Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Aktualności

ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych – wyniki / Division of uninhabited rooms in dormitory – results

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc niezakwaterowanych. Miejsca zostały rozdzielone zgodnie z zasadami ogłoszonymi dnia 25 września 2017 roku (http://prs.pwr.edu.pl/?p=3310). Lista Prosimy pamiętać, że rozdziałowi podlegały miejsca niezakwaterowanie a wiec również miejsca MĘSKIE i ŻEŃSKIE w już zakwaterowanych

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2017 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 14 października 2017 r., – 4 listopada 2017 r., – 25 listopada 2017 r., – 16 grudnia 2017 r., – 13 stycznia 2018 r. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w

0 comments
ikonki_7

Uruchomienie stołówki i kawiarni w budynku Strefy Kultury Studenckiej

Zapraszamy w nowym roku akademickim 2017/2018 do korzystania z oferty stołówki i kawiarni w budynku C-18 Strefa Kultury Studenckiej. Od dnia 3.10 (wtorek) stołówka będzie funkcjonować w standardowych godzinach, tj od poniedziałku do piątku w godz. 10:45 – 17:15. Zapraszamy

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych / Division of uninhabited rooms in dormitory

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 września 2017 roku do 3 października 2017 roku, do godziny 15:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach puli miejsc niezakwaterowanych. Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2017/2018 o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 20 października 2017 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć w

0 comments
ikonki_2

Terminy składania podań o świadczenia pomocy materialnej dla studentów na semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie przypominamy, że o najważniejszych terminach składania podań o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Stypendium socjalne: – do 25 września 2017 roku, aby otrzymać świadczenie w pierwszym możliwym terminie; – do 30 października 2017 roku, aby otrzymać świadczenie

0 comments
ikonki_8

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – rozdział wrześniowy

Pod poniższym linkiem dostępy jest wynik rozdziału miejsc w ramach rezerwy Prorektora ds. Studenckich (rozdział wrześniowy). Na liście znajdują się również osoby, które aplikowały o przydzielenie pokój jednoosobowy (bez wskazania o jego otrzymaniu). Informacja nt. decyzji Prorektora ws. przydziału do

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes do domów studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów (lista aktualna na dzień 30 sierpnia 2017 r.). Dalsze kwaterowanie doktorantów odbywać się

0 comments
!!!

Stypendium Santander Universidades dla Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Wrocławskiej.

Szanowni Państwo, Politechnika Wrocławska i Santander Universidades ogłasza konkurs skierowany do Kół Naukowych oraz Organizacji Studenckich działających przy Politechnice Wrocławskiej. Wymienione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, które wyróżniać się mają w jednym z trzech zakresów: – wspierania

0 comments
ikonki_8

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – lata wyższe

Pod poniższym linkiem dostępny jest wynik rozdziału rezerwy Prorektora ds. Studenckich dla studentów lat wyższych. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Rezerwa-PRS-2017-07-14-lata-wyższe-bez-danych.pdf    

0 comments
ikonki_2

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018

W związku z ukazaniem się informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 uprzejmie informujemy, że wypełnione wnioski należy złożyć w Dziale Pomocy Socjalnej dla

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsca w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej w ramach miejsc zarezerwowany dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w październiku 2017 roku. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-04-DSy-Informacja-dla-I-roku-2017-2018.pdf Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z powyższym

0 comments
ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017.07.04-Świadczenia-socjalne-2017-2018-informacja-dla-kandydatów.pdf Wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania takich świadczeń jak: – stypendium socjalne – stypendium rektora dla najlepszych studentów – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2017)

Uprzejmie przypominamy, że w piątek 30 czerwca mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny  

0 comments
ikonki_8

Rezerwacja miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Rezerwacja miejsc na rok akademicki 2017/2018 możliwa jest w następujących terminach.   Dom Studencki T-2 19.06.2017 i 20.06.2017 w godzinach 18:00 – 20:30 w pokojach 212 oraz 220 – dla osób aktualnie zamieszkujących DST-2; 21.06.2017 i 22.06.2017 w godzinach 18:00

0 comments
ikonki_8

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wyniki rozdziału miejsc dla doktorantów oraz kandydatów na studia, którzy rozpoczną naukę w październiku 2017 roku, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

0 comments
ikonki_8

Informacja ws. rozdziału miejsc w DST-22 na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy jedynie rozdziału miejsc w DST-22, budynki T-7 i T-14 podlegają osobnej administracji i w celu uzyskania informacji o możliwości kwaterunku należy się kontaktować bezpośrednio z administracją tych obiektów. Począwszy od lipca 2017 roku miejscem zakwaterowania doktorantów są

0 comments
ikonki_7

Zamknięta stołówka w dn. 10.06

W najbliższą sobotę, tj. 10. czerwca stołówka i kawiarnia w bud. Strefy Kultury Studenckiej będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_7

Ograniczenia w funkcjonowaniu stołówki

W związku z obsługą gastronomiczną uczestników konferencji „XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej”, stołówka w bud. C-18 SKS zostanie czasowo zamknięta dla indywidualnych klientów wg poniższego harmonogramu: 5.06 poniedziałek w godz. 12:30 – 14:00 6.06 wtorek w godz. 12:45 – 14:15

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie w okresie letnich wakacji 2017 roku

Wszystkich zainteresowanych zamieszkiwaniem w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z Pismem Okólnym w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2017 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Treść pisma dostępna jest pod linkiem. Wniosek o zakwaterowanie w

0 comments
ikonki_8

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Poniższe dokumenty zawierają informację nt. zasad rozdziału miejsc (w tym terminy rozpatrywania odwołań i indywidualnych podań) oraz zasad kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018.  http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSy-informacja-promesy2.pdf http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSy-informacja-promesy2.docx

0 comments
ikonki_2

Lista laureatów Nagrody Rektora w roku akademickim 2016/2017

Poniżej zamieszczamy listę osób wyróżnionych Nagrodą Rektora w roku akademickim 2016/2017. Gratulujemy laureatom i życzymy owocnej pracy w następnym roku akademickim. Nagrody Rektora 2016/2017

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr – lista stypendystów w semestrze letnim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że komisja ds. stypendiów specjalnych rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista studentów, którym przyznano stypendium. Stypendystom serdecznie gratulujemy, a pozostałe osoby zachęcamy do dalszej i jeszcze

0 comments
ikonki_2

Program Stypendiów Pomostowych dla maturzystów 2017 roku

Wszystkich tegorocznych maturzystów zainteresowanych Programem Stypendiów Pomostowych, zachęcam do zapoznania się z treścią plakatu. Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów

Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Uprzejmie informujemy, że dnia 12 maja 2016 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018. Złożony

0 comments
ikonki_8

Assignment of rooms in dormitories for academic year 2017/2018

The following information applies to all Wroclaw University of Science and Technology students (international students as well, except of student studying on our University as part of student exchange programs).   We kindly inform you that on May 12th 2017

0 comments
ikonki_8

Przesunięcie terminu rodziału miejsc w domach studenckich

Z powodu planowanego remontu Domu Studenckiego T-3 i T-17 wyłączone z rozdziału na rok akademicki 2017/2018 będzie 800 miejsc. Uczelnia chcąc zapewnić swoim studentom jak najwięcej miejsc prowadzi rozmowy z partnerską uczelnią  w celu rezerwacji dodatkowych miejsc dla studentów Politechniki.

0 comments
!!!

Wprowadzenie Procedury bezpieczeństwa imprez organizowanych w Politechnice Wrocławskiej

Szanowni Aktywni, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wewnętrzengo nr 34/2017 na Politechnice Wrocławskiej wszystkie jednostki/komórki organizacyjne, samorząd studentów i doktorantów oraz organizacje studenckie i doktoranckie działające w Politechnice Wrocławskiej, zwane na potrzeby niniejszej Procedury organizatorem imprezy, są zobowiązane do stosowania Procedury

0 comments
ikonki_4

Poradnik Aktywnego Studenta 2017

Dział Studencki opublikował nową wersję Poradnika Aktywnego Studenta. Znajdziecie w nim wszystkie potrzebne informacje jak przygotować i rozliczyć projekt studencki na Politechnice Wrocławskiej. Dowiecie się jak przygotować prawidłowo zamówienia i przeprowadzić rozeznanie ofertowe oraz podpisać stosowne umowy, a także poznacie

0 comments
Wróć