Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: dyrektor.dds@pwr.edu.pl   

Monika Nadolna – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. 725 256 623
e-mail: monika.nadolna@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Sabina Dudek-Światłowicz – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: sabina.swiatlowicz@pwr.edu.pl  

Kamila Bobryk – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-4
tel. (71) 320 64 61
tel. portiernia (71) 320 64 36
e-mail:  katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Anna Jakubik-Stypka – kierownik Domu Studenckiego T-6
tel. (71) 340 75 72
tel. portiernia (71) 340 75 73
e-mail:  anna.jakubik-stypka@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Uwaga kandydaci!

Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia.

Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni:

1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc dla kandydatów (https://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Informacja-dla-kandydatów-ws.-DS-na-rok-2020-2021-2020-07-31.pdf)

2. Złożyć podanie w systemie Edukacja.CL

3. Czekać na wyniki

Po ogłoszeniu wyników:

4. Zapoznaj się ze szczegółami decyzji w systemie Edukacja.CL (jedynie decyzja negatywne)

i/lub

5. Sprawdzić studencką skrzynkę mailową (może być w tym czasie jeszcze nieaktywny) oraz prywatnego maila podanego przy rekrutacji (w tym SPAM) – ponieważ miejsca pochodzące z tzw. zwrotów (np. rezygnacji) nie mogą być przydzielone w systemie (sprawy te będą miały w systemie status „zweryfikowana” lub „do rozpatrzenia”), informacja o pozytywnym rozstrzygnięciu zostanie przesłana drogą elektroniczną

W przypadku decyzji negatywnej:

6. Należy powtórzyć krok 2 i 3 składając tym razem odwołanie od decyzji

7. Powtórz krok 3, 4 i 5.

 

Uwaga osoby przyjęte na studia po 20 września!

Ze względu na późny termin ogłoszenia wyników rekrutacji, osoby przyjęte na studia po 20 września mogą aplikować o przyznanie miejsca w domach studenckich Uczelni, przesyłając na adres dps@pwr.edu.pl wniosek w postaci listu formalnego skierowany do Prorektora ds. Studenckich. Podanie powinno zostać przesłane do 25 września br. włącznie.

W chwili obecnej nie sposób przewidzieć czy po 25 września będą prowadzone dodatkowe nabory do domów studenckich. Zainteresowanych zachęcamy do monitorowania strony https://prs.pwr.edu.pl/.

Wróć