Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

!!!

Termin przesyłania rozpoznań cenowych do Działu Studenckiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dział Studencki będzie przyjmował rozpoznania służące składaniu zamówień zgodnych z przyznanym dofinansowaniem do dnia 15.11.2019 r. Rozpoznania przesłane w późniejszym terminie będą musiały zawierać pisemne wyjaśnienie koordynatora projektu opisujące okoliczności późniejszego dostarczenia rozpoznań i wymagać będą

0 comments
!!!

Konkurs na koła strategiczne Politechniki Wrocławskiej

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs dla kół naukowych o nadanie tytułu koła strategicznego na rok 2020. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek i załącznik, który znajdziecie Państwo tu → KS – plik do pobrania Kompletny wniosek

0 comments
ikonki_2

4 – 6 listopada 2019 r – przerwa w obsłudze studentów w Dziele Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 6 listopada 2019 roku odbywać się będą posiedzenia Komisji Stypendialnej. Z tego powodu w tym okresie Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie nieczynny. Wszystkie osoby planujące złożyć w tym okresie dokumenty

0 comments
!!!

Konkurs na wnioski projektowe K

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs na wnioski projektowe K dla uczelnianych organizacji studenckich. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo tu wniosek_k Wnioski w formie papierowej należy złożyć do godz. 15.00, we wtorek, 5

0 comments
ikonki_3

Nowe godziny otwarcia Działu Studenckiego

Od 23.10.2019 Dział Studencki (bud. H-14, pok. 1.06) nie przyjmuje studentów w środy. Pozostałe dni i godziny pozostają bez zmian. poniedziałek: 9.30 – 14.30 wtorek: 9.30 – 14.30 środa: nieczynne czwartek: 9,30 – 14.30 piątek: 9.30 – 14.30 Bez zmian

0 comments
ikonki_3

Konkurs dla kół naukowych 3Mind – „Działaj dziś – zmieniaj jutro!”

Tylko do 20 października trwają zapisy do 4. edycji Konkursu 3Mind organizowanego przez 3M. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zacznij zmieniać świat już dziś, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Zwycięska drużyna otrzyma grant w wysokości 10 000 zł na realizację swojego

0 comments
ikonki_3

Hackathon Banku Pekao na PWr

Politechnika Wrocławska wraz z Bankiem Pekao S.A. serdecznie zapraszają do udziału w Hackathonie Banku Pekao S.A, który odbędzie się w dniach 25-27.10.2019 w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej (bud. D-21) pl. Grunwaldzki 11. Weź udział i sprawdź swoje umiejętności

0 comments
!!!

ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY MATERIALNEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ system pomocy materialnej. Dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów został zastąpiony Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin dostępny jest na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578. Do najważniejszym zmian

0 comments
ikonki_2

Studenckiego Programu Stypendialnego – dla laureatów olimpiad i konkursów!

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 roku). Każda z osób ubiegających

0 comments
!

Zmiana maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym 2019/2020 zmianie ulegnie próg dochodowy do stypendium socjalnego. Maksymalny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego będzie wynosić 1000 zł.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – październik 2019

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 5 października 2019 r., – 12 października 2019 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00. Ponadto dnia 19 października 2019 r. Uczelnia będzie czynna

0 comments
ikonki_8

Dodatkowy rozdział miejsc w domach studenckich – WYNIKI

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki dodatkowego rozdziału miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej . http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Wrześniowy-rozdział-miejsc-2019-06-26-wyniki.pdf Wnioski niekompletne lub złożone w niewłaściwej formie zostały pozostawione bez rozpatrzenia i tym samym nie trafiły na listę. Od wyników niniejszego rozdziału nie ma

0 comments
!!!

Uwaga! Przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium socjalne!

Ze względu na problemy techniczne termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 został przesunięty  na: od 24 września do 21 października. W okresie od 1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia

0 comments
ikonki_2

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Część I – Informacje ogólne Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące przepisy: 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

0 comments
ikonki_8

Dodatkowy rozdział miejsc w domach studenckich / Additional division of rooms in student dormitories

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2019 roku do 23 września 2019 roku, do godziny 15:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach dodatkowego rozdziału miejsc Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2019/2020 o stypendium za wyniki w nauce dla studentów z  własnego funduszu na stypendia  Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 21 października 2019 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą

0 comments
ikonki_8

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej dla przyjętych na studia kandydatów

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym drogą mailową została przesłana informacja o wynikach rozdziału miejsc dla kandydatów. Wiadomość została nadana z adresu dps@pwr.edu.pl. Wszystkie osoby, które w terminie do 26 sierpnia 2019 roku dostarczyły wniosek o przydzielenie miejsca zachęcamy do

0 comments
!!!

KONKURS NA SPRZEDAŻ DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Wrocławskiej

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konkursie na sprzedaż ubezpieczeń NNW studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Wrocławskiej. Regulamin i załączniki do regulaminu znajdziecie Państwo poniżej. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 3.09.2019 o godzinie 14:00.   REGULAMIN KONKURSU NA SPRZEDAŻ DOBROWOLNYCH

0 comments
ikonki_2

Stypendium ministra

Informacje ogólne w sprawie stypendium ministra na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 zostaną wkrótce ogłoszone.

0 comments
!!!

Uwaga! Zmiana terminów składania wniosków o stypendia!

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 należy składać od 20 września do 20 października. W okresie od  1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia wniosku w Dziale, gdyż w tym okresie

0 comments
!!!

Uwaga! Osoby składające wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020

Uwaga! Osoby składające wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł, muszą obowiązkowo dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. W przypadku niedostarczenia

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia. Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni: 1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc

0 comments
ikonki_2

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej – wyniki

Niniejsza informacja dotyczy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Wszystkie osoby, które przeszły pozytywną kwalifikację (i nie trafiły na listę rezerwową) otrzymały promesę na zakwaterowanie w ww. domu studenckim. Wyniki kwalifikacji przedstawiono w dokumencie

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla doktorantów – wyniki

Niniejsza informacja nie dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Informacja dla osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej zostanie opublikowana w terminie do 15 lipca. Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Zgodnie z wcześniejszą informacją, podania o zakwaterowanie

0 comments
ikonki_8

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

1. Indywidualna informacja nt. wyniku rozdziału miejsc dostępna jest dla każdego studenta w systemie Edukacja.CL. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów Doktorantów roześle dodatkowo do każdego aplikującego student informację drogą mailową. 2. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca w domu

0 comments
ikonki_8

Rezerwacja pokoi w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

For English scroll down. Rezerwacja miejsc w pokojach na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest w następujących terminach.   Dom Studencki T- 2 Dnia 16 czerwca o godz.: 18:00 (SALA TV) – zapisy na drodze konkursu do pokojów 2-osobowych i dużych

0 comments
!

Nabór do Studenckiego Programu Stypendialnego

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. SPS realizowany jest we Wrocławiu od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia. O stypendium mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę, jak

0 comments
ikonki_2

Domy studenckie w okresie letnich wakacji 2019 roku / Dormitories during the summer holidays of 2019

Wszystkich zainteresowanych zamieszkiwaniem w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z Pismem Okólnym w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2019 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Treść pisma dostępna jest pod linkiem Wniosek o zakwaterowanie w

0 comments
ikonki_8

Informacja ws. rozdziału miejsc w DST-22 na rok akademicki 2019/2020 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy jedynie rozdziału miejsc w DST-22 (i DST-9), budynek T-14 podlega osobnej administracji i w celu uzyskania informacji o możliwości kwaterunku należy się kontaktować bezpośrednio z administracją tego obiektu.   W ramach budynku T-22 istnieje możliwość otrzymania przydziału

0 comments
!!!

Konkurs na wnioski projektowe K

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza kolejny konkurs na wnioski projektowe K dla uczelnianych organizacji studenckich i agend kultury. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo tu wniosek_k Wnioski w formie papierowej należy złożyć do godz.

0 comments
Wróć