Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.04

Biuro podawcze oraz obsługa studentów
pokój 1.01

Godziny otwarcia:
Pon.- pt. 10.00-14.00

Karolina Mońca – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87
e-mail: karolina.monca@pwr.edu.pl


Osoby obsługujące wydziały:

W1, W11
Agnieszka Lewandowska
- tel.71 320 43 70
e-mail:
agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W2
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

W3, W7
Teresa Miętus - tel. 71 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

W04N - nazwiska A-Ł
Agnieszka Goszczyńska-Chałka - tel. 71 320 22 54
e-mail: agnieszka.goszczynska-chalka@pwr.edu.pl

W04N - nazwiska M-Ż
Joanna Kisiela - tel. 71 320 43 81
e-mail: joanna.kisiela@pwr.edu.pl

W5, W6
Anna Socha - tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

W8, W9
Katarzyna Hencka - tel. 71 320 22 54
e-mail: katarzyna.hencka@pwr.edu.pl

W10
Renata Korzekwa - tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W12N
Karolina Żołnacz – tel. 71 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl


W13, Doktoranci
Stypendia z własnego funduszu PWR
Stypendia MNiSW

Agnieszka Mrówczyńska tel. 71 320 23 96
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Domy studenckie
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: dps@pwr.edu.pl

POLON
Renata Korzekwa – tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl
Anna Socha – tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Filia Jelenia Góra
Barbara Dziadosz – tel. 75 755 10 48
e-mail: barbara.dziadosz@pwr.edu.pl


Filia Legnica
Marzena Prorok – tel. 076 850 29 68
e-mail: marzena.prorok@pwr.edu.pl


Filia Wałbrzych
Joanna Jasińska – tel. 74 847 86 56 do 58 wew. 104
e-mail: joanna.jasinska@pwr.edu.pl

Aktualności

Zapraszamy na nową stronę internetową Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Zapraszamy na nową stronę internetową Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów: www.dps.pwr.edu.pl.   Znajdziecie tam m.in.:  informacje na temat stypendiów socjalnych, rektora, dla osób niepełnosprawnych,  podpowiedzi komu i kiedy przysługuje zapomoga, terminarz składania wniosków o świadczenia, wymagania, tryb wnioskowania dotyczące

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja odnośnie możliwości ubiegania się o stypendium Ministra dla studentów w roku akademickim 2023/2024. Stypendium ministra może otrzymać student, który wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

Zmiana terminów wnioskowania o stypendia z Funduszu Stypendialnego.

  W związku ze zmianą Regulaminu świadczeń zmianie uległy również terminy aplikowania o stypendia.   Dla stypendiów socjalnych oraz dla osób niepełnosprawnych nabór trwa od 1 do 31 października. Złożenie wniosku w tym terminie pozwala na zachowanie prawa do stypendium

Domy studenckie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Aplikowanie o miejsca w domach studenckich Uczelni jest realizowane wyłącznie elektronicznie, terminy do złożenia podania/odwołania są krótkie. Z tego powodu wszystkich zainteresowanych kandydatów zachęcamy do wzmożonego pilnowania ogłoszonych poniżej terminów! Kandydaci na studia, którzy chcą ubiegać się o miejsce w

Doktoranci – rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, że w dniach 19 – 30 czerwca br. (do godz. 13.00)  rozpocznie się nabór wniosków o miejsce w Domu Studenckim T-22 na rok akademicki 2023/2024.   W celu aplikowania wniosek należy zarejestrować w systemie  USOS (USOS/DLA WSZYSTKICH/Wnioski).   UWAGA 1

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024

Osoby, które nie otrzymały promesy do domu studenckiego, mają możliwość złożenia odwołania od rozstrzygnięcia. Termin: studenci lat wyższych 7 – 14 czerwca 2023r. kandydaci – 28 – 30 sierpnia 2023r. godz. 15.00. Odwołanie kierowane do Prorektora ds. Studenckich należy złożyć

STUDENCI WYMAGAJACY SAMODZIELNEGO ZAKWATEROWANIA – Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024 dla studentów lat wyższych

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które ze względu na stan swojego zdrowia powinny zamieszkiwać w pokoju jednoosobowym (w tym osoby wymagające zamieszkiwania z opiekunem) mają prawo aplikować o zakwaterowanie w pokoju dedykowanym do samodzielnego zakwaterowania, w tym zakwaterowania w

Rozdział miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024

Poniższa informacja dotyczy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej (w tym studentów cudzoziemców, za wyjątkiem uczestników wymian studenckich).   Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanych we Wrocławiu  na rok akademicki 2023/2024. Aplikowanie o miejsca studenckie we

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr letni 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023. Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=7841). Następnie

Nowe pismo wewnętrzne PWr – w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Nowe pismo wewnętrzne PWr – w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Pismo okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023   

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2022/2023

Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są wstępne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ewentualnie – liczby przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową

Informacja dotycząca terminów wydawania decyzji stypendialnych na semestr letni 2022/2023

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na semestr letni 2022/2023 złożone w Dziale do dnia 20 marca 2023 r.  zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2022/2023

Informujemy, że  od 28 lutego do 17 marca 2023 r. r. można składać wnioski o stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej na semestr letni 2022/2023.   Stypendium może być przyznane studentowi, który w odniesieniu do semestru poprzedzającego semestr złożenia wniosku posiada osiągnięcia naukowe

Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023

Stypendium socjalne – semestr letni 2022/2023 Termin składania wniosków:  20 lutego do 20 marca Składając wniosek wraz z kompletem dokumentów po upływie w/w terminu: –          przed upływem 10 dnia miesiąca – stypendium przyznane od tego miesiąca –          po upływie 10

Stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023

Stypendium Rektora na semestr letni 2022/2023 Termin składania wniosków:  28.02 – 6.03 (decyduje data stempla pocztowego)                                                

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2022/2023

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – semestr letni 2022/2023 Termin składania wniosków:  20 lutego do 20 marca br. (aby otrzymać stypendium od marca) Składając wniosek wraz z kompletem dokumentów po upływie w/w terminu: –          przed upływem 10 dnia miesiąca – stypendium

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr zimowy 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr zimowy 2022/2023. Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=7841). Następnie

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr zimowy 2022/2023

Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są wstępne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr zimowy 2022/2023. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ewentualnie – liczby przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową

Pismo okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Pismo okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023   

Pismo okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Pismo okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023   

Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy

                              Zasady przyznawania zapomóg w ramach projektu „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy” w roku akademickim 2022/2023   W ramach projektu „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy”, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy przy

Informacja dotycząca terminów wydawania decyzji stypendialnych

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na semestr zimowy 2022/2023 złożone w Dziale do dnia 20 października 2022 r.  zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni

Studencki Program Stypendialny – laureaci olimpiad oraz studenci wyjeżdżający za granicę

Rozpoczęła się kolejna edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz dla studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych. Zgodnie z Uchwałą nr XLII/1089/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2021 r. mogą się

Stypendium Rektora dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2022/2023

  Informujemy, że od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. można składać wnioski o stypendium Rektora dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2022/2023. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie https://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578 Wnioski należy składać tylko w

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2022/2023

  Informujemy, że  do 31 października 2022 r. r. można składać wnioski o stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej na semestr zimowy 2022/2023.   Stypendium może być przyznane studentowi, który w odniesieniu do semestru poprzedzającego semestr złożenia wniosku posiada osiągnięcia naukowe i wykazywał

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r.  w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja odnośnie możliwości ubiegania się o stypendium Ministra dla studentów w roku akademickim 2022/2023. Wniosek o stypendium ministra może złożyć student, który wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi

Stypendia na semestr zimowy 2022/2023

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia z Funduszu Pomocy Socjalnej!!!   Informacje i dokumenty: – stypendium socjalne -> termin składnia – 20 września – 20 października ->link – stypendium dla osób niepełnosprawnych -> termin składania – 20 września –

Program stypendialny dla dziewczyn z Ukrainy w STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel – w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii – ruszają z nowym programem stypendialnym dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics). Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” skierowany jest do kształcących się

Wróć