Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Dokumenty

Nie wiesz jak złożyć wniosek w systemie Edukacja.CL? Zasady obliczania dochodu na potrzeby wniosku o miejsce w domu studenckim/stypendium socjalne Cię przerasta? 

– Jeszcze dziś zapoznaj się z niniejszą instrukcją, a zobaczysz jakie to proste.

pdf

Rozdział miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej na kolejny okres kwaterunkowy (rok akademicki) odbywa się zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla Studentów i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej (LINK).

 

W trakcie  roku akademickiego na miejsca niezakwaterowane, studenci/doktoranci kwaterowani są na podstawie indywidualnych skierowań. Wzór wniosku o indywidualne skierowanie dostępny jest w poniższych dokumentach.

 

Cennik na rok akademicki 2019/2020 word pdf

 

Dokumenty: 

Zasady Funkcjonowania Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej word pdf
Regulamin mieszkańca domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej word pdf
Wykaz domów studenckich Politechniki Wrocławskiej word pdf
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – wniosek o indywidualne skierowanie word pdf
Wzór skierowania indywidualnego do domu studenckiego (skierowanie wystawia uprawniony pracownik Uczelni) word pdf
Wzór umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim – liczniki word pdf
Wzór umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim – bez liczników word pdf
Regulamin Studenckich Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej word pdf

 

Wróć