Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Aktualności

!!!

ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY MATERIALNEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ system pomocy materialnej. Dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów został zastąpiony Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin dostępny jest na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578. Do najważniejszym zmian

0 comments
ikonki_2

Studenckiego Programu Stypendialnego – dla laureatów olimpiad i konkursów!

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów (na mocy przepisów uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 roku). Każda z osób ubiegających

0 comments
!

Zmiana maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym 2019/2020 zmianie ulegnie próg dochodowy do stypendium socjalnego. Maksymalny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego będzie wynosić 1000 zł.

0 comments
ikonki_2

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – październik 2019

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 5 października 2019 r., – 12 października 2019 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00. Ponadto dnia 19 października 2019 r. Uczelnia będzie czynna

0 comments
!!!

Uwaga! Przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium socjalne!

Ze względu na problemy techniczne termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 został przesunięty  na: od 24 września do 21 października. W okresie od 1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia

0 comments
ikonki_2

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Część I – Informacje ogólne Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące przepisy: 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2019/2020 o stypendium za wyniki w nauce dla studentów z  własnego funduszu na stypendia  Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 21 października 2019 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą

0 comments
!!!

Uwaga! Zmiana terminów składania wniosków o stypendia!

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 należy składać od 20 września do 20 października. W okresie od  1 do 7 października nie będzie możliwości osobistego złożenia wniosku w Dziale, gdyż w tym okresie

0 comments
!!!

Uwaga! Osoby składające wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020

Uwaga! Osoby składające wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł, muszą obowiązkowo dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. W przypadku niedostarczenia

0 comments
!

Nabór do Studenckiego Programu Stypendialnego

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. SPS realizowany jest we Wrocławiu od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia. O stypendium mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę, jak

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr letni 2018/2019 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na letni 2018/2019 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr letni 2018/2019

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2018/2019. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

23 marca 2019 r. – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 marca 2019 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_3

Wakacyjne programy stypendialne na uniwersytetach w Yale oraz Georgetown

Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown we współpracy z Grupą Santander przygotowały specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i znajomością języka angielskiego. Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci wszystkich uczelni na świecie,

0 comments
ikonki_2

23 lutego 2019 r. – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 lutego 2019 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2018/2019 – UWAGA! zmiany w zasadach przyznawania stypendium.

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2018/2019 o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 8 marca 2019 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą obecnie Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i

0 comments
ikonki_2

Świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2018/2019

Termin składania wniosków o stypendia na semestr letni 2018/2019 – od 01.02.2019 do 28.02.2019 Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem stypendiów z Funduszu Stypendialnego (dawny fundusz pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej), zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

0 comments
!!!

Zmiana godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 18 grudnia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 grudnia 2018 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała od godziny 12:00 do godziny 15:00.   Za utrudnienia przepraszamy

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – semestr zimowy 2018/2019 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium rektora na zimowy 2018/2019 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej (wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z późn. zm.), pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych

0 comments
ikonki_2

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr zimowy 2018/2019

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2018/2019. Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy: 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia. 2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Pismo Okólne w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

0 comments
ikonki_2

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019.

0 comments
ikonki_2

Zmiana terminu publikacji propozycji list rankingowych ws. o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin publikacji propozycji list rankingowych ws. o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Listy zostaną opublikowane do dnia 15 listopada 2018 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 27 października 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 października 2018 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała do godziny 14:00.   Za utrudnienia przepraszamy

0 comments
ikonki_2

Zmiany godzin obsługi studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów dnia 27 i 31 października 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 października 2018 roku Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 8:00 do godziny 15:00 . Ponadto przypominamy, że w środę 31 października 2018 roku Dział nie będzie obsługiwał studentów. Osoby, które zamierzają w tym terminie

0 comments
ikonki_2

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy 2018/019

Uprzejmie przypominamy, że termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów mija z dniem 9 października 2018 roku. Wnioski muszą być złożone poprzez portal Edukacja.CL, z tego systemu wydrukowane, uzupełnione i podpisane. Począwszy od dnia 4 października osoby, które

0 comments
ikonki_2

6 października 2018 – Weekendowy Dyżur Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 października 2018 roku (SOBOTA) Dział Pomocy Socjalnej będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 13:00.

0 comments
ikonki_2

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr zimowy 2018/2019 o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 19 października 2018 r.   Złożony w systemie Edukacja.CL wniosek należy wydrukować* i po zebraniu opinii (patrz regulamin) dostarczyć w

0 comments
ikonki_2

Stypendium socjalne – zmiana maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 69/2018 z dnia 26 września  2018 r. zmianie ulega maksymalna wartość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego. Zgodnie z ww. dokumentem maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 950 zł netto.

0 comments
Wróć