Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Dokumenty

Nie wiesz jak złożyć wniosek w systemie Edukacja.CL? Zasady obliczania dochodu na potrzeby wniosku o miejsce w domu studenckim/stypendium socjalne Cię przerasta? 

– Jeszcze dziś zapoznaj się z niniejszą instrukcją, a zobaczysz jakie to proste.

pdf

Nie wiesz jak policzyć dochód, boisz się, że coś źle policzysz?

– Skorzystaj z arkusza do liczenia dochodów

ex

 

Zasady przyznawania finansowych świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej określa Zarządzenie Wewnętrzne 68/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity).

Załącznik Regulamin
pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej
word pdf
Załącznik nr 1
Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta
word pdf
Załącznik nr 2
Kategorie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
word pdf
Załącznik nr 3
Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów
word pdf
Załącznik nr 4
Wykaz gmin i powiatów, z których studenci nie mogą pobierać stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
word pdf
Załącznik nr 5
Wniosek o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
word pdf
Załącznik nr 6
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
word pdf
Załącznik nr 7
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
word pdf
Załącznik nr 8
Wniosek o zapomogę
word pdf
Załącznik nr 9
Podanie do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach
word pdf
Załącznik nr 10
Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
word pdf
Załącznik nr 11
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
word pdf
Załącznik nr 12
Oświadczenie studenta do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
word pdf
Załącznik nr 13
Oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej
word pdf
 
 
Inne przydatne dokumenty:
Wniosek o zmianę numeru konta word pdf
Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną
word pdf
 – osoba bezrobotna, niezarejestrowana w urzędzie pracy
word pdf
 – o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców word pdf
 – o rezygnacji z możliwości uwzględnienia dochodu utraconego word pdf

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej dla studentów. word pdf
Wzór wniosku o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej word pdf
Oświadczenie do celów podatkowych word pdf

 

Wróć