Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2017/2018

Termin składania wniosków o stypendia na semestr letni 2017/2018 – od 01.02.2018 do 28.02.0218 Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

0 comments
ikonki_3

Zbliża się termin składania sprawozdań rocznych

Uprzejmie przypominamy, że wnioski sprawozdawcze uczelnianych organizacji studenckich należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2018 roku, w Biurze Informacji Studenckiej: pok. 142 bud. A-1. Formularz dostępny jest na stronie (sprawozdanie roczne S) http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=568 Jednocześnie informujemy, że wszystkie dokumenty związane z

0 comments
ikonki_3

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z Akademią Wojsk Lądowych

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu [AWL] a Politechniką Wrocławską [PWr] ogłaszamy możliwość zgłoszenia się do Programu Pilotażowego Edukacji Wojskowej Studentów – Ochotników w Ramach Legii Akademickiej. W roku akademickim 2017/2018 AWL oferuje

0 comments
ikonki_2

Obsługa studentów w okresie przerwy świątecznej w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie przypominamy, iż w okresie od 23 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. włącznie, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów  będzie nieczynny.   Studentów chcących złożyć podanie o świadczenie pomocy materialnej po 22 grudnia, zachęcamy do przesyłanie

0 comments
!

Made in Wrocław – o rozwoju biznesu i startupów w stolicy Dolnego Śląska.

Zapraszamy do udziału w Made In Wrocław, które odbędzie się już 14 grudnia w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprosili przedstawicieli ponad 50 wrocławskich korporacji i startupów, które zaprezentują swoje produkty, nietuzinkowe patenty i wynalazki

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 18 grudnia 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 grudnia 2017 roku Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny od godziny 12:00 do godziny 15:00.   Za utrudnienia przepraszam.

0 comments
ikonki_3

ZUS przesyła informacje studentom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do studentów numer rachunku składkowego (NRS) i zwraca się z prośbą o odbieranie listów, których jest nadawcą. Komunikat ZUS

0 comments
icon_culture

36. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Koncert Pokoleń

NSZZ „Solidarność” zaprasza 8 grudnia 2017 roku o godzinie 18.00 do Auli Politechniki Wrocławskiej (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27), gdzie odbędzie się wyjątkowy Koncert Pokoleń, na którym usłyszymy światowe przeboje, piosenki patriotyczne, wzruszające piosenki romantyczne w wykonaniu artystów dwóch pokoleń.

0 comments
ikonki_9

Dni Dawcy Szpiku na Politechnice Wrocławskiej – HELPERS’ GENERATION

W dniach 4 – 10 grudnia 2017 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku od nazwie Dni Dawcy Szpiku na Politechnice Wrocławskiej – HELPERS’ GENERATION. Zależy nam na jak największym rozpropagowaniu informacji o akcji, ponieważ

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr zimowy 2017/2018 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2017/2018. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr zimowy 2017/2018

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2017/2018. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2017/2018

W porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, zmianie ulega termin publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2017/2018. Zgodnie z niniejszym porozumieniem, wstępne listy rankingowe zostaną opublikowane do dni 15 listopada 2017

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018.  

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.  

0 comments
!!!

Składanie zamówień w Dziale Studenckim – do 15 listopada.

Drodzy Aktywni Studenci, Informujemy, że wszystkie zamówienia dotyczące wniosków B, K, KS, preinkubacyjnych  dofinansowanych w roku 2017, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017r. Prosimy, aby zamówienia przesłane do Działu Studenckiego były kompletne, zgodnie z Poradnikiem Aktywnego Studenta.

0 comments
!!!

Nowa strona Samodzielnej Sekcji ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością

Szanowni Państwo, informujemy, że wszelkie informacje oraz aktualności zamieszczane są na naszej oficjalnej witrynie: http://swon.pl/    

0 comments
ikonki_2

Zmiany w regulaminie pomocy materialnej!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ZW 120/2017 wprowadzającym zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej: – zwiększeniu uległ maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego (z kwoty 850 zł na 900 zł); – stawki o stypendium specjalne dla

0 comments
ikonki_2

Stypendium Fundacji im. Józefa Pupki

Wszystkich studentów studiujących na kierunkach elektroenergetycznych, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia i uzyskali w poprzednim roku studiów średnią powyżej 4,0 zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie www.fjp.org.pl. Termin przyjmowania podań mija dnia 15 listopada 2017 roku. Jednocześnie

0 comments
!!!

Stypendium Santander Universidades – ogłoszenie wyników

Szanowni Państwo, mam zaszczyt poinformować, że Stypendium Santander Universidades na realizację projektów otrzymały następujące podmioty: 1. Koło Naukowe Revimining 2. Organizacja BEST Wrocław 3. Telewizja Studencka STYK 4. Akademicki Klub Lotniczy 5. PWR Racing Team 6. Koło Naukowe Off-Road 7.

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych – wyniki / Division of uninhabited rooms in dormitory – results

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc niezakwaterowanych. Miejsca zostały rozdzielone zgodnie z zasadami ogłoszonymi dnia 25 września 2017 roku (http://prs.pwr.edu.pl/?p=3310). Lista Prosimy pamiętać, że rozdziałowi podlegały miejsca niezakwaterowanie a wiec również miejsca MĘSKIE i ŻEŃSKIE w już zakwaterowanych

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2017 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 14 października 2017 r., – 4 listopada 2017 r., – 25 listopada 2017 r., – 16 grudnia 2017 r., – 13 stycznia 2018 r. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w

0 comments
ikonki_7

Uruchomienie stołówki i kawiarni w budynku Strefy Kultury Studenckiej

Zapraszamy w nowym roku akademickim 2017/2018 do korzystania z oferty stołówki i kawiarni w budynku C-18 Strefa Kultury Studenckiej. Od dnia 3.10 (wtorek) stołówka będzie funkcjonować w standardowych godzinach, tj od poniedziałku do piątku w godz. 10:45 – 17:15. Zapraszamy

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych / Division of uninhabited rooms in dormitory

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 września 2017 roku do 3 października 2017 roku, do godziny 15:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach puli miejsc niezakwaterowanych. Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2017/2018 o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 20 października 2017 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć w

0 comments
ikonki_2

Terminy składania podań o świadczenia pomocy materialnej dla studentów na semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie przypominamy, że o najważniejszych terminach składania podań o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Stypendium socjalne: – do 25 września 2017 roku, aby otrzymać świadczenie w pierwszym możliwym terminie; – do 30 października 2017 roku, aby otrzymać świadczenie

0 comments
ikonki_8

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – rozdział wrześniowy

Pod poniższym linkiem dostępy jest wynik rozdziału miejsc w ramach rezerwy Prorektora ds. Studenckich (rozdział wrześniowy). Na liście znajdują się również osoby, które aplikowały o przydzielenie pokój jednoosobowy (bez wskazania o jego otrzymaniu). Informacja nt. decyzji Prorektora ws. przydziału do

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes do domów studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów (lista aktualna na dzień 30 sierpnia 2017 r.). Dalsze kwaterowanie doktorantów odbywać się

0 comments
!!!

Stypendium Santander Universidades dla Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Wrocławskiej.

Szanowni Państwo, Politechnika Wrocławska i Santander Universidades ogłasza konkurs skierowany do Kół Naukowych oraz Organizacji Studenckich działających przy Politechnice Wrocławskiej. Wymienione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, które wyróżniać się mają w jednym z trzech zakresów: – wspierania

0 comments
ikonki_8

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – lata wyższe

Pod poniższym linkiem dostępny jest wynik rozdziału rezerwy Prorektora ds. Studenckich dla studentów lat wyższych. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Rezerwa-PRS-2017-07-14-lata-wyższe-bez-danych.pdf    

0 comments
Wróć