Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Lucyna Piesiewicz – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: lucyna.piesiewicz@pwr.edu.pl   

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17 i T-22
tel. (71) 340 75 82 DST-17
tel. (71) 340 75 97 DST-22
tel. portiernia (71) 340 75 83 DST-17
tel. portiernia (71) 340 75 99 DST-12
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Domy Studenckie T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63

Aktualności

ikonki_3

Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Straż Graniczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby. Osoby, które nie ukończyły 35 lat, posiadają polskie obywatelstwo i nie były karane mogą starać się o przyjęcie do służby przygotowawczej, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów i pomyślnego przejścia procedury rekrutacyjnej.

0 comments
ikonki_8

Wyniki październikowego rozdziału miejsc niezakwaterowanych / Results of division of uninhabited rooms in dormitory

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej w ramach październikowe rozdziału miejsc niezakwaterowanych. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Październikowy-rozdział-miejsc-niezakwaterowanych-wyniki-2018-10-05.pdf Wnioski złożone po terminie lub w niewłaściwej formie zostały pozostawione bez rozpatrzenia i tym samym nie trafiły na listę. Od

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych / Division of uninhabited rooms in dormitory

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 września 2018 roku do 2 października 2018 roku, do godziny 15:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach puli miejsc niezakwaterowanych. Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów – wyniki

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Zgodnie z wcześniejszą informacją, podania o zakwaterowanie w Domu Studenckim T-9 zostaną rozpatrzone przez Prorektora ds. Studenckich na przełomie sierpnia i września. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia. Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni: 1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc

0 comments
ikonki_8

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 1. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim można składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów, w terminie dwóch tygodni od

0 comments
ikonki_8

Rezerwacja miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Rezerwacja miejsc na rok akademicki 2018/2019 możliwa jest w następujących terminach.   Dom Studencki T- 2 27.06.2018 od godz. 18:00 (pokoje 2osobowe + duże 3osobowe) dla aktualnych mieszkańców T2 – zapisy odbywać się będą w pok. 211 28.06.2018 w godz.

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie w okresie letnich wakacji 2018 roku

Wszystkich zainteresowanych zamieszkiwaniem w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z Pismem Okólnym w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2018 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Treść pisma dostępna jest pod linkiem. Wniosek o zakwaterowanie w

0 comments
!!!

1 czerwca 2018 – Przyjmowanie podań o miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że ponieważ dzień 31 maja br. (ostatni dzień przyjmowania podań zgodnie z obowiązującymi regulacjami) jest dniem wolnym od pracy, podania o miejsca w domach studenckich PWr na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane jako złożone (dostarczone) w terminie również

0 comments
!!!

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla studentów

Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Uprzejmie informujemy, że dnia 1 maja 2018 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019. Złożony

0 comments
!!!

Assignment of rooms in dormitories for academic year 2018/2019

The following information applies to all Wroclaw University of Science and Technology students (international students as well, except of student studying on our University as part of student exchange programs).   We kindly inform you that on May 1st 2018

0 comments
ikonki_8

Indywidualne skierowania do domów studenckich

Uprzejmie informujemy, że chwili obecnej istnieje możliwość uzyskania indywidualnego skierowania do domu studenckiego na miejsca zwolnione po semestrze zimowym. Aby otrzymać indywidualne skierowanie do domu studenckiego PWr, konieczne jest zgłoszenie się  do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów z:

0 comments
ikonki_8

Miejsce w domach studenckich dla osób rozpoczynających naukę w semestrze letnim 2017/2018

Poniższa informacja nie dotyczy osób, aktualnie zamieszkujących domy studenckie Politechniki Wrocławskiej, które po ukończeniu studiów I stopnia rozpoczną w lutym br. studia II stopnia. W ich przypadku, nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków. Wszystkich uczestników rekrutacji na stacjonarne studia II

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych – wyniki / Division of uninhabited rooms in dormitory – results

Pod poniższym linkiem dostępne są wyniki rozdziału miejsc niezakwaterowanych. Miejsca zostały rozdzielone zgodnie z zasadami ogłoszonymi dnia 25 września 2017 roku (http://prs.pwr.edu.pl/?p=3310). Lista Prosimy pamiętać, że rozdziałowi podlegały miejsca niezakwaterowanie a wiec również miejsca MĘSKIE i ŻEŃSKIE w już zakwaterowanych

0 comments
ikonki_8

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych / Division of uninhabited rooms in dormitory

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 września 2017 roku do 3 października 2017 roku, do godziny 15:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach puli miejsc niezakwaterowanych. Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru

0 comments
ikonki_8

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – rozdział wrześniowy

Pod poniższym linkiem dostępy jest wynik rozdziału miejsc w ramach rezerwy Prorektora ds. Studenckich (rozdział wrześniowy). Na liście znajdują się również osoby, które aplikowały o przydzielenie pokój jednoosobowy (bez wskazania o jego otrzymaniu). Informacja nt. decyzji Prorektora ws. przydziału do

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy doktorantów skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista promes do domów studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów (lista aktualna na dzień 30 sierpnia 2017 r.). Dalsze kwaterowanie doktorantów odbywać się

0 comments
ikonki_8

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – lata wyższe

Pod poniższym linkiem dostępny jest wynik rozdziału rezerwy Prorektora ds. Studenckich dla studentów lat wyższych. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Rezerwa-PRS-2017-07-14-lata-wyższe-bez-danych.pdf    

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsca w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej w ramach miejsc zarezerwowany dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w październiku 2017 roku. http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-04-DSy-Informacja-dla-I-roku-2017-2018.pdf Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z powyższym

0 comments
ikonki_8

Rezerwacja miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Rezerwacja miejsc na rok akademicki 2017/2018 możliwa jest w następujących terminach.   Dom Studencki T-2 19.06.2017 i 20.06.2017 w godzinach 18:00 – 20:30 w pokojach 212 oraz 220 – dla osób aktualnie zamieszkujących DST-2; 21.06.2017 i 22.06.2017 w godzinach 18:00

0 comments
ikonki_8

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów

Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wyniki rozdziału miejsc dla doktorantów oraz kandydatów na studia, którzy rozpoczną naukę w październiku 2017 roku, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

0 comments
ikonki_8

Informacja ws. rozdziału miejsc w DST-22 na rok akademicki 2017/2018 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy jedynie rozdziału miejsc w DST-22, budynki T-7 i T-14 podlegają osobnej administracji i w celu uzyskania informacji o możliwości kwaterunku należy się kontaktować bezpośrednio z administracją tych obiektów. Począwszy od lipca 2017 roku miejscem zakwaterowania doktorantów są

0 comments
ikonki_8

Domy studenckie w okresie letnich wakacji 2017 roku

Wszystkich zainteresowanych zamieszkiwaniem w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z Pismem Okólnym w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2017 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Treść pisma dostępna jest pod linkiem. Wniosek o zakwaterowanie w

0 comments
ikonki_8

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Poniższe dokumenty zawierają informację nt. zasad rozdziału miejsc (w tym terminy rozpatrywania odwołań i indywidualnych podań) oraz zasad kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018.  http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSy-informacja-promesy2.pdf http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSy-informacja-promesy2.docx

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów

Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Uprzejmie informujemy, że dnia 12 maja 2016 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018. Złożony

0 comments
ikonki_8

Assignment of rooms in dormitories for academic year 2017/2018

The following information applies to all Wroclaw University of Science and Technology students (international students as well, except of student studying on our University as part of student exchange programs).   We kindly inform you that on May 12th 2017

0 comments
ikonki_8

Przesunięcie terminu rodziału miejsc w domach studenckich

Z powodu planowanego remontu Domu Studenckiego T-3 i T-17 wyłączone z rozdziału na rok akademicki 2017/2018 będzie 800 miejsc. Uczelnia chcąc zapewnić swoim studentom jak najwięcej miejsc prowadzi rozmowy z partnerską uczelnią  w celu rezerwacji dodatkowych miejsc dla studentów Politechniki.

0 comments
ikonki_2

25 luty 2017 – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 lutego 2017 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_8

Przekwaterowanie z Domu Studenckiego T-17 do Domów Studenckich T-19 i T-22

Studenci mający promesę do  T-22 4 – 5.03 ( sobota, niedziela ) – czas na przygotowanie pokoi i modułów do odbioru 6 – 7.03 (poniedziałek, wtorek ) – przenosiny do T-22 zgodnie z rezerwacją pokoi , obowiązek zgłoszenia się do

0 comments
ikonki_8

Rozdział miejsc dla osób rozpoczynających naukę na Politechnice Wrocławskiej w semestrze letnim 2016/2017.

Od dnia 30 stycznia do dnia 13 lutego 2017 r. przyjmowane będą wnioski o miejsce w domu studenckim, osób rozpoczynających w semestrze letnim 2016/2017 naukę na nowym kierunku lub stopniu studiów w Politechnice Wrocławskiej (nie dotyczy osób aktualnie zamieszkujących domy

0 comments
Wróć