Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121
e-mail: prorektor.gorski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 41 23

Aktualności

Domy Studenckie

Dodatkowy rozdział miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej | Additional allocation of places in student dormitories of the Wrocław University of Science and Technology

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 09 października 2023 roku, będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach niewykorzystanych miejsc.   Wniosek, stanowiący załącznik do ogłoszenia, należy do dnia 09 października br. przesłać pocztą elektroniczną

Domy Studenckie

Problem z systemem kolejkowym / Queue system problems

Wszelkie problemy z związane z zapisem na termin kwaterowania w systemie kolejkowym proszę zgłaszać na adres: pomoc+sk@pwr.edu.pl   Please report any problems related to registering for accommodation in the queue system to the following address: pomoc+sk@pwr.edu.pl  

Zapraszamy na nową stronę internetową Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Zapraszamy na nową stronę internetową Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów: www.dps.pwr.edu.pl.   Znajdziecie tam m.in.:  informacje na temat stypendiów socjalnych, rektora, dla osób niepełnosprawnych,  podpowiedzi komu i kiedy przysługuje zapomoga, terminarz składania wniosków o świadczenia, wymagania, tryb wnioskowania dotyczące

Domy Studenckie

Informacja ws. uruchomienia systemu rezerwacji terminu zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej

Szanowni Państwo, Informujemy, że w  dniu 21 września br. uruchomiony został system rezerwacji terminu zakwaterowania. Rezerwacji należy dokonać na stronie sk.pwr.edu.pl Administracja domów studenckich kwaterować będzie studentów w okresie od 25 września do 5 października w godzinach od 8:00 do

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja odnośnie możliwości ubiegania się o stypendium Ministra dla studentów w roku akademickim 2023/2024. Stypendium ministra może otrzymać student, który wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

Zmiana terminów wnioskowania o stypendia z Funduszu Stypendialnego.

  W związku ze zmianą Regulaminu świadczeń zmianie uległy również terminy aplikowania o stypendia.   Dla stypendiów socjalnych oraz dla osób niepełnosprawnych nabór trwa od 1 do 31 października. Złożenie wniosku w tym terminie pozwala na zachowanie prawa do stypendium

Domy studenckie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Aplikowanie o miejsca w domach studenckich Uczelni jest realizowane wyłącznie elektronicznie, terminy do złożenia podania/odwołania są krótkie. Z tego powodu wszystkich zainteresowanych kandydatów zachęcamy do wzmożonego pilnowania ogłoszonych poniżej terminów! Kandydaci na studia, którzy chcą ubiegać się o miejsce w

Doktoranci – rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, że w dniach 19 – 30 czerwca br. (do godz. 13.00)  rozpocznie się nabór wniosków o miejsce w Domu Studenckim T-22 na rok akademicki 2023/2024.   W celu aplikowania wniosek należy zarejestrować w systemie  USOS (USOS/DLA WSZYSTKICH/Wnioski).   UWAGA 1

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY PROMESĘ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Osoby, którym zostały przydzielone miejsca w domach studenckich na kolejny okres kwaterunkowy, zobowiązane są do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 400 zł w terminie: studenci lat wyższych –  1 – 10 sierpnia 2023r., kandydaci – 28 – 30 sierpnia 2023r.,

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024

Osoby, które nie otrzymały promesy do domu studenckiego, mają możliwość złożenia odwołania od rozstrzygnięcia. Termin: studenci lat wyższych 7 – 14 czerwca 2023r. kandydaci – 28 – 30 sierpnia 2023r. godz. 15.00. Odwołanie kierowane do Prorektora ds. Studenckich należy złożyć

STUDENCI WYMAGAJACY SAMODZIELNEGO ZAKWATEROWANIA – Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024 dla studentów lat wyższych

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które ze względu na stan swojego zdrowia powinny zamieszkiwać w pokoju jednoosobowym (w tym osoby wymagające zamieszkiwania z opiekunem) mają prawo aplikować o zakwaterowanie w pokoju dedykowanym do samodzielnego zakwaterowania, w tym zakwaterowania w

Domy Studenckie

Zasady organizacji na okres letnich wakacji 2023 roku

PISMO OKÓLNE 21/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2023 roku dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej Na podstawie § 9 „Zasad zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej” zawartych w załączniku do Zarządzenia

Rozdział miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024

Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich).   Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanych we Wrocławiu  na rok akademicki 2023/2024. Aplikowanie o miejsca studenckie we

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr letni 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023. Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=7841). Następnie

Nowe pismo wewnętrzne PWr – w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Nowe pismo wewnętrzne PWr – w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Pismo okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023   

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2022/2023

Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są wstępne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ewentualnie – liczby przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową

Informacja dotycząca terminów wydawania decyzji stypendialnych na semestr letni 2022/2023

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na semestr letni 2022/2023 złożone w Dziale do dnia 20 marca 2023 r.  zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2022/2023

Informujemy, że  od 28 lutego do 17 marca 2023 r. r. można składać wnioski o stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej na semestr letni 2022/2023.   Stypendium może być przyznane studentowi, który w odniesieniu do semestru poprzedzającego semestr złożenia wniosku posiada osiągnięcia naukowe

Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023

Stypendium socjalne – semestr letni 2022/2023 Termin składania wniosków:  20 lutego do 20 marca Składając wniosek wraz z kompletem dokumentów po upływie w/w terminu: –          przed upływem 10 dnia miesiąca – stypendium przyznane od tego miesiąca –          po upływie 10

Stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023

Stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023 Termin składania wniosków:  28.02 – 6.03 (decyduje data stempla pocztowego)                                                

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2022/2023

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – semestr letni 2022/2023 Termin składania wniosków:  20 lutego do 20 marca br. (aby otrzymać stypendium od marca) Składając wniosek wraz z kompletem dokumentów po upływie w/w terminu: –          przed upływem 10 dnia miesiąca – stypendium

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr zimowy 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr zimowy 2022/2023. Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=7841). Następnie

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr zimowy 2022/2023

Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są wstępne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr zimowy 2022/2023. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ewentualnie – liczby przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową

Pismo okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Pismo okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023   

Pismo okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Pismo okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023   

Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy

                              Zasady przyznawania zapomóg w ramach projektu „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy” w roku akademickim 2022/2023   W ramach projektu „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy”, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy przy

Informacja dotycząca terminów wydawania decyzji stypendialnych

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na semestr zimowy 2022/2023 złożone w Dziale do dnia 20 października 2022 r.  zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni

Domy Studenckie

Indywidualne skierowania do Domu Studenckiego

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach  7 i 10 października 2022 roku, będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach wolnych miejsc.   Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w ww. terminie złożyć  w

Studencki Program Stypendialny – laureaci olimpiad oraz studenci wyjeżdżający za granicę

Rozpoczęła się kolejna edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz dla studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych. Zgodnie z Uchwałą nr XLII/1089/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2021 r. mogą się

Wróć