Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121
e-mail: prorektor.gorski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 41 23

Aktualności

Wyniki rozdziału miejsc dla przyjętych na studia kandydatów rozpoczynających naukę w roku 2020/2021

Uprzejmie informujemy,  że dnia 23 września zostały rozpatrzone złożone w terminie podania  o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021. Wszystkie aplikujące osoby otrzymały wiadomość z niezbędnymi informacjami. Wiadomości zostały przesłane zarówno na Państwa studenckie skrzynki pocztowej

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Informacja w wersji do pobrania: DOCX , PDF Część I – Informacje ogólne 1. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące przepisy: a) 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych online

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Sesja umożliwi prezentację wyników badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych oraz wymianę poglądów i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbędzie

Darmowe szkolenie z certyfikatem w ramach Stypendium Santander Tech Revolution In Finance – IE University

Tylko do 23 września br. trwa nabór na szkolenia online w ramach Stypendium Santander Tech Revolution In Finance – IEUniversity. Program szkoleń został przygotowanych przez ekspertów z Grupy Santander oraz IE Foundation. Oferuje zdobycie wiedzy z zakresu innowacji technologicznych w

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla doktorantów – wyniki (2020-09-18) / Dormitory assignment for the academic year 2020/2021 for PhD students – results (2020-09-18)

For English scroll down. Niniejsza informacja dotyczy uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22. Zgodnie z wcześniejszą informacją. Lista promes na rok 2020/2021 dostępna jest pod linkiem .

Zmiana sposobu składania wniosków o stypendia!

Uwaga!!! Zmiana sposobu składania wniosków o stypendia   Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną  – możliwość osobistego składania wniosków została ograniczona. Podania  należy przesyłać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego). Dopuszcza się możliwość osobistego stawienia się w

Stypendia na semestr zimowy 2020/2021

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia z Funduszu Pomocy Socjalnej!!!   Terminy: – stypendium socjalne -> 20 września – 20 października – stypendium dla osób niepełnosprawnych -> 20 września – 20 października – stypendium rektora -> 1-7 października –

Pomoc dla studentów z Białorusi

W związku z panującą na Białorusi sytuacją, uprzejmie przypominamy, że studenci, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej mogą starać się o doraźną pomoc finansową w postaci zapomogi. Świadczenie to może zostać przyznane w szczególności z powodu: śmierci najbliższego

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów – wyniki / Dormitory assignment for the academic year 2020/2021 for students – results

Uprzejmie informujemy, że decyzje, które ukazały się dnia 3 sierpnia w systemie Edukacja.CL były wynikiem błędu. W dniu dzisiejszym ukazały się w systemie Edukajca.CL prawidłowe wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej. Każdy student otrzymał na skrzynkę studencką wiadomość

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia. Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni: 1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla doktorantów – wyniki / Dormitory assignment for the academic year 2020/2021 for PhD students – results

For English scroll down. Niniejsza informacja nie dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Informacja dla osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej zostanie opublikowana w drugiej połowie sierpnia. Niniejsza informacja dotyczy uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej

Doktoranci – Informacja o rozdziale miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 (PhD Students – Assignment of rooms in dormitories for academic year 2020/2021)

For English scroll down. Poniższa informacja dotyczy uczestników   studiów   doktoranckich   rozpoczętych   przed   rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej. Informacja dla tegorocznych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zamieszczona jest na końcu tej informacji. — Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 lipca

Zakwaterowanie w domach studenckich w okresie czerwiec – wrzesień 2020 / Accommodation in student dormitories in the period June – September 2020

Scroll down for English version.   Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci,   wszyscy zdajemy sobie sprawę z obecnej, trudnej sytuacji związanej z obowiązującym w naszym kraju, a więc również we Wrocławiu, stanie epidemii. Bieżące dane epidemiologiczne wskazują na,

Informacja o rozdziale miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 (Assignment of rooms in dormitories for academic year 2020/2021)

Scroll down for English version. Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Informacje o rozdziale miejsc dla kandydatów na studia zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Informacja o rozdziale miejsc dla doktorantów

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2020)

Uprzejmie przypominamy, że w 30 czerwca 2020 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów (2020)

Uprzejmie przypominamy, że 30 czerwca 2020 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie https://wca.wroc.pl/stypendium-dla-doktorantow

Drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Aktywności Studenkich

Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia) zaprasza do składania wniosków konkursowych w drugim naborze FAST. Podobnie jak w pierwszym terminie – niezależnie od dyscypliny naukowej i tematyki – każdy pomysł grupy studentów czy koła naukowego z

Zaproszenie do udziału w Droniadzie 2020

Zapraszamy do udziału w VII edycji Droniady – konkursu dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z udziałem dronów i systemów fuzji informacji oraz po raz pierwszy w giełdzie pracy kadr przemysłu 4.0. Tegoroczna edycja podzielona jest na dwie części: część

Stypendia Grupy Santander dla studentów i wykładowców

Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20.000 studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #ZostańWDomu. Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa. Nabory na wszystkie projekty udostępniane są na www. santander-grants.com Santander Universidades oferuje ponad

Stypendium Rektora – semestr letni 2019/2020 – ostateczne listy rankingowe

Poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na letni 2019/2020 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych (https://prs.pwr.edu.pl/?p=5342). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag do pierwotnych list,

Przesyłanie wniosków i dokumentacji ws. stypendiów i zapomóg za pośrednictwem studenckiej poczty elektronicznej

W związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały ważne zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Poniższa informacja dotyczy wszystkich świadczeń pomocy materialnej tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendium rektora

Zapomoga – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w związku ze stanem epidemii, przekazujemy aktualne informacje i zalecenia dot. zapomóg. Zapomoga stanowi doraźną pomoc finansową, którą może otrzymać student znajdujący się w przejściowej

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są wstępne list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Stypendia na semestr letni 2019/2020 (2020-03-27)

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci, chcemy Was zapewnić, że mimo stanu epidemii ogłoszonego w Polsce, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów pracuje nad wnioskami stypendialnymi. UWAGA! W przypadku problemów ze złożeniem podania/zdobyciem dokumentacji/wysłaniem dokumentów pocztą lub kurierem, związanych

Stypendium socjlane i stypendium dla osób niepełnosprawnych – zmiana terminu

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin przyjmowania podań o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych. – Wnioski złożone (nadane listem) do dnia 31 marca 2020 roku – wyrównanie od marca – Wnioski złożone (nadane

Konsultacje telefoniczne – Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni uprzejmie informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania, konsultacje w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będą odbywać się wyłącznie drogą mailową (z wykorzystaniem poczty studenckiej https://s.student.pwr.edu.pl/).

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020 – aktualizacja 2020-03-16

W odniesieniu do informacji z dnia 2 marca br. (https://prs.pwr.edu.pl/?p=5288), wprowadzone zostają następujące zmiany: 1. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 marca 2020 r. 2. W okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni, wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres: Politechnika Wrocławska Dział

Stypendia na semestr letni 2019/2020 w okresie ograniczego funkcjonowania uczelni (w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej)

W związku z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22/2020 ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej wprowadzony zostaje szereg ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, w tym Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Szczegółowa informacja nt. możliwości złożenia wniosku/ów

Wróć