Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Aktualności

ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2017/2018

Termin składania wniosków o stypendia na semestr letni 2017/2018 – od 01.02.2018 do 28.02.0218 Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

0 comments
ikonki_2

Obsługa studentów w okresie przerwy świątecznej w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie przypominamy, iż w okresie od 23 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. włącznie, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów  będzie nieczynny.   Studentów chcących złożyć podanie o świadczenie pomocy materialnej po 22 grudnia, zachęcamy do przesyłanie

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 18 grudnia 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 grudnia 2017 roku Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny od godziny 12:00 do godziny 15:00.   Za utrudnienia przepraszam.

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr zimowy 2017/2018 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2017/2018. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr zimowy 2017/2018

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2017/2018. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2017/2018

W porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, zmianie ulega termin publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2017/2018. Zgodnie z niniejszym porozumieniem, wstępne listy rankingowe zostaną opublikowane do dni 15 listopada 2017

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018.  

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.  

0 comments
ikonki_2

Zmiany w regulaminie pomocy materialnej!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ZW 120/2017 wprowadzającym zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej: – zwiększeniu uległ maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego (z kwoty 850 zł na 900 zł); – stawki o stypendium specjalne dla

0 comments
ikonki_2

Stypendium Fundacji im. Józefa Pupki

Wszystkich studentów studiujących na kierunkach elektroenergetycznych, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia i uzyskali w poprzednim roku studiów średnią powyżej 4,0 zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie www.fjp.org.pl. Termin przyjmowania podań mija dnia 15 listopada 2017 roku. Jednocześnie

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2017 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 14 października 2017 r., – 4 listopada 2017 r., – 25 listopada 2017 r., – 16 grudnia 2017 r., – 13 stycznia 2018 r. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2017/2018 o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 20 października 2017 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć w

0 comments
ikonki_2

Terminy składania podań o świadczenia pomocy materialnej dla studentów na semestr zimowy 2017/2018

Uprzejmie przypominamy, że o najważniejszych terminach składania podań o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Stypendium socjalne: – do 25 września 2017 roku, aby otrzymać świadczenie w pierwszym możliwym terminie; – do 30 października 2017 roku, aby otrzymać świadczenie

0 comments
ikonki_2

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018

W związku z ukazaniem się informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 uprzejmie informujemy, że wypełnione wnioski należy złożyć w Dziale Pomocy Socjalnej dla

0 comments
ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017.07.04-Świadczenia-socjalne-2017-2018-informacja-dla-kandydatów.pdf Wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania takich świadczeń jak: – stypendium socjalne – stypendium rektora dla najlepszych studentów – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

0 comments
ikonki_2

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2017)

Uprzejmie przypominamy, że w piątek 30 czerwca mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny  

0 comments
ikonki_2

Lista laureatów Nagrody Rektora w roku akademickim 2016/2017

Poniżej zamieszczamy listę osób wyróżnionych Nagrodą Rektora w roku akademickim 2016/2017. Gratulujemy laureatom i życzymy owocnej pracy w następnym roku akademickim. Nagrody Rektora 2016/2017

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr – lista stypendystów w semestrze letnim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że komisja ds. stypendiów specjalnych rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej. Pod poniższym linkiem dostępna jest lista studentów, którym przyznano stypendium. Stypendystom serdecznie gratulujemy, a pozostałe osoby zachęcamy do dalszej i jeszcze

0 comments
ikonki_2

Program Stypendiów Pomostowych dla maturzystów 2017 roku

Wszystkich tegorocznych maturzystów zainteresowanych Programem Stypendiów Pomostowych, zachęcam do zapoznania się z treścią plakatu. Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

0 comments
ikonki_2

Uwaga! Informacja dla zainteresowanych ws. roliczeń podatkowych z tytułu stypendiów

Uprzejmie informujemy, że: – stypendium socjalne; – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; – stypendium rektora dla najlepszych studentów; – zapomoga; są świadczeniami nieopodatkowanymi podatkiem dochodowym. Żadne formularze podatkowe z tytułu tych świadczeń nie będą przez Uczelnie wysyłane.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 22 kwietnia 2017 r. – 20 maja 2017 r. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr letni 2016/2017 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2016/2017. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.  

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr letni 2016/2017

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2016/2017. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie termin publikacji wstępnych list rankingowych w sprawie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017. Zgodnie z zamieszczonym poniżej porozumieniem, wstępne listy rankingowe zostaną opublikowane do dnia 27 marca 2017 roku.  

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2016/2017 o stypendium naukowe z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 10 marca 2017 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć

0 comments
ikonki_2

25 luty 2017 – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 lutego 2017 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017

Od dnia 1 lutego do 28 lutego przyjmowane będą wnioski o świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017 (zgodnie §13 ust. 7 regulaminu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej). Do świadczeń pomocy materialnej zaliczamy: – stypendium socjalne; – stypendium specjalne

0 comments
ikonki_2

Informacja dla studentów kończących studia w semestrze zimowym 2016/2017

W związku ze zbliżającym się terminem obron przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej, osoby, które uzyskają status absolwenta w miesiącu styczniu, nie otrzymają już żadnych świadczeń z funduszu pomocy materialnej w miesiącu lutym. Osoby zainteresowane pobieraniem stypendium w lutym

0 comments
Wróć