Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Michał Bocian - Kierownik Działu
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: michal.bocian@pwr.edu.pl   

Anna Krzemianowska -specjalista ds. finansowych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Agata Bartnik-Pietruszka - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agata.bartnik-pietruszka@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Wojciech Wodo - specjalista ds. informatycznych
e-mail: wojciech.wodo@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Łukasz Ptaszek - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Marta Kierska-Witczak - specjalista, dyrygent chóru
e-mail:  marta.kierska-witczak@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Jak założyć organizację

Założenie uczelnianej organizacji studenckiej jest wyjątkowo proste i rozpoczyna się od zebrania grupy studentów o wspólnych zainteresowaniach oraz dopełnienia drobnych wymagań formalnych.

W celu potwierdzenia chęci utworzenia nowej organizacji należy dostarczyć do Działu Studenckiego deklarację założycielską, z imienną listą studentów chcących działać w organizacji, protokół z wyboru władz organizacji oraz Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej. W przypadku zakładania koła naukowego dodatkowo protokół założycielski musi być opatrzony podpisem opiekuna naukowego oraz potwierdzeniem, że dziekan wydziału akceptuje inicjatywę studentów.

Nowo powstałe organizacje pomimo braku przyznanych funduszy na początku roku (organizacja nie była jeszcze wpisana do rejestru rektora) mogą uzyskać wsparcie finansowe na projekty, które zostaną ocenione na podstawie wniosku jako interesujące.

Wszelkich dodatkowych informacji można zaczerpnąć na konsultacjach w Biurze Informacji Studenckiej w pokoju 142 w gmachu głównym (bud. A-1).

Regulamin Uczelnianych Organizacji Studenckich      pdf

Wróć