W najbliższą sobotę, tj. 10. czerwca stołówka i kawiarnia w bud. Strefy Kultury Studenckiej będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_7

Ograniczenia w funkcjonowaniu stołówki

W związku z obsługą gastronomiczną uczestników konferencji „XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej”, stołówka w bud. C-18 SKS zostanie czasowo zamknięta dla indywidualnych klientów wg poniższego harmonogramu: 5.06 poniedziałek w godz. 12:30 – 14:00 6.06 wtorek w godz. 12:45 – 14:15

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie w okresie letnich wakacji 2017 roku

Wszystkich zainteresowanych zamieszkiwaniem w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z Pismem Okólnym w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2017 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Treść pisma dostępna jest pod linkiem. Wniosek o zakwaterowanie w

0 comments
ikonki_8

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Poniższe dokumenty zawierają informację nt. zasad rozdziału miejsc (w tym terminy rozpatrywania odwołań i indywidualnych podań) oraz zasad kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018.  http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSy-informacja-promesy2.pdf http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSy-informacja-promesy2.docx

0 comments
ikonki_2

Lista laureatów Nagrody Rektora w roku akademickim 2016/2017

Poniżej zamieszczamy listę osób wyróżnionych Nagrodą Rektora w roku akademickim 2016/2017. Gratulujemy laureatom i życzymy owocnej pracy w następnym roku akademickim. Nagrody Rektora 2016/2017

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr – lista stypendystów w semestrze letnim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że komisja ds. stypendiów specjalnych rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista studentów, którym przyznano stypendium. Stypendystom serdecznie gratulujemy, a pozostałe osoby zachęcamy do dalszej i jeszcze

0 comments
ikonki_2

Program Stypendiów Pomostowych dla maturzystów 2017 roku

Wszystkich tegorocznych maturzystów zainteresowanych Programem Stypendiów Pomostowych, zachęcam do zapoznania się z treścią plakatu. Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów

Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Uprzejmie informujemy, że dnia 12 maja 2016 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018. Złożony

0 comments
ikonki_8

Assignment of rooms in dormitories for academic year 2017/2018

The following information applies to all Wroclaw University of Science and Technology students (international students as well, except of student studying on our University as part of student exchange programs).   We kindly inform you that on May 12th 2017

0 comments
ikonki_8

Przesunięcie terminu rodziału miejsc w domach studenckich

Z powodu planowanego remontu Domu Studenckiego T-3 i T-17 wyłączone z rozdziału na rok akademicki 2017/2018 będzie 800 miejsc. Uczelnia chcąc zapewnić swoim studentom jak najwięcej miejsc prowadzi rozmowy z partnerską uczelnią  w celu rezerwacji dodatkowych miejsc dla studentów Politechniki.

0 comments
!!!

Wprowadzenie Procedury bezpieczeństwa imprez organizowanych w Politechnice Wrocławskiej

Szanowni Aktywni, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wewnętrzengo nr 34/2017 na Politechnice Wrocławskiej wszystkie jednostki/komórki organizacyjne, samorząd studentów i doktorantów oraz organizacje studenckie i doktoranckie działające w Politechnice Wrocławskiej, zwane na potrzeby niniejszej Procedury organizatorem imprezy, są zobowiązane do stosowania Procedury

0 comments
ikonki_4

Poradnik Aktywnego Studenta 2017

Dział Studencki opublikował nową wersję Poradnika Aktywnego Studenta. Znajdziecie w nim wszystkie potrzebne informacje jak przygotować i rozliczyć projekt studencki na Politechnice Wrocławskiej. Dowiecie się jak przygotować prawidłowo zamówienia i przeprowadzić rozeznanie ofertowe oraz podpisać stosowne umowy, a także poznacie

0 comments
ikonki_3

Zamówienia dot. usług transportowych i materiałów promocyjnych

Zamówienia na usługi transportowe i materiały promocyjne finansowane z Centralnej Komisji Finansowania Działalności Studenckiej, muszą być do zgłoszone do Działu Studenckim 2 miesiące przed terminem realizacji. Ze względu na brak możliwości zamówień realizowanych poprzez rozpoznanie cenowe na 3 oferentów, na

0 comments
ikonki_2

Uwaga! Informacja dla zainteresowanych ws. roliczeń podatkowych z tytułu stypendiów

Uprzejmie informujemy, że: – stypendium socjalne; – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; – stypendium rektora dla najlepszych studentów; – zapomoga; są świadczeniami nieopodatkowanymi podatkiem dochodowym. Żadne formularze podatkowe z tytułu tych świadczeń nie będą przez Uczelnie wysyłane.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 22 kwietnia 2017 r. – 20 maja 2017 r. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr letni 2016/2017 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2016/2017. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.  

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr letni 2016/2017

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2016/2017. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie termin publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017. Zgodnie z zamieszczonym poniżej porozumieniem, wstępne listy rankingowe zostaną opublikowane do dnia 27 marca 2017 roku.  

0 comments
ikonki_3

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Konferencja Medical Science Pulse odbędzie się 18-19 maja 2017r. w Opolu, na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, pracowników dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi projektów

0 comments
ikonki_5

Szkolenie z pozyskiwanie środków spoza Uczelni na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Politechnika Wrocławska wraz z Fundacją Rozwoju PWr zaprasza na szkolenie:   Pozyskiwanie środków spoza uczelni na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich http://fundacja.pwr.wroc.pl/pl/pozyskiwanie_srodkow_na_dzialalnosc_kol_naukowych_i_organizacji_studenckich_spoza_uczelni/142/ Studenci Politechniki Wrocławskiej zaangażowani w działalność kół naukowych, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych mogą aplikować o udział

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2016/2017 o stypendium naukowe z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 10 marca 2017 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć

0 comments
ikonki_7

Zmiana godzin funkcjonowania SKS w dn. 24.02

W piątek 24.02 stołówka oraz kawiarnia w budynku Strefy Kultury Studenckiej będą czynne do godz. 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_2

Wyniki konkursu na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej. W roku 2017 status Koła Strategicznego uzyskały następujące podmioty: 1. Akademicki Klub Lotniczy, wartość dofinansowania wynosi: 114 525,00zł. 2.

0 comments
!!!

Termin składania wniosków K do 22 lutego 2017!

Szanowni Studenci! Przypominamy, że Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłosiła konkurs na wnioski K. Wnioski należy składać do 22 lutego (środa) do godziny 14:00 do Działu Studenckiego w budynku H-14 (I piętro), a także wysłać elektronicznie na adres samorzad@pwr.edu.pl

0 comments
ikonki_2

25 luty 2017 – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 lutego 2017 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_8

Przekwaterowanie z Domu Studenckiego T-17 do Domów Studenckich T-19 i T-22

Studenci mający promesę do  T-22 4 – 5.03 ( sobota, niedziela ) – czas na przygotowanie pokoi i modułów do odbioru 6 – 7.03 (poniedziałek, wtorek ) – przenosiny do T-22 zgodnie z rezerwacją pokoi , obowiązek zgłoszenia się do

0 comments
Wróć