Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Michał Bocian - Kierownik Działu
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: michal.bocian@pwr.edu.pl   

Anna Krzemianowska -specjalista ds. finansowych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Agata Bartnik-Pietruszka - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agata.bartnik-pietruszka@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Wojciech Wodo - specjalista ds. informatycznych
e-mail: wojciech.wodo@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Łukasz Ptaszek - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Marta Kierska-Witczak - specjalista, dyrygent chóru
e-mail:  marta.kierska-witczak@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Informacje

Dział Studencki został utworzony w Politechnice Wrocławskiej w celu niesienia pomocy studentom w zakresie pomocy w rozwijaniu swoich pasji, zdolności i zainteresowań poprzez szeroko rozumiane wspieranie aktywności studenckiej.

  • współpracą z organami Samorządu Studenckiego oraz innymi podmiotami studenckimi,
  • przyjmowaniem i prowadzeniem dokumentacji organizacji studenckich,
  • przyjmowaniem i opiniowaniem wniosków finansowych oraz pomocą w rozliczaniu środków finansowych przeznaczonych na działalność studencką,
  • wspomaganiem działalności kulturalnej, społecznej oraz naukowej studentów Politechniki Wrocławskiej.
  • udzielaniem informacji o uczelni, dział dysponuje różnorodnymi, na bieżąco aktualizowanymi bazami danych (dziekanaty, telefony, osoby kontaktowe, placówki służby zdrowia, urzędy, kluby studenckie itd.), formularzami itp. Współpracuje z Zespołem Psychologów i Psychoterapeutów, Biurem Karier, Działem Współpracy Międzynarodowej, Działem Domów Studenckich, Działami Informatyzacji oraz Promocji.

Dział zajmuje się także oprowadzaniem po uczelni wycieczek, delegacji, a także promocją wydarzeń kulturalnych, społecznych oraz sportowych.

Wróć