Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Aktualności

Zmiana sposobu składania wniosków o stypendia!

Uwaga!!! Zmiana sposobu składania wniosków o stypendia   Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną  – możliwość osobistego składania wniosków została ograniczona. Podania  należy przesyłać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego). Dopuszcza się możliwość osobistego stawienia się w

Stypendia na semestr zimowy 2020/2021

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia z Funduszu Pomocy Socjalnej!!!   Terminy: – stypendium socjalne -> 20 września – 20 października – stypendium dla osób niepełnosprawnych -> 20 września – 20 października – stypendium rektora -> 1-7 października –

Pomoc dla studentów z Białorusi

W związku z panującą na Białorusi sytuacją, uprzejmie przypominamy, że studenci, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej mogą starać się o doraźną pomoc finansową w postaci zapomogi. Świadczenie to może zostać przyznane w szczególności z powodu: śmierci najbliższego

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2020)

Uprzejmie przypominamy, że w 30 czerwca 2020 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów (2020)

Uprzejmie przypominamy, że 30 czerwca 2020 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie https://wca.wroc.pl/stypendium-dla-doktorantow

Stypendium Rektora – semestr letni 2019/2020 – ostateczne listy rankingowe

Poniżej dostępne są ostateczne listy rankingowe dla stypendium Rektora na letni 2019/2020 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych (https://prs.pwr.edu.pl/?p=5342). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag do pierwotnych list,

Przesyłanie wniosków i dokumentacji ws. stypendiów i zapomóg za pośrednictwem studenckiej poczty elektronicznej

W związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały ważne zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Poniższa informacja dotyczy wszystkich świadczeń pomocy materialnej tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendium rektora

Zapomoga – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w związku ze stanem epidemii, przekazujemy aktualne informacje i zalecenia dot. zapomóg. Zapomoga stanowi doraźną pomoc finansową, którą może otrzymać student znajdujący się w przejściowej

Wstępne listy rankingowe – stypendium Rektora – semestr letni 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są wstępne list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Stypendia na semestr letni 2019/2020 (2020-03-27)

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci, chcemy Was zapewnić, że mimo stanu epidemii ogłoszonego w Polsce, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów pracuje nad wnioskami stypendialnymi. UWAGA! W przypadku problemów ze złożeniem podania/zdobyciem dokumentacji/wysłaniem dokumentów pocztą lub kurierem, związanych

Stypendium socjlane i stypendium dla osób niepełnosprawnych – zmiana terminu

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin przyjmowania podań o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych. – Wnioski złożone (nadane listem) do dnia 31 marca 2020 roku – wyrównanie od marca – Wnioski złożone (nadane

Konsultacje telefoniczne – Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni uprzejmie informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania, konsultacje w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będą odbywać się wyłącznie drogą mailową (z wykorzystaniem poczty studenckiej https://s.student.pwr.edu.pl/).

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020 – aktualizacja 2020-03-16

W odniesieniu do informacji z dnia 2 marca br. (https://prs.pwr.edu.pl/?p=5288), wprowadzone zostają następujące zmiany: 1. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 marca 2020 r. 2. W okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni, wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres: Politechnika Wrocławska Dział

Stypendia na semestr letni 2019/2020 w okresie ograniczego funkcjonowania uczelni (w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej)

W związku z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22/2020 ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej wprowadzony zostaje szereg ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, w tym Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Szczegółowa informacja nt. możliwości złożenia wniosku/ów

Stypendium z własnego funduszu stypendialnego PWr na semestr letni 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że wnioski na semestr letni 2019/2020 o stypendium za wyniki w nauce dla studentów z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej będą przyjmowane do dnia 20 marca 2020 r. UWAGA! – w związku z wymogami stawianymi przez obowiązującą

26 lutego 2020 r. (ŚRODA) – dodatkowe godzin obsługi studentów

Dnia 26 lutego 2020 roku (ŚRODA) rozpoczyna się termin przyjmowania wniosków o stypendia rektora. W tym dniu, wyjątkowo, Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie otwarty dla studentów  w godzinach od 10:00 do 14:00.

Weekendowe dyżury Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów – luty i marzec 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę: – 29 lutego 2020 r., – 14 marca 2020 r., Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie czynny w od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Stypendia na semestr letni 2019/2020

Wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania w semestrze letnim 2019/2020 stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalnego, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją

Komunikat nt. możliwego przesunięcia terminu styczniowych wypłat stypendiów

W związku z narzuconą przez Ministerstwo zmianą banku obsługującego wypłaty świadczeń, opóźnieniu może ulec termin styczniowych wypłata świadczeń. Aktualnie nie jest możliwy do przewidzenia prawdopodobny termin wypłaty. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby wypłata została zrealizowana możliwie

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 13 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała do godziny 12:45.

Zmiana godzin obsługi studentów dnia 12 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 grudnia 2019 roku, obsługa studentów w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów będzie się odbywała od godziny 10:00 do godziny 15:00.

Stypendium Rektora – semestr zimowy 2019/2020 – ostateczna listy rankingowe

Pod poniższymi linkami dostępne są ostateczne wersje list rankingowych dla stypendium Rektora na zimowy 2019/2020 . Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie opublikowane zostały propozycje list rankingowych (https://prs.pwr.edu.pl/?p=5120). Następnie po uwzględnieniu zasadnych uwag

Propozycje list rankingowych – stypendium Rektora – semestr zimowy 2019/2020

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr zimowy 2019/2020. Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Wszelkie rozbieżności należy

Zmiana terminu publikacji wstępnych list rankingowych – semestr zimowy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że niezależnie od woli Uczelni, termin publikacji wstępnych list rankingowych zostanie przesunięty. W bieżącym roku akademickim, zgodnie z wolą studentów zmienił się Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej w zakresie punktowania osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Pismo Okólne w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne nr 43/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020  

Pismo Okólne w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Pismo Okólne nr 44/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie stypendium Rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020  

Pismo Okólne w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 45/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia liczby oraz wysokości stypendiów Rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

Studencki Program Stypendialny dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą (2019)

Uprzejmie przypominamy, że w 30 listopada 2019 r. mija termin składania wniosków o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). Szczegółowe informację dostępne są na stronie http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

Wróć