Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

!!!

Zmiana godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 18 grudnia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 grudnia 2018 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała od godziny 12:00 do godziny 15:00.   Za utrudnienia przepraszamy

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr zimowy 2018/2019 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na zimowy 2018/2019 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr zimowy 2018/2019

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2018/2019. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019.

0 comments
ikonki_3

Bezpłatne warsztaty w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w IdeaPlace 13.11-15.11.2018 r.

Wielkimi krokami zbliża się do nas największe święto przedsiębiorczości na świecie. Tydzień w samym środku listopada będzie obfitował w wydarzenia związane ze świadomym samorozwojem, podejmowaniem i rozwijaniem inicjatyw biznesowych oraz wymianą doświadczeń między różnymi pokoleniami przedsiębiorców. Wszystko to w ramach

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji propozycji list rankingowych ws. o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin publikacji propozycji list rankingowych ws. o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Listy zostaną opublikowane do dnia 15 listopada 2018 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
!!!

Konkurs na wnioski projektowe K

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza kolejny konkurs na wnioski projektowe K. Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do piątku, 9 listopada 2018 r. do godziny 15:00 do Biura Informacji Studenckiej (bud. A-1, pok. 142). Wnioski w wersji elektronicznej

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 27 października 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 października 2018 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała do godziny 14:00.   Za utrudnienia przepraszamy

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 27 i 31 października 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 października 2018 roku Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 8:00 do godziny 15:00 . Ponadto przypominamy, że w środę 31 października 2018 roku Dział nie będzie obsługiwał studentów. Osoby, które zamierzają w tym terminie

0 comments
ikonki_3

Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Straż Graniczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby. Osoby, które nie ukończyły 35 lat, posiadają polskie obywatelstwo i nie były karane mogą starać się o przyjęcie do służby przygotowawczej, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów i pomyślnego przejścia procedury rekrutacyjnej.

0 comments
ikonki_8

Wyniki październikowego rozdziału miejsc niezakwaterowanych / Results of division of uninhabited rooms in dormitory

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej w ramach październikowe rozdziału miejsc niezakwaterowanych. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Październikowy-rozdział-miejsc-niezakwaterowanych-wyniki-2018-10-05.pdf Wnioski złożone po terminie lub w niewłaściwej formie zostały pozostawione bez rozpatrzenia i tym samym nie trafiły na listę. Od

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2018/019

Uprzejmie przypominamy, że termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów mija z dniem 9 października 2018 roku. Wnioski muszą być złożone poprzez portal Edukacja.CL, z tego systemu wydrukowane, uzupełnione i podpisane. Począwszy od dnia 4 października osoby, które

0 comments
ikonki_3

Ogólnopolski konkurs KoKoN 2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie KoKoN 2018, organizowanym przez Forum Uczelni Technicznych. Ogólnopolski konkurs KoKoN skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem

0 comments
ikonki_3

Składanie zamówień w Dziale Studenckim – do 31 października 2018 r.

Drodzy Aktywni, informujemy, że wszystkie zamówienia realizowane w Dziale Studenckim w ramach posiadanych środków na działalność należy wysyłać na adres zamowienia.dst@pwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018r. Zamówienie niekompletne, błędne, bądź przysłane po terminie nie zostaną zrealizowane. Zachęcamy zatem

0 comments
ikonki_2

6 października 2018 – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 października 2018 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2018/2019 o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 19 października 2018 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć w

0 comments
ikonki_2

Stypendium socjalne – zmiana maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 69/2018 z dnia 26 września  2018 r. zmianie ulega maksymalna wartość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego. Zgodnie z ww. dokumentem maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 950 zł netto.

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych / Division of uninhabited rooms in dormitory

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 września 2018 roku do 2 października 2018 roku, do godziny 15:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach puli miejsc niezakwaterowanych. Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów – wyniki

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Zgodnie z wcześniejszą informacją, podania o zakwaterowanie w Domu Studenckim T-9 zostaną rozpatrzone przez Prorektora ds. Studenckich na przełomie sierpnia i września. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes

0 comments
ikonki_2

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

W związku z ukazaniem się informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019 informuję, że wnioski studentów i doktorantów będą zbierane w Dziale Pomocy Socjalnej

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia. Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni: 1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc

0 comments
ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Pragniemy w tym miejscu również poinformować, że planowane jest podniesienie kwoty maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia. Z tego powodu wszystkich zainteresowanych zachęcamy

0 comments
ikonki_3

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Debiut naukowy 2018″ – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”, który umożliwia studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2018)

Uprzejmie przypominamy, że w 30 czerwca mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów za wybitne osiągnięcia (2018)

Uprzejmie przypominamy, że 30 czerwca mija termin składania wniosków o stypendium dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie https://wca.wroc.pl/stypendium-dla-doktorantow

0 comments
ikonki_8

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 1. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim można składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów, w terminie dwóch tygodni od

0 comments
ikonki_8

Rezerwacja miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Rezerwacja miejsc na rok akademicki 2018/2019 możliwa jest w następujących terminach.   Dom Studencki T- 2 27.06.2018 od godz. 18:00 (pokoje 2osobowe + duże 3osobowe) dla aktualnych mieszkańców T2 – zapisy odbywać się będą w pok. 211 28.06.2018 w godz.

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie w okresie letnich wakacji 2018 roku

Wszystkich zainteresowanych zamieszkiwaniem w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z Pismem Okólnym w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2018 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Treść pisma dostępna jest pod linkiem. Wniosek o zakwaterowanie w

0 comments
!!!

1 czerwca 2018 – Przyjmowanie podań o miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że ponieważ dzień 31 maja br. (ostatni dzień przyjmowania podań zgodnie z obowiązującymi regulacjami) jest dniem wolnym od pracy, podania o miejsca w domach studenckich PWr na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane jako złożone (dostarczone) w terminie również

0 comments
Wróć