Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121

mgr inż. Krystyna Dębska
e-mail: krystyna.debska@pwr.edu.pl  
tel. 71 320 41 23

Kontakt


Dział Rozliczeń Funduszy i Dotacji Studenckich

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. H-14, pok.1.06

Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Michał Bocian - Kierownik Działu
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: michal.bocian@pwr.edu.pl   

Grażyna Domagała - samodzielny referent ds. administracyjnych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: grazyna.ela.domagala@pwr.edu.pl   

Anna Krzemianowska -specjalista ds. finansowych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Henrykowska - starszy referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agnieszka.henrykowska@pwr.edu.pl   

Agata Bartnik-Pietruszka - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agata.bartnik-pietruszka@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Wojciech Wodo - specjalista ds. informatycznych
e-mail: wojciech.wodo@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Łukasz Ptaszek - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl  

Bartłomiej Kruk - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  bartlomiej.kruk@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Marta Kierska-Witczak - specjalista, dyrygent chóru
e-mail:  marta.kierska-witczak@pwr.edu.pl  

Monika Gruszczyńska - specjalista ds. szkoleń z emisji głosu
e-mail:  monika.gruszczynska@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Elżbieta Grzebyk - Kierownik Działu
tel. (71) 320 22 75
e-mail: elzbieta.grzebyk@pwr.edu.pl   

Agnieszka Bruchal -samodzielny referent
tel. (71) 320 22-52
e-mail: agnieszka.bruchal@pwr.edu.pl   

Katarzyna Damurska - specjalista
e-mail: katarzyna.damurska@pwr.edu.pl   

Kontakt


Strefa Kultury Studenckiej, bud. C-18

Ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 10
50-376 Wrocław
tel. (71) 340 7530
e-mail: sks@sks.pwr.edu.pl

Łukasz Ptaszek
e-mail: lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl

Martyna Przygódzka
e-mail: martyna.przygodzka@pwr.edu.pl

Koła naukowe

Wydział Architektury (W-1)
 1. Strukturalne Koło Naukowe InStructA
  konstrukcje.arch@pwr.wroc.pl;
  https://www.facebook.com/strukturalni/

 2. Studenckie Koło Naukowe Ochrony Zabytków RESE.ARCH
  • Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Paweł Jaszczuk
  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Romuald Tarczewski
  • Przewodniczący: Sylwiana Moski
 3. Koło Naukowe Eko-Studio
  ekostudio.pwr@gmail.com
  https://www.facebook.com/ekostudio.pwr/?hc_ref=ART3S9K3rWZ8xymP9u0VAUar19dH0UKdA7_HvzPCZ1OD_uE6BZ4-p1SDrGznmEu5Svs

 4. Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO
  cardo@vp.pl
  https://www.facebook.com/kolonaukowecardo/?hc_ref=ARSMEoadIwBmnty7hJYJzPAJvCQhIkLbouj1aCyIUlDI3ZP0fGIvbO1UBhTdNyO7Lv4&fref=nf
  siedziba: bud. E-1, pok. 212

 5. Grupa Działań Plastycznych Spotkania Nieformalne
   https://www.facebook.com/Grupa-Dzia%C5%82a%C5%84-Plastycznych-744180945760605/

  • Opiekun naukowy: mgr art. plastyk Barbara Siomkajło
 6. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
  skn.gp@gmail.com

  https://www.facebook.com/skngppwr/?hc_ref=ARRavEwUHr4PB-qsDH9ypnmu_wCj0-DMQ62XqlFGuq_jgLBHcDqaLgJQb89v6OnRIqk

  siedziba: Katedra Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury

 7. Koło Naukowe Humanizacja Środowiska Miejskiego
  hsm.pwr@gmail.com

  https://www.facebook.com/HumanizacjaSrodowiskaMiejskiego/

  siedziba: DS T-4 Czworak, ul. Łukasz Górnickiego 22, Wrocław, pok. HSM

  • Opiekun naukowy: prof. Zbigniew Bać
  • Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Jerzy Łątka
  • Prezes: Martyna Stasiniewska
  • Wiceprezes: Monika Pietrosian
  • Wiceprezes: Anna Jakubińska
  • Skarbnik: Aleksandra Omiotek
 8. Koło Naukowe ARCHIPUNKTURA
  siedziba: E-1, pok.133

 9. Koło Naukowe Historii Architektury Archist
  https://www.facebook.com/ArcHist-Ko%C5%82o-Naukowe-Historii-Architektury-PWr-659778994164820/

 10. Yello Artystyczne Koło Naukowe
  nrayello@gmail.com

 11. KN LabDigiFab
  labdigifab@gmail.com
  https://www.facebook.com/pg/LabDigiFab/about/?ref=page_internal
  siedziba: bud. E-5

 12. Koło Naukowe Konsa
  • Opiekun: dr hab. inż. Waldemar Bober
  • Prezes: Justyna Haber
  • Zastępca Prezesa: Patryk Ślusarski
 13. Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej
  kn.aam.pwr@gmail.com

 14. Koło Naukowe Architektury Tradycyjnej i Współczesnej
  • Opiekun: dr hab. inż arch. Elżbieta Przesmycka
  • Prezes: Piotr Suskiewicz
 15. Koło Naukowe Pop Arch
  kn.poparch@gmail.com
   https://www.facebook.com/pg/knpoparch/posts/?ref=page_internal

 16. Koło Naukowe Warsztat
  • Opiekun: dr inż Łukasz Wojciechowski
  • Prezes: Joanna Jarzębowska
 17. Koło Naukowe Mural
  muralpwr@gmail.com
 18. Koło Naukowe Wrocławskiej Modernistycznej Architektury „WMArch”
  wmarch@gmail.com
  https://www.facebook.com/sknWMArch/
 19. Koło Naukowe metA-Meet Arcitecture
  meta.architektura@gmail.com
  https://www.facebook.com/meetarchitecture/?hc_ref=ARQ-PUJm44jToZSOXknJ22brlbQj5IeDa0dwlXod7l4EOnGBGOBNMVqu4zWTouCy_Tk
 20. Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Industria
  industria.pwr@gmail.com
  https://www.facebook.com/knochronydziedzictwaprzemyslowego/?hc_ref=ARTSFbP_Cewg27LDYDXxeNuuqxAlOvPR6rVEZiXqbcppGHTAI1k85QIGMApAo3lZY7Q&fref=nf

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (W-2)
 1. Wydziałowe Międzyinstytutowe Koło Naukowe SKIK
  https://www.facebook.com/skik.pwr/

  • Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Kruszyna
  • Prezes: Łukasz  Socha
  • Wiceprezes: Sebastian Kowerski
   siedziba: Zakład Dróg i Lotnisk PWr,
   bud. A-1, pok. 13
 2. Koło Naukowe MŁODZI MOSTOWCY PWr
  mlodzimostowcy@pwr.wroc.pl
  https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-M%C5%82odzi-Mostowcy-PWr-119720608092765/

 3. Studenckie Koło Naukowe Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego AQUAE DUCTUS
 4. Koło Naukowe Studentów Infrastruktury Transportu Szynowego Koło 1435
  kolo1435@pwr.wroc.pl
  siedziba: H-3, pom. 0.04

  • Opiekun naukowy: mgr inż. Igor  Gisterek
  • Nadzór naukowy: prof. Marek  Krużyński
  • Przewodniczący: Mateusz Laska
  • Z-ca przewodniczącego: Tomasz Wciślik
 5. Koło Naukowe MOLE
  knmole@pwr.wroc.pl
  https://www.facebook.com/KoloNaukoweMoleWbLiwPWr/

  • Opiekun naukowy: dr inż. Arkadiusz Szot
  • Opiekun naukowy: dr inż. Marek Kawa
  • Przewodniczący: Marta Węglewska
  • Z-ca przewodniczącego: Maciej Król
  • Opiekun: mgr  Matylda Tankiewicz
   siedziba: bud. H-3, sala 2.31
 6. Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi
  etaksi@pwr.wroc.pl

  https://www.facebook.com/pg/KNEtaKsi/about/?ref=page_internal

 7. Koło Naukowe KONKRET
  konkret@pwr.wroc.pl

  https://www.facebook.com/search/top/?q=ko%C5%82o%20naukowe%20konkret

 8. MMB – Młodzi Menadżerowie Budownictwa
  mmbpwr@gmail.com

  https://www.facebook.com/MMB.PWr/

  • Opiekun: dr inż. Marek Sawicki
  • Przewodniczący: Jakub Bona
  • Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Jacek Kadecki
  • Wiceprezes ds. Finansowych: Mateusz Psiuk
   siedziba: bud. C-7, pok. 816
 9. Koło Naukowe STAL
  pwr.kn.stal@gmail.com

  https://www.facebook.com/knstal/

 10. Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Koło Naukowe Mikroświat
Wydział Chemiczny (W-3)
 1. Koło Naukowe Studentów Chemii ALLIN
   knwch.allin@gmail.com
  https://www.facebook.com/knwchallin/?hc_ref=ARSFvEsbAqgv-YpwFMuLCJ2Xve5tZUtQ5ouJI3zPDgymE9N9IMZJktKg4ZImhAS8fMI&fref=nf

 2. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii BIO-TOP
  www.biotop.pwr.edu.pl
  biotop@pwr.edu.pl

  https://www.facebook.com/knsbbiotop/

  • Opiekun naukowy: prof. Andrzej Ożyhar
  • Przewodnicząca: Anna Ziała
  • Wiceprzewodnicząca: Natalia Ćwilichowska
 3. Koło Naukowe GAMBRINUS
  k.n.gambrinus@gmail.com

  https://www.facebook.com/KNGambrinus/

  siedziba: bud. C-6, pok.117

  • Opiekun naukowy: doc inż. Wojciech Skrzypiński
  • Prezes: Wojciech Dec
  • Wiceprezes: Maja Janukiewicz
  • Wiceprezes: Bartłomiej Olejnik
 4. Międzywydziałowe Koło Naukowe Photonics and Bionanotechnology Association of Monabiphot Students, Alumni and Friends – PhoBiA
  phobia@student.pwr.wroc.pl

  https://www.facebook.com/Photonics-and-Bionanotechnology-Association-PhoBiA-214901665262815/?ref=br_rs

  siedziba: spotkania odbywają się w pokoju 220a w bud. A-3

  • Opiekun naukowy: dr Katarzyna Matczyszyn
  • Opiekun naukowy: dr Artur Podhorodecki
  • Prezes: Marta Gordel
  • Wiceprezes: Filip Janiak
  • Skarbnik 1: Dominika Wawrzyńczyk
  • Skarbnik 2: Paweł Karpiński
 5. Studenckie Koło Naukowe Technologów Chemicznych CHEMITECH
  chemitech@pwr.wroc.pl
  https://www.facebook.com/SKNChemiTech/

 6. Koło Naukowe KIWON
   knkiwonpwr@gmail.com
  https://www.facebook.com/knkiwonpwr/

 7. Koło Naukowe Projektantów Chemicznych CONSILIUM
  consilium@pwr.edu.pl
  https://www.facebook.com/knpcconsilium/
 8. Koło Naukowe Biochemistry and Nanophysics Group (BANG)
  bang@pwr.edu.pl
  https://www.facebook.com/BANGPWr/?hc_ref=ARRDD9qXNRp0_-t62rVYNWbDGeii-6TL2dmdU7MkvNVHg3HX5yPLhyPGNzIvHEzJiXc&fref=nf
Wydział Elektroniki (W-4)
 1. Studenckie Koło Naukowe CHIP przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki
  https://www.facebook.com/pg/kn.chip/posts/?ref=page_internal
  siedziba: spotkania odbywają się w sali 013 w bud. C-3

 2. Studenckie Koło Naukowe Polskiej Sekcji AUDIO ENGINEERING SOCIETY AES
  kontakt@aes.pwr.edu.pl
  https://www.facebook.com/KoloNaukoweAES/?hc_ref=ARTINR5PXG8qJ7MkD7HF7rP5sY92s5mYalr0YzY-e7l245erTltk4M6jRPCX-R3LAmo&fref=nf

  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż.  Andrzej Dobrucki
  • Opiekun naukowy: mgr inż. Bartłomiej Kruk
  • Przewodniczący: Michał Łuczyński
  • Wiceprzewodniczący: Aleksander Sobecki
  • Wiceprzewodniczący: Jędrzej Borowski
  • Sekretarz: Piotr Rudnicki
   siedziba: Katedra Akustyki
 3. Studenckie Koło Naukowe Informatyki 0ów Autonomicznych i Adaptacyjnych ISAA
  siedziba: I-6

 4. Koło Naukowe MISJE KOSMICZNE EUROPEJSKICH STUDENTÓW
  siedziba: bud. P-20, pok. 24

  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Paweł Kabacik
  • Prezes: inż. Andrzej  Akseńczuk
 5. Studenckie Koło Naukowe Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych SISK
  sisk@pwr.edu.pl
  https://www.facebook.com/knsisk/
  siedziba: bud. C-3, pok.24

 6. Studenckie Koło Naukowe MICROSYTEMS ORIENTED SOCIETY MOS
  sknmospwr@gmail.com
   https://www.facebook.com/MOSPWr/?fref=ts

  • Opiekun naukowy: dr inż. Sylwester Nowocień
  • Prezes: Tomasz Januszewski
  • Wiceprezes I:  Krzysztof Kwater
  • Wiceprezes II: Paulina Świstuń
   siedziba: bud. C-13, boks 3.27
 7. Studenckie Koło Naukowe TRAF-BARAK przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki
  andrzej.wytyczak-partyka@pwr.wroc.pl
   https://www.facebook.com/baraktraf/

  • Opiekun naukowy: dr inż. Jan Nikodem
  • Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard Klempous
 8. Studenckie Koło Naukowe Hobbystów Automatyzacji i Robotyzacji HAIR
  siedziba: bud. C-3, sala125

 9. Koło Naukowe Robotyków KoNaR
  konar@pwr.wroc.pl

  https://www.facebook.com/KoNaRRobotics/

  siedziba: bud. C-3

 10. Studenckie Koło Naukowe Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki EKSA
  siedziba: bud. C-3, sala 021

 11. Koło Naukowe EKA.NET
  www.ekadotnet.pwr.edu.pl
  ekadotnet@outlook.com
  www.fb.com/EkaDotNet

  • Opiekunowie naukowi:
   dr inż. Jerzy  Kotowski
   inż. Bartosz Jabłoński
  • Prezes: Adam Dłubak
 12. M.O.D.E
  • Opiekun naukowy: dr Elżbieta Bereś-Pawlik
  • Przewodniczący: Tomasz Koj
 13. Studenckie Koło Naukowe KREDEK (Creation and Development Group)
 14. Koło Naukowe Wireless Group
  siedziba: bud. C-13, boks 2.30

 15. Studenckie Koło Naukowe DanieE – Dane i Eksploracja
  • Opiekun naukowy: dr inż. Przemysław Kazieńko
  • Prezes: Wojciech Indyk (tel. 792 234 755)
 16. Koło Naukowe Laser Electronics Designers (L.E.D.)
  siedziba: ul. Chełmońskiego 12, bud. P-20, pok. 15, 50-630 Wrocław, tel. 71 344 56 89

 17. Studenckie Koło Naukowe LabVIEW Fan Group
  www.lvfg.pwr.edu.pl
  siedziba: bud. E1, pok. 107, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-316 Wrocław

 18. Koło Naukowe Tk Games
 19. Koło Naukowe Just Everybody Drone It (KN JEDI)
  jedi@ficu.eu
  https://www.facebook.com/knjedi/?hc_ref=ARRvHYljypC6HIJMfo3zuRC_jxH7TOCgbAZoMt6_Xwn_uAqcohhmiDXLfY3o-XittiA&fref=nf
 20. KN Tworzenia Aplikacji Webowych (KN MW)
 21. Studenckie Koło Naukowe CyberTech
Wydział Elektryczny (W-5)
 1. ­Stowarzyszenie Naukowe STRIMER
  siedziba: bud. D-20, s. 609

 2. ­Stowarzyszenie Naukowe Studentów Synchrom
  siedziba: bud. D-20, pok. 609

 3. Stowarzyszenie Naukowe Studentów „Automatyk”
  siedziba: bud. D-20, s.312

  • Opiekun naukowy: doc.dr inż. Janusz Staszewski
  • Prezes: Michał Grzmil
  • V-ce Prezes: Adam Karpiński
  • V-ce Prezes: Michał Klimowicz
 4. Anglojęzyczne Koło Naukowe Windmill
  siedziba: bud. D-20, pok. 609

  • Opiekun: dr inż. Przemysław Janik
  • Przewodniczący: Manswet Bańka
  • Z-ca przewodniczącego: Indrajeet Prasad ­
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W-6)
 1. Studenckie Koło Naukowe „Górnik”
  • Opiekun: mgr inż Katarzyna Zagożdżon
   Opiekun: mgr Joanna Gacek
  • Prezes: Norbert Kowalik
  • Z-ca prezesa: Natalia Wyskiel
  • Skarbik: Agata Lach
  • Sekretarz: Mateusz Florczak
 2. Koło Naukowo-Badawcze GIS
  • Opiekun naukowy: dr inż. Jan Blachowski
  • Przewodniczący: Jakub Łuczak
  • Zastępca: Wojciech Świderski
  • Sekretarz: Katarzyna Masłowska
 3. ­Koło Naukowe Grupa Młodych Geodetów
 4. Koło Naukowe Revimining 
  • Opiekun: dr inż. Urszula Kaźmierczak
  • Prezes: Paweł Strzałkowski
Wydział Inżynierii Środowiska (W-7)
 1. Studenckie Koło Naukowe WODNIK
  • Opiekun naukowy: dr inż. Marek Mołczan
 2. Studenckie Koło Naukowe CIEPLIK
  /koło zawieszone/

  • Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard Śnieżyk
 3. Studenckie Koło Naukowe ENVIRONMENTAL TEAM
  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. nadzw. Pwr
  • Prezes Zarządu: mgr inż. Yaroslav Bezyk
  • Wiceprezes ds. finansowo-promocyjnych: mgr inż. Agnieszka Grzelka
  • Wiceprezes ds. informacyjno-organizacyjnych: mgr inż. Justyna Machi
 4. Studenckie Koło Naukowe EKOFILIA
  • Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Szczurek
  • Prezes: Aleksandra Koniuszewska
 5. Koło Naukowe EKO-INŻYNIER
Wydział Informatyki i Zarządzania (W-8)
 1. Koło Naukowe Rynków Finansowych FUTURES
  siedziba: bud. C-13, sala 3.27

  • Opiekun naukowy: prof. Zofia Wilimowska
 2. Koło Naukowe: Studium Podstawowych Problemów Informatyki przy Instytucie Informatyki Technicznej ARTIFICIAL COGNITION AND MULTIAGNET INTERACTION
  • Opiekun naukowy: dr inż. Radosław Katarzyniak
  • Przewodniczący: mgr inż. Grzegorz Popek
 3. Koło Naukowe JAVATECH przy Instytucie Informatyki
  siedziba: Instytut Informatyki (203d, bud. A1), Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

 4. Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości (KOŁO VR) przy Instytucie Informatyki Stosowanej
  • Opiekun naukowy: dr inż. Kazimierz Choroś
 5. Studenckie Koło Naukowe UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
  • Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Rutkowska
 6. Studenckie Koło Naukowe Zaawansowane Systemy Internetowe
  • Opiekun naukowy: mgr Monika Koprowska
  • Opiekun naukowy: mgr Rafał Sawzdargo
 7. Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Identyfikacji ESTYMATOR
  • Opiekun naukowy: prof. Jerzy Świątek
 8. Studenckie Koło Naukowe PROGRESSIVE
 9. Koło Naukowe Project Management Group
  pmgroup@pmgroup.pwr.wroc.pl

 10. Studenckie Koło Naukowe Jakości Oprogramowania
  • Opiekun naukowy: dr inż. Adam Wasilewski
  • Opiekun naukowy: dr inż. Janusz Sobecki
 11. Koło Naukowe Zarządzania Unstoppable
  siedziba: bud. C-13, boks.4.32a

 12. Koło Naukowe OSD Online System Developers
 13. Koło Naukowe Niezawodności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
  tel. 605 222 626

 14. Koło Naukowe Informatyki Biomedycznej
  • Opiekun naukowy: dr inż. Martin Tabakow
  • Przewodniczący: Szymon Zaręba
  • Sekretarz: Paweł Kozak
 15. Akademickie Koło Naukowe SEnS-Software Engineering Society
  • Opiekun naukowy: dr inż. Lech Madeyski
 16. Grupa.Net Studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania PIAST>NET
  siedziba: Wydział Informatyki i Zarządzania

  • Opiekun naukowy: dr inż. Bogumiła Hnatkowska
  • Przewodniczący: Jakub Piwko
 17. Koło Naukowe Zarządzania – CONSENSUS
 18. koło Naukowe Mobile Information Technology (MIT)
  siedziba: Instytut Informatyki I-32

 19. Koło Naukowe Technologii Mobilnych, Multimedialnych i Komunikacyjnych
  temomuko@pwr.wroc.pl

  • Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Waśko
  • Przewodniczący: Marcin Tymków
  • Wiceprzewodniczący: Michał Pyrka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9)
 1. Studenckie Koło Naukowe PŁOMIEŃ
  plomien@pwr.wroc.pl
  siedziba: spotkania odbywają się w sali 22 w bud. D-2

 2. ­Koło Naukowe Studentów Inżynierii Lotniczej Da Vinci
  lotnicy@itcmp.pwr.wroc.pl
  siedziba: bud. D-1, pok. 106

 3. ­Koło Naukowe SKRZYNECZKA
  skrzyczneczka@pwr.wroc.pl
  siedziba: Wydział Mechaniczno- Energetyczny PWr, bud. C-6, sala 219A

  • Opiekun naukowy: dr inż. Janusz Rogula
  • Przewodniczący: Daniel Brandyk
  • Z-ca przewodniczącego: Adam Porębski
 4. ­Koło Naukowe Technologii Kosmicznych i Lotniczych „Wroclaw Space and Aviation Group”
  wsag@gmail.com

  • Opiekun naukowy: dr inż. Jacek Lamperski
  • Prezes: Jędrzej Górski
  • Zastępca Prezesa: Jędrzej Kowalewski
  • Sekretarz: Alicja Ostrowska
 5. ­Koło Naukowe Flow
  Strona: http://www.knflow.pl/
  E-mail: knflow2012@gmail.com
  Fanpage Facebook: Koło Naukowe „Flow”

Wydział Mechaniczny (W-10)
 1. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”
  siedziba: bud. B-9, sala 30

 2. Studenckie Koło Naukowe LOGISTICS
  • Opiekun naukowy: dr inż Paweł Zając
  • Prezes: Patrycja Garncarz
  • Członek Zarządu: Olga Wójcik
  • Członek Zarządu: Kacper Kaczmarek
 3. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Rekiny Jakości
  rekiny.jakosci@gmail.com
  siedziba: bud. C-13, pok. 4.32a

 4. Studenckie Koło Naukowo-Techniczne P-13
  siedziba: bud. P-14, należący do Zakładu Silników Spalinowych i Pojazdów Samochodowych, ul. Braci Gierymskich 164

 5. Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwo im. prof. Rudolfa Haimanna
 6. Studenckie Koło Naukowe CAD/FEM
  cadfem.wmech@gmail.com
  siedziba: bud. B-5

 7. Studenckie Koło Naukowe Technologii Innowacyjnych Rapid Troopers
  siedziba: bud. B-4, pok. 1a.23

 8. Studenckie Koło Naukowe Tworzyw Sztucznych HYBRYDA
  siedziba: bud. B-6, Laboratorium Tworzyw Sztucznych

  • Opiekun naukowy: dr inż. Leszek Nakonieczny
  • Prezes: Ewa Jaroń
 9. Studenckie Koło Naukowe Spawalników ELEKTROHEFAJSTOS
  • Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Szulc
 10. Studenckie Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD
  offroad.pwr@gmail.com

  • Opiekun naukowy: prof.dr hab. inż. Piotr Dudziński
  • Prezes: Damian Krawczyk
  • Wiceprezes: Aleksander Dziopa
  • Skarbnik: Justyna Pelc
 11. Koło Naukowe Inżynierii Mechatronicznej KNIM
 12. Koło Naukowe OSN
  kn-osn@pwr.wroc.pl
  siedziba: bud. B-4, pok. 1.21

 13. Koło Naukowe Hydro+
 14. Akademicki Klub Motorowy APANONAR
  apanonar@riders.pl
  siedziba: ul. Gdańska 6/9, bud. F-8

 15. Studenckie Koło Naukowe Biomechaników
 16. Międzywydziałowe Koło Naukowe Rozwoju Przedsiębiorczości ECONOMICUS
  • Opiekun: prof. Tadeusz Dudycz
  • Prezes: Piotr Serafin
  • Wiceprezes: Beata Błażejewska
 17. Koło Naukowe Robotów Autonomicznych MOBILTECH
  siedziba: bud. B-1, pok. 113

 18. Miasto w ruchu
 19. Koło Naukowe Zarządzania Produkcją Kaizen
 20. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki Przemysłowej KAIR
  • Opiekun naukowy: dr inż. Kamil Krot
  • Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Chrapek
  • Prezes: mgr inż Mateusz Musiał
  • Wiceprezes: mgr. inż Bolesław Jodkowski
 21. Koło Naukowe Procesów Obróbki Skrawaniem
  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Cichosz
  • Prezes: Mateusz Pudłowski
  • Wiceprezes: Michał Zgórecki
 22. Koło Naukowe Badań i Diagnostyki Pojazdów Samochodowych

  • Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Ambroszko
  • Prezes: Michał Kaczmarek
 23. Koło Naukowe Spajania i Wytrzymałosci Materiałów

  • Opiekun naukowy: prof. Andrzej Ambroziak
  • Prezes: Marcelina Kasińska

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W-11)
 1. Koło Naukowe Inżynierii Finansowej
 2. Biofizyczne Koło Naukowe MICELA
  siedziba: bud. D-1, pok. 02

 3. Koło Naukowe SPIE
  http://osa-spie.pwr.wroc.pl/

  • Opiekun naukowy: prof. Wacław Urbańczyk
  • Przewodniczący: Wojciech Kijaszek
  • Wiceprzewodniczący: Anna Żelazo
 4. Studenckie Koło Naukowe Optyki Widzenia Visus
  siedziba: Pracownia Optyki Widzenia, pok.18/6-7, bud. A1

 5. Studenckie Koło Naukowe FOTON
 6. Koło Naukowe Studentów Informatyki
 7. Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Biomba
  siedziba: bud. D-1, pok.116A

 8. Koło Naukowe BioNanopor
 9. Koło Naukowe OSA
  http://osa-spie.pwr.wroc.pl/

  • Opiekun naukowy: dr inż. Artur  Podhorodecki
  • Przewodniczący: Mateusz Szatkowski
  • Wiceprzewodniczący: Weronika Lamperska
  • Sekretarz: Joanna Watral
  • Skarbnik: Wojciech Kijaszek
 10. Koło Naukowe Matematyki
 11. Koło Naukowe Nanoinżynierii NANOIN
  http://www.nanoin.pwr.wroc.pl/a>

 12. Akademickie Koło Naukowe SEnS-Software Engineering Society
  • Opiekun naukowy: dr inż. Lech Madeyski
 13. Studenckie Koło Naukowe Procesu Bolońskiego

   

 14. Międzywydziałowe Koło Naukowe Photonics and Bionanotechnology Association of Monabiphot Students, Alumni and Friends – PhoBiA
  phobia@student.pwr.wroc.pl
  siedziba: spotkania odbywają się pokoju 220a w bud. A-3

 15. Koło Naukowe Fizyków Nabla
  nabla@pwr.wroc.pl
  siedziba: Instytut Fizyki, bud. A-1, pok. 320 a

  • Opiekun naukowy: Dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. PWr
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Antoni Mituś
  • Przewodniczący: Oskar SŁowik
  • V-ce przewodniczący: Michał Kupczyński
  • Sekretarz: Tomasz Wysoczański
 16. Koło Naukowe Biomedica
  siedziba: bud. D-1, pok 04

 17. Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss
 18. Koło Naukowe Matematyki Przemysłowej
  • Opiekun: prof. Wojciech Okrasiński
   Opiekun: dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz
   Opiekun: dr inż. Łukasz Płociniczak
   Opiekun: mgr Jakub Nowotarski
  • Prezes: Monika Sikora
  • Wiceprezes: Marta Polak
  • Sekretarz: Patrycja Lewens
 19. Koło Naukowe BioModel
 20. Koło Naukowe BEAN
  • Opiekun: dr hab. inż. Zbigniew Łątka
  • Prezes: Roksana Pływaczyk
Wydział Elektronki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12)
 1. Stowarzyszenie Naukowe Studentów OPTOELEKTRONIKA I MIKROSYSTEMY
  sns@pwr.wroc.pl

 2. Studenckie Stowarzyszenie Naukowe SPENT
  siedziba: bud. C-2, lab. 213

 3. Koło Naukowe Mikroinżynierii, Mikroelektroniki i Mikrosystemów M3
  siedziba: bud. M-6, pok. 36, ul. Długa 61, 53-633 Wrocław

  • Opiekun naukowy: prof. dr inż Michał Krysztof
  • Przewodniczący: Krzysztof Adamski
  • Wiceprzewodniczący: Maciej Sasowski
 4. Koło Naukowe MikroCpp
  • Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Urbański
  • Prezes: Krzysztof Szostak
  • Wiceprezes: Adam Wojtowicz
  • Sekretarz: Paulina Kornatowicz
 5. Koło Naukowe Transparentna Elektronika TE
  siedziba: bud. C-2, pok.412

  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Danuta Kaczmarek
  • Przewodniczący: Michał Mazur
 6. Koło Naukowe Nanotechnologia i Mikroelektronika Nami
  siedziba: bud. M-4, pok. 109

  • Opiekun naukowy: prof. Marek  Tłaczała
  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
  • Przewodnicząca: Joanna Prażmowska
Międzywydziałowe Koła Naukowe
 1. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
  siedziba: bud. P-14, należący do Zakładu Silników Spalinowych i Pojazdów Samochodowych, ul. Braci Gierymskich 164

 2. Międzywydziałowe Koło Naukowe Mechatroniki Synergia
  siedziba: Wydział Mechaniczny, IKIEM (I-16), lab L7, bud. B5 lub pok. 303, ul. Łukasiewczicza 7/9, 50-371 Wrocław

 3. Akademicki Klub Lotniczy
  pokój 3.26 bud. C-13

 4. Międzywydziałowe Koło Naukowe DIALOGOS
 5. Akademicki Klub Motorowy APANONAR
  apanonar@riders.pl
  siedziba: ul. Gdańska 6/9, bud. F-8

 6. Międzywydziałowe Koło Naukowe Technologii Kosmicznych i Lotniczych
  • Opiekun: dr Izabela Polowczyk
  • Opiekun: dr inż. Jacek Lamperski
  • Prezes: Jędrzej Górski
  • Sekretarz: Katarzyna Wojciechowska
 7. Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników MKNB
 8. Koło Naukowe Tworzenia Aplikacji Webowych
  • Opiekun: Dr inż. Marek Woda
Wróć