Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Aktualności

ikonki_2

26 lutego 2020 r. (ŚRODA) – dodatkowe godzin obsługi studentów

Dnia 26 lutego 2020 roku (ŚRODA) rozpoczyna się termin przyjmowania wniosków o stypendia rektora. W tym dniu, wyjątkowo, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie otwarty dla studentów  w godzinach od 10:00 do 14:00.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – luty i marzec 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 29 lutego 2020 r., – 14 marca 2020 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendia na semestr letni 2019/2020

Wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania w semestrze letnim 2019/2020 stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalnego, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

0 comments
ikonki_2

Komunikat nt. możliwego przesunięcia terminu styczniowych wypłat stypendiów

W związku z narzuconą przez Ministerstwo zmianą banku obsługującego wypłaty świadczeń, opóźnieniu może ulec termin styczniowych wypłata świadczeń. Aktualnie nie jest możliwy do przewidzenia prawdopodobny termin wypłaty. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby wypłata została zrealizowana możliwie

0 comments
ikonki_2

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 13 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała do godziny 12:45.

0 comments
ikonki_2

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 12 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała od godziny 10:00 do godziny 15:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium Rektora – semestr zimowy 2019/2020 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium Rektora na zimowy 2019/2020 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych (http://prs.pwr.edu.pl/?p=5120). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium Rektora – semestr zimowy 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych – semestr zimowy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że niezależnie od woli Uczelni, termin publikacji wstępnych list rankingowych zostanie przesunięty. W bieżącym roku akademickim, zgodnie z wolą studentów zmienił się Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej w zakresie punktowania osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne nr 43/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020  

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne nr 44/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020  

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 45/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2019)

Uprzejmie przypominamy, że w 30 listopada 2019 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

0 comments
ikonki_2

4 – 6 listopada 2019 r – przerwa w obsłudze studentów w Dziele Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 6 listopada 2019 roku odbywać się będą posiedzenia Komisji Stypendialnej. Z tego powodu w tym okresie Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie nieczynny. Wszystkie osoby planujące złożyć w tym okresie dokumenty

0 comments
!!!

ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY MATERIALNEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ system pomocy materialnej. Dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów został zastąpiony Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin dostępny jest na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578. Do najważniejszym zmian

0 comments
ikonki_2

Studenckiego Programu Stypendialnego – dla laureatów olimpiad i konkursów!

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 roku). Każda z osób ubiegających

0 comments
!

Zmiana maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym 2019/2020 zmianie ulegnie próg dochodowy do stypendium socjalnego. Maksymalny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego będzie wynosić 1000 zł.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – październik 2019

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 5 października 2019 r., – 12 października 2019 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00. Ponadto dnia 19 października 2019 r. Uczelnia będzie czynna

0 comments
!!!

Uwaga! Przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium socjalne!

Ze względu na problemy techniczne termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 został przesunięty  na: od 24 września do 21 października. W okresie od 1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia

0 comments
ikonki_2

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Część I – Informacje ogólne Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące przepisy: 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2019/2020 o stypendium za wyniki w nauce dla studentów z  własnego funduszu na stypendia  Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 21 października 2019 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą

0 comments
!!!

Uwaga! Zmiana terminów składania wniosków o stypendia!

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 należy składać od 20 września do 20 października. W okresie od  1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia wniosku w Dziale, gdyż w tym okresie

0 comments
!!!

Uwaga! Osoby składające wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020

Uwaga! Osoby składające wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł, muszą obowiązkowo dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. W przypadku niedostarczenia

0 comments
!

Nabór do Studenckiego Programu Stypendialnego

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. SPS realizowany jest we Wrocławiu od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia. O stypendium mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę, jak

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr letni 2018/2019 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na letni 2018/2019 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr letni 2018/2019

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2018/2019. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

23 marca 2019 r. – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 marca 2019 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_3

Wakacyjne programy stypendialne na uniwersytetach w Yale oraz Georgetown

Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown we współpracy z Grupą Santander przygotowały specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i znajomością języka angielskiego. Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci wszystkich uczelni na świecie,

0 comments
ikonki_2

23 lutego 2019 r. – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 lutego 2019 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
Wróć