Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Aktualności

!!!

Zapomoga – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w związku ze stanem epidemii, przekazujemy aktualne informacje i zalecenia dot. zapomóg. Zapomoga stanowi doraźną pomoc finansową, którą może otrzymać student znajdujący się w przejściowej

0 comments
ikonki_2

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są wstępne list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

0 comments
ikonki_2

Stypendia na semestr letni 2019/2020 (2020-03-27)

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci, chcemy Was zapewnić, że mimo stanu epidemii ogłoszonego w Polsce, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów pracuje nad wnioskami stypendialnymi. UWAGA! W przypadku problemów ze złożeniem podania/zdobyciem dokumentacji/wysłaniem dokumentów pocztą lub kurierem, związanych

0 comments
ikonki_2

Stypendium socjlane i stypendium dla osób niepełnosprawnych – zmiana terminu

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin przyjmowania podań o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych. – Wnioski złożone (nadane listem) do dnia 31 marca 2020 roku – wyrównanie od marca – Wnioski złożone (nadane

0 comments
ikonki_2

Konsultacje telefoniczne – Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni uprzejmie informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania, konsultacje w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będą odbywać się wyłącznie drogą mailową (z wykorzystaniem poczty studenckiej https://s.student.pwr.edu.pl/).

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020 – aktualizacja 2020-03-16

W odniesieniu do informacji z dnia 2 marca br. (http://prs.pwr.edu.pl/?p=5288), wprowadzone zostają następujące zmiany: 1. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 marca 2020 r. 2. W okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni, wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres: Politechnika Wrocławska Dział

0 comments
!!!

Stypendia na semestr letni 2019/2020 w okresie ograniczego funkcjonowania uczelni (w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej)

W związku z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22/2020 ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej wprowadzony zostaje szereg ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, w tym Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Szczegółowa informacja nt. możliwości złożenia wniosku/ów

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2019/2020 o stypendium za wyniki w nauce dla studentów z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 20 marca 2020 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą

0 comments
ikonki_2

26 lutego 2020 r. (ŚRODA) – dodatkowe godzin obsługi studentów

Dnia 26 lutego 2020 roku (ŚRODA) rozpoczyna się termin przyjmowania wniosków o stypendia rektora. W tym dniu, wyjątkowo, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie otwarty dla studentów  w godzinach od 10:00 do 14:00.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – luty i marzec 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 29 lutego 2020 r., – 14 marca 2020 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendia na semestr letni 2019/2020

Wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania w semestrze letnim 2019/2020 stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalnego, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

0 comments
ikonki_2

Komunikat nt. możliwego przesunięcia terminu styczniowych wypłat stypendiów

W związku z narzuconą przez Ministerstwo zmianą banku obsługującego wypłaty świadczeń, opóźnieniu może ulec termin styczniowych wypłata świadczeń. Aktualnie nie jest możliwy do przewidzenia prawdopodobny termin wypłaty. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby wypłata została zrealizowana możliwie

0 comments
ikonki_2

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 13 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała do godziny 12:45.

0 comments
ikonki_2

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 12 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała od godziny 10:00 do godziny 15:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium Rektora – semestr zimowy 2019/2020 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium Rektora na zimowy 2019/2020 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych (http://prs.pwr.edu.pl/?p=5120). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium Rektora – semestr zimowy 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych – semestr zimowy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że niezależnie od woli Uczelni, termin publikacji wstępnych list rankingowych zostanie przesunięty. W bieżącym roku akademickim, zgodnie z wolą studentów zmienił się Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej w zakresie punktowania osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne nr 43/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020  

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne nr 44/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020  

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 45/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2019)

Uprzejmie przypominamy, że w 30 listopada 2019 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

0 comments
ikonki_2

4 – 6 listopada 2019 r – przerwa w obsłudze studentów w Dziele Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 6 listopada 2019 roku odbywać się będą posiedzenia Komisji Stypendialnej. Z tego powodu w tym okresie Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie nieczynny. Wszystkie osoby planujące złożyć w tym okresie dokumenty

0 comments
!!!

ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY MATERIALNEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ system pomocy materialnej. Dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów został zastąpiony Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin dostępny jest na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578. Do najważniejszym zmian

0 comments
ikonki_2

Studenckiego Programu Stypendialnego – dla laureatów olimpiad i konkursów!

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 roku). Każda z osób ubiegających

0 comments
!

Zmiana maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym 2019/2020 zmianie ulegnie próg dochodowy do stypendium socjalnego. Maksymalny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego będzie wynosić 1000 zł.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – październik 2019

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 5 października 2019 r., – 12 października 2019 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00. Ponadto dnia 19 października 2019 r. Uczelnia będzie czynna

0 comments
!!!

Uwaga! Przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium socjalne!

Ze względu na problemy techniczne termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 został przesunięty  na: od 24 września do 21 października. W okresie od 1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia

0 comments
ikonki_2

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Część I – Informacje ogólne Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące przepisy: 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

0 comments
Wróć