Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Informacje

Do zakresu zadań Prorektora ds. Studenckich należy:

  • nadzór nad działalnością społeczną, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i socjalno-bytową studentów;
  • nadzór nad realizacją budżetu w zakresie finansowania działalności studenckiej;
  • współpraca z Samorządem Studenckim i nadzór ustawowy nad jego działalnością;
  • nadzór nad pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz  domami studenckimi (w tym remonty);
  • nadzór i koordynacja studenckiej działalności naukowej;
  • prowadzenie rejestru i nadzór ustawowy nad organizacjami studenckimi;
  • nadzór na sprawami osób niepełnosprawnych;
  • opracowanie założeń do planu rzeczowo-finansowego oraz analiz dotyczących gospodarki finansowej i kadrowej podległych spraw i komórek organizacyjnych;
  • nadzór nad monitorowaniem karier zawodowych absolwentów;
Wróć