Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: dyrektor.dds@pwr.edu.pl   

Monika Nadolna – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. 725 256 623
e-mail: monika.nadolna@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Sabina Dudek-Światłowicz – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: sabina.swiatlowicz@pwr.edu.pl  

Kamila Bobryk – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-4
tel. (71) 320 64 61
tel. portiernia (71) 320 64 36
e-mail:  katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Anna Jakubik-Stypka – kierownik Domu Studenckiego T-6
tel. (71) 340 75 72
tel. portiernia (71) 340 75 73
e-mail:  anna.jakubik-stypka@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Aktualności

Domy Studenckie

Dodatkowy rozdział miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej | Additional allocation of places in student dormitories of the Wrocław University of Science and Technology

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 09 października 2023 roku, będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach niewykorzystanych miejsc.   Wniosek, stanowiący załącznik do ogłoszenia, należy do dnia 09 października br. przesłać pocztą elektroniczną

Domy Studenckie

Problem z systemem kolejkowym / Queue system problems

Wszelkie problemy z związane z zapisem na termin kwaterowania w systemie kolejkowym proszę zgłaszać na adres: pomoc+sk@pwr.edu.pl   Please report any problems related to registering for accommodation in the queue system to the following address: pomoc+sk@pwr.edu.pl  

Domy Studenckie

Informacja ws. uruchomienia systemu rezerwacji terminu zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej

Szanowni Państwo, Informujemy, że w  dniu 21 września br. uruchomiony został system rezerwacji terminu zakwaterowania. Rezerwacji należy dokonać na stronie sk.pwr.edu.pl Administracja domów studenckich kwaterować będzie studentów w okresie od 25 września do 5 października w godzinach od 8:00 do

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY PROMESĘ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Osoby, którym zostały przydzielone miejsca w domach studenckich na kolejny okres kwaterunkowy, zobowiązane są do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 400 zł w terminie: studenci lat wyższych –  1 – 10 sierpnia 2023r., kandydaci – 28 – 30 sierpnia 2023r.,

Domy Studenckie

Zasady organizacji na okres letnich wakacji 2023 roku

PISMO OKÓLNE 21/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2023 roku dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej Na podstawie § 9 „Zasad zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej” zawartych w załączniku do Zarządzenia

Domy Studenckie

Indywidualne skierowania do Domu Studenckiego

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach  7 i 10 października 2022 roku, będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach wolnych miejsc.   Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w ww. terminie złożyć  w

Domy Studenckie

INFORMACJA W SPRAWIE REZERWACJI TERMINU ZAKWATEROWANIA.

Informacja ws. uruchomienia systemu rezerwacji terminu zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej Szanowni Państwo, Informujemy, że w  dniu 21 września br. uruchomiony został system rezerwacji terminu zakwaterowania. Rezerwacji należy dokonać na stronie sk.pwr.edu.pl Administracja domów studenckich kwaterować będzie studentów w

Domy Studenckie

Wniosek o miejsce w domu studenckim w USOSweb – instrukcja dla kandydatów

  Instrukcja pdf do pobrania  

Domy Studenckie

Doktoranci – Informacja o przyznanych miejscach w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023

For English scroll down. Niniejsza informacja nie dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Informacja dla osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej zostanie opublikowana w drugiej połowie sierpnia. Niniejsza informacja dotyczy uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej skierowanych do

Domy Studenckie

DOMY STUDENCKIE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Aplikowanie o miejsca w domach studenckich Uczelni (jak i składania ewentualnych odwołań) jest realizowane wyłącznie elektronicznie, terminy do złożenia podania/odwołania są krótkie. Z tego powodu wszystkich zainteresowanych kandydatów zachęcamy do wzmożonego pilnowania ogłoszonych poniżej terminów! Kandydaci na studia, którzy chcą

Domy Studenckie

Studenci – rekrutacja do akademików w Jeleniej Górze

Informacja o zasadach rekrutacji do akademików w Jeleniej Górze znajduje się pod linkiem https://jelenia-gora.pwr.edu.pl/o-filii/dom-studenta Zdjęcia akademików Jelenia Góra https://jelenia-gora.pwr.edu.pl/o-filii/galeria

Domy Studenckie

Doktoranci – Informacja o rozdziale miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023

For English scroll down.   Poniższa informacja dotyczy uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej. Informacja dla tegorocznych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zamieszczona jest na końcu tej informacji. — Uprzejmie informujemy, że od dnia 1

Domy Studenckie

Projekt Modernizacja i przebudowa domów studenckich

– NFOŚiGW Tytuł projektu: Modernizacja i przebudowa domów studenckich Politechniki Wrocławskiej w celu wdrożenia rozwiązań proekologicznych.   Projekt obejmuje termomodernizację czterech domów studenckich Politechniki Wrocławskiej oraz zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, przyczyniając się do obniżenia energochłonności budynków.   Wartość całkowita

Domy Studenckie

Zasady organizacji na okres letnich wakacji 2022 roku

REKTOR PISMO OKÓLNE 26/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2022 roku, dyżurnego domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej Na podstawie § 9 „Zasad zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej” zawartych w załączniku do

Domy Studenckie

Informacja o rozdziale miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023 dla studentów lat wyższych

Scroll down for English. Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Informacje o rozdziale miejsc dla kandydatów na studia zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Informacja o rozdziale miejsc dla doktorantów zostanie

Domy Studenckie

Informacja o możliwości rozwiązania umowy w związku z wprowadzeniem przez JM Rektora nauczania zdalnego w okresie od 3 stycznia do końca semestru zimowego 2021/2022

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w semestrze zimowym 2021/2022, każdy student ma możliwość rezygnacji z zakwaterowania (rozwiązania umowy) w terminie 14 dni od ogłoszenia bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Z uwagi na okres świąteczny i związane z tym urlopy,

Domy Studenckie

Dodatkowy rozdział miejsc w domach studenckich – WYNIKI

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy rozdział miejsc w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej z dodatkowego naboru: https://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/rozdzial-pazdziernikowy-2021.pdf   Wnioski rozparzone negatywnie, niekompletne lub złożone w niewłaściwej formie nie zostały ujęte na liście. Od wyników niniejszego rozdziału nie ma przewidzianej procedury odwoławczej. Przydział był

Domy Studenckie

Odbiór rzeczy pozostawionych przez studentów w czasie pandemii – marzec 2020

Osoby, które pozostawiły rzeczy osobiste w domach studenckich w marcu 2020 są zobowiązane do ich odbioru do dnia 05 listopada 2021 r. po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem odpowiedniego domu studenckiego. Rzeczy nieodebrane do tego terminu zostaną zutylizowane.

Domy Studenckie

Dodatkowy rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 / Supplementary allocation of vacancies in student dormitories in academic year 2021/2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia  27 września 2021 roku do 4 października 2021 roku będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach dodatkowego rozdziału miejsc (liczy się data wpływu). Wniosek o przyznanie miejsca w

Domy Studenckie

Zasady funkcjonowania domów studenckich, domu doktoranta, domu asystenta oraz pokoi gościnnych PWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zespół ds. SARS-CoV-2 opublikował komunikat 4/2021 określający zasady funkcjonowania domów studenckich, domu doktoranta, domu asystenta oraz pokoi gościnnych PWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Zapraszamy do zapoznania się dokumentem. Załączniki: Procedura dotycząca zakwaterowania w domach studenckich Politechniki

Domy Studenckie

Informacja ws. uruchomienia systemu rezerwacji terminu zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej

Szanowni Państwo, Informujemy, że w  dniu 14 września br. uruchomiony został system rezerwacji terminu zakwaterowania. Rezerwacji należy dokonać w zakładce „Twoje dane” w systemie JSOS (https://jsos.pwr.edu.pl/).   Administracja domów studenckich kwaterować będzie studentów w okresie od 23 września do 7

Domy Studenckie

Wyniki – Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym ukazało się rozstrzygnięcie ws. rozdziału miejsc w domach studenckich dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022. Studenci z odmową przyznania miejsca otrzymali wiadomość mailową oraz w systemie Edukacja.CL mają wprowadzoną decyzję negatywną.

Domy Studenckie

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Uwaga kandydaci! Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia. Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni: 1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc

Domy Studenckie

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 dla doktorantów – wyniki (2021-06-18) / Dormitory assignment for the academic year 2021/2022 for PhD students – results (2021-06-18)

For English scroll down. Niniejsza informacja nie dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Informacja dla osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej zostanie opublikowana w drugiej połowie sierpnia. Niniejsza informacja dotyczy uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej

Domy Studenckie

Informacja ws. zakwaterowania w okresie lipiec – wrzesień 2021 r. w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanych we Wrocławiu.

Działając zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora nr 33/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 ustala się następujące kwestie ws. zakwaterowania w domach studenckich w okresie lipiec

Domy Studenckie

Doktoranci – Informacja o rozdziale miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 (PhD Students – Assignment of rooms in dormitories for academic year 2021/2022)

For English scroll down. Poniższa informacja dotyczy uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej. Informacja dla tegorocznych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zamieszczona jest na końcu tej informacji. — Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 czerwca

Domy Studenckie

Informacja o rozdziale miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 dla studentów lat wyższych / Assignment of rooms in dormitories for academic year 2021/2022

Scroll down for English. Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich). Informacje o rozdziale miejsc dla kandydatów na studia zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Informacja o rozdziale miejsc dla doktorantów zostanie

Domy Studenckie

Krótkoterminowy kwaterunek w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej – studentów Uczelni realizujących kursy, badania, itp.

Informujemy, że w związku z przywróceniem działalności hotelarskiej istnieje możliwość  zakwaterowania krótkoterminowego w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej – studentów Uczelni realizujących kursy, badania, itp. Pokoje udostępniane dla studentów będą 1 – osobowe, wydawana będzie również pościel. Cena noclegu wynosi 80

Domy Studenckie

Zakwaterowanie na czas egzaminu dyplomowego

Informujemy, że zgodnie z decyzją  JM Rektora istnieje możliwość  zakwaterowania krótkoterminowego w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej – studentów Uczelni przystępujących do egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub licencjackiego. Pokoje udostępniane dla studentów będą 1 – osobowe, wydawana będzie również pościel. Cena noclegu

Domy Studenckie

Zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademicki 2020/2021 / Accommodation in student dormitories in the 2020/2021 academic year

Scroll down for ENGLISH Szanowni Państwo, niniejsza informacja dotyczy studentów oraz doktorantów Politechniki Wrocławskiej, którzy aktualnie nie posiadają przydziału do DS/nie są zakwaterowani w DS a są zainteresowani zakwaterowanie. Na chwilę obecną nie kwaterujemy studentów innych uczelni. Uprzejmie informujemy, że

Wróć