Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

!!!

Zapomoga – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w związku ze stanem epidemii, przekazujemy aktualne informacje i zalecenia dot. zapomóg. Zapomoga stanowi doraźną pomoc finansową, którą może otrzymać student znajdujący się w przejściowej

0 comments
ikonki_2

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są wstępne list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

0 comments
ikonki_2

Stypendia na semestr letni 2019/2020 (2020-03-27)

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci, chcemy Was zapewnić, że mimo stanu epidemii ogłoszonego w Polsce, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów pracuje nad wnioskami stypendialnymi. UWAGA! W przypadku problemów ze złożeniem podania/zdobyciem dokumentacji/wysłaniem dokumentów pocztą lub kurierem, związanych

0 comments
ikonki_2

Stypendium socjlane i stypendium dla osób niepełnosprawnych – zmiana terminu

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin przyjmowania podań o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych. – Wnioski złożone (nadane listem) do dnia 31 marca 2020 roku – wyrównanie od marca – Wnioski złożone (nadane

0 comments
ikonki_2

Konsultacje telefoniczne – Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni uprzejmie informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania, konsultacje w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będą odbywać się wyłącznie drogą mailową (z wykorzystaniem poczty studenckiej https://s.student.pwr.edu.pl/).

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020 – aktualizacja 2020-03-16

W odniesieniu do informacji z dnia 2 marca br. (http://prs.pwr.edu.pl/?p=5288), wprowadzone zostają następujące zmiany: 1. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 marca 2020 r. 2. W okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni, wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres: Politechnika Wrocławska Dział

0 comments
!!!

Stypendia na semestr letni 2019/2020 w okresie ograniczego funkcjonowania uczelni (w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej)

W związku z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22/2020 ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej wprowadzony zostaje szereg ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, w tym Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Szczegółowa informacja nt. możliwości złożenia wniosku/ów

0 comments
!

Odwołany konkurs na wnioski K dla agend i organizacji

W związku z wydanym przez Rektora Politechniki Wrocławskiej zarządzeniem w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa (SARS-CoV-2) konkurs na wnioski K zaplanowany na 16.03.2020 jest odwołany.

0 comments
ikonki_3

Kolejny nabór wniosków K dla agend i organizacji

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs na wnioski projektowe K dla Organizacji Studenckich i Agend Kultury. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo tu wniosek_k Wnioski w formie papierowej należy złożyć do godz. 15.00, w

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2019/2020 o stypendium za wyniki w nauce dla studentów z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 20 marca 2020 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą

0 comments
!

Informacja o odwołaniu imprez studenckich w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i realnym zagrożeniem pojawienia się przypadków zachorowań w Polsce, w nawiązaniu do informacji otrzymanej po spotkaniu J.M. Rektora z Dziekanami, odwołuje się wszystkie imprezy studenckie organizowane na Politechnice Wrocławskiej do dnia 10.03.2020. Pełnomocnik Rektora

0 comments
ikonki_2

26 lutego 2020 r. (ŚRODA) – dodatkowe godzin obsługi studentów

Dnia 26 lutego 2020 roku (ŚRODA) rozpoczyna się termin przyjmowania wniosków o stypendia rektora. W tym dniu, wyjątkowo, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie otwarty dla studentów  w godzinach od 10:00 do 14:00.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – luty i marzec 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 29 lutego 2020 r., – 14 marca 2020 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_8

Zakwaterowanie w domach studenckich – dodatkowy dyżur od 20 lutego do 20 marca 2020 r.

W najbliższych dniach rozpocznie się czas składania wniosków o stypendia na semestr letni 2019/2020. Dla studentów, którzy pragną zakwaterować się w domach studenckich PWr, w okresie od 20 lutego do 20 marca 2020 roku, dostępny będzie dodatkowy dyżur. Wszyscy zainteresowani

0 comments
ikonki_3

Młode Talenty poszukiwane

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Młode Talenty, organizowanego przez Dolnośląski Klub Kapitału. Ideą konkursu jest promocja i nagradzanie studentów oraz młodych pracowników nauki, w następujących kategoriach: sukces naukowy sukces w zakresie innowacji sukces artystyczny sukces w działalności społecznej

0 comments
ikonki_2

Stypendia na semestr letni 2019/2020

Wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania w semestrze letnim 2019/2020 stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalnego, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

0 comments
!!!

Konkurs na wnioski projektowe K dla organizacji i aged

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs na wnioski projektowe K dla Organizacji Studenckich i Agend Kultury. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo tu wniosek_k Wnioski w formie papierowej należy złożyć do godz. 15.00, we

0 comments
!!!

Nabór wniosków budżetowych dla organizacji i agend

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza nabór wniosków budżetowych B dla uczelnianych organizacji studenckich i agend kultury. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo tu wniosek Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do poniedziałku, 17 lutego

0 comments
ikonki_8

Zakwaterowanie w domach studenckich w semestrze letnim 2019/2020.

W związku z licznymi pytaniami, pragniemy przekazać kilka ważnych informacji nt. zakwaterowania w domach studenckich PWr w semestrze letnim 2019/2020. Informacje zostały podzielone wg  grup pytających.   Osoby aktualnie zakwaterowane w domach studenckich Absolwenci zamieszkujący DS PWr Przyjęci na studia

0 comments
ikonki_3

Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na XXV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych

Do 05.03.2020 roku można wysyłać zgłoszenia na Konferencję (XXXVII Sejmik SKN), która odbędzie się 14-15 maja 2020 roku we Wrocławiu. Prelegentami i autorami prac mogą być wyłącznie studenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Na konferencję

0 comments
!!!

Stypendia Santander dla aktywnych studentów i dla Kół Naukowych!

Drodzy Aktywni! Bardzo miło nam przekazać Wam informację, że Santander Universidades przygotował dla Was dwa stypendia [W DWÓCH LINKACH PONIŻEJ]: 1) Indywidualne – dla aktywnych studentów Politechniki Wrocławskiej 2) Dla Kół Naukowych – na realizację projektów. Wszystko co musicie zrobić to

0 comments
ikonki_2

Komunikat nt. możliwego przesunięcia terminu styczniowych wypłat stypendiów

W związku z narzuconą przez Ministerstwo zmianą banku obsługującego wypłaty świadczeń, opóźnieniu może ulec termin styczniowych wypłata świadczeń. Aktualnie nie jest możliwy do przewidzenia prawdopodobny termin wypłaty. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby wypłata została zrealizowana możliwie

0 comments
!!!

Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej w roku 2020

Centralna Komisja Finansowania Działalności Studenckiej informuje, że na dzisiejszym posiedzeniu dokonała wyboru Kół Strategicznych Politechniki Wrocławskiej, w roku 2020 tytuł ten otrzymają: Koło Naukowe Automatyki i Robotyki ROBOCIK PWr Racing Team Akademicki Klub Lotniczy Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych

0 comments
ikonki_3

Sprawozdanie S za rok 2019

Drodzy Studenci! Uprzejmie przypominamy, że wnioski sprawozdawcze uczelnianych organizacji studenckich należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020 roku, w Biurze Informacji Studenckiej: pok. 142 bud. A-1. Formularz dostępny jest na stronie (sprawozdanie roczne S) http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=568  

0 comments
!!!

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu o tytuł Koła Strategicznego 2020

Centralna Komisja Finansowania Działalności Studenckiej informuje, że na dzisiejszym posiedzeniu rozstrzygnięty został pierwszy etap konkursu o nadanie tytułu koła strategicznego Politechniki Wrocławskiej. Wnioski konkursowe złożyło czternaście kół naukowych, z czego dwanaście zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Dwa wnioski zostały odrzucone

0 comments
!

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 13 grudnia 2019 r. – Dział Studencki

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Studenckim będzie się odbywała do godziny 12:45.

0 comments
ikonki_2

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 13 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała do godziny 12:45.

0 comments
ikonki_2

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 12 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała od godziny 10:00 do godziny 15:00.

0 comments
Wróć