Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.04

Biuro podawcze oraz obsługa studentów
pokój 1.01

Godziny otwarcia:
Pon.- pt. 10.00-14.00

Karolina Mońca – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87
e-mail: karolina.monca@pwr.edu.pl


Osoby obsługujące wydziały:

W1, W5, W6
Agnieszka Lewandowska
- tel.71 320 43 70
e-mail:
agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W2, W9
Teresa Miętus - tel. 71 320 43 80
e-mail: teresa.mietus @pwr.edu.pl

W3, W7
Anna Socha - tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha @pwr.edu.pl

W4N
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl

W8N, W11, W13
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha @pwr.edu.pl

W10
Renata Korzekwa - tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W12N
Karolina Żołnacz – tel. 71 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Doktoranci
Stypendia z własnego funduszu PWR
Stypendia MNiSW

Agnieszka Mrówczyńska tel. 71 320 23 96
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Domy studenckie
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha @pwr.edu.pl
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl

POLON
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl
Aktualności

Dodatkowe zapomogi dla studentów z Ukrainy w ramach projektu „Stypendia pomocowe Amazon- Perspektywy”

                                 Zasady przyznawania zapomóg w ramach projektu „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy” w roku akademickim 2021/2022   W ramach projektu „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy”, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr letni 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr letni 2021/2022. Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=7290). Następnie

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2021/2022

Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są wstępne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr letni 2021/2022. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ewentualnie – liczby przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową

Stypendia Rektora dla studentów na semestr letni 2021/2022

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia z Funduszu Pomocy Socjalnej!!! Termin składania wniosków: od 28 lutego  do 7 marca br włącznie. Termin jest nieprzekraczalny.   Wniosek o stypendium składamy w systemie Edukacja oraz w wersji papierowej: 1) osobiście w

Stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2021/2022

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia z Funduszu Pomocy Socjalnej!!! Termin składania wniosków: od 21 lutego do 21 marca br. (aby otrzymać stypendium od marca) Składając wniosek wraz z kompletem dokumentów po upływie w/w terminu: a do 10-tego dnia

Stypendia

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2021/2022

Informujemy, że od 21 lutego do 11 marca 2022 r. będzie można składać wnioski o stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej na semestr letni 2021/2022. Stypendium może być przyznane studentowi, który w odniesieniu do semestru poprzedzającego semestr złożenia wniosku posiada

Stypendia

Styczniowa wypłata stypendiów z Funduszu Stypendialnego

Uwaga, w miesiącu styczniu 2022r. wypłata stypendiów socjalnych, Rektora, dla osób niepełnosprawnych, przewidziana jest na dzień 20 stycznia br.   Z poważaniem Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Stypendia

Ostateczne listy rankingowe semestr zimowy 2021/2022 – Informatyka

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr zimowy 2021/2022 aktualizacja dla Wydziału W04N   w oparciu o  Pismo Okólne nr 61/2021 w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  zostały rozdzielone stypendia

Stypendia

Stypendium Rektora – ostateczne listy rankingowe semestr zimowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr zimowy 2021/2022. Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=6694). Następnie

Stypendia

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr zimowy 2021/2022

Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są wstępne listy rankingowe dla stypendium Rektora na semestr zimowy 2021/2022. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ewentualnie – liczby przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową

Stypendia

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

Stypendia

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Stypendia

Nowe godziny pracy BIURA PODAWCZEGO Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Informujemy, że od dnia 2.11.2021 r. Biuro podawcze obsługuje studentów w godzinach 10.00-14.00   Z poważaniem Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Stypendia

Stypendium Rektora dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że do 31 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium Rektora dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2021/2022. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie https://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578 Wnioski należy złożyć tylko w wersji papierowej: • osobiście w Dziale

Stypendia

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2021/2022 – przedłużenie terminu składania wniosków

Informujemy, że termin składania wniosków o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej został przedłużony do 31 października 2021 r.   Z poważaniem Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Stypendia

WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo, poniżej broszura informacyjna dotycząca możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Zapraszamy do zapoznania się z przesłaną

Stypendia

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr zimowy 2021/2022  

  Informujemy, że do 20 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej na semestr zimowy 2021/2022.   Stypendium może być przyznane studentowi, który w odniesieniu do semestru poprzedzającego semestr złożenia wniosku posiada osiągnięcia naukowe

Stypendia

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatur do wniosków o Stypendium Ministra na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że do 5 października 2021 r. został przedłużony termin zgłaszania swoich kandydatur do Stypendium Ministra. Wniosek o stypendium ministra może złożyć student, który wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wykaz znaczących

Stypendia

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja odnośnie możliwości ubiegania się o stypendium Ministra dla studentów w roku akademickim 2021/2022. Wniosek o stypendium ministra może złożyć student, który wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi

Stypendia

Stypendia na semestr zimowy 2021/2022

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia z Funduszu Pomocy Socjalnej!!! Informacje i dokumenty: – stypendium socjalne -> termin składnia od 20 września – 20 października  ->link – stypendium dla osób niepełnosprawnych -> termin składania od 20 września – 20

Stypendia

Doktoranci – stypendia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

Uprzejmie informujemy, że 15 września mija termin składania wniosków o stypendia dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktoranta są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych: 1. stypendium

Domy Studenckie

Opóźnienie wypłat świadczeń stypendialnych z Funduszu Stypendialnego

Drodzy studenci, w związku z opóźnieniem w otrzymaniu środków na stypendia z Ministerstwa Edukacji i Nauki, wypłaty świadczeń z Funduszu Stypendialnego (stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) będą opóźnione. Na chwilę obecną nie sposób przewidzieć prawdopodobnego terminu otrzymania

Stypendia

Opóźnienie wypłat świadczeń stypendialnych z Funduszu Stypendialnego

Drodzy studenci W związku z opóźnieniem w otrzymaniu środków na stypendia z Ministerstwa Edukacji i Nauki, wypłaty świadczeń z Funduszu Stypendialnego (stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) będą opóźnione. Na chwilę obecną nie sposób przewidzieć prawdopodobnego terminu otrzymania

Stypendia

Stypendium Rektora – semestr letni 2020/2021 – ostateczne listy rankingowe

Poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na letni 2020/2021 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały wstępne listy rankingowe (https://prs.pwr.edu.pl/?p=5965). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag (reklamacji) do pierwotnych

Stypendia

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Stypendia

Pismo Okólne w sprawie stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Pismo Okólne w sprawie stypendiów Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Stypendia

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2020/2021

Pod poniższymi linkami dostępne są wstępne list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2020/2021. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

Stypendia

Stypendium Rektora na semestr letni 2020/2021 – zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin publikacji wstępnych list rankingowych ws. o stypendium Rektora na semestr letni 2020/2021. Listy zostaną opublikowane do dnia 31 marca 2021 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Wróć