Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.04

Biuro podawcze oraz obsługa studentów
pokój 1.01

Godziny otwarcia:
Pon.- pt. 10.00-14.00

Karolina Mońca – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87
e-mail: karolina.monca@pwr.edu.pl


Osoby obsługujące wydziały:

W1, W11
Agnieszka Lewandowska
- tel.71 320 43 70
e-mail:
agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W2
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

W3, W7
Teresa Miętus - tel. 71 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

W04N - nazwiska A-Ł
Agnieszka Goszczyńska-Chałka - tel. 71 320 22 54
e-mail: agnieszka.goszczynska-chalka@pwr.edu.pl

W04N - nazwiska M-Ż
Joanna Kisiela - tel. 71 320 43 81
e-mail: joanna.kisiela@pwr.edu.pl

W5, W6
Anna Socha - tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

W8, W9
Katarzyna Hencka - tel. 71 320 22 54
e-mail: katarzyna.hencka@pwr.edu.pl

W10
Renata Korzekwa - tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W12N
Karolina Żołnacz – tel. 71 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl


W13, Doktoranci
Stypendia z własnego funduszu PWR
Stypendia MNiSW

Agnieszka Mrówczyńska tel. 71 320 23 96
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Domy studenckie
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: dps@pwr.edu.pl

POLON
Renata Korzekwa – tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl
Anna Socha – tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Filia Jelenia Góra
Barbara Dziadosz – tel. 75 755 10 48
e-mail: barbara.dziadosz@pwr.edu.pl


Filia Legnica
Marzena Prorok – tel. 076 850 29 68
e-mail: marzena.prorok@pwr.edu.pl


Filia Wałbrzych
Joanna Jasińska – tel. 74 847 86 56 do 58 wew. 104
e-mail: joanna.jasinska@pwr.edu.pl

Stypendia

Wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej oraz uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, po spełnieniu określonych warunków, mogą starać się o różnego rodzaju stypendia. W ramach tzw. pomocy materialnej, student Politechniki Wrocławskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne

Może je otrzymać student lub doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej – pod uwagę brana jest wysokość dochodu, przypadająca na jednego członka rodziny i nie przekraczająca określonej kwoty (jego wysokość jest corocznie aktualizowana).

(więcej)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Otrzymuje je student lub doktorant na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ. Nie jest uzależnione od sytuacji materialnej.

(więcej)

Stypendium Rektora dla studentów

Stypendium Rektora dla studentów może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przyznawane jest na zasadzie rankingu tworzonego oddzielnie dla każdego kierunku i stopnia studiów.

(więcej)

Stypendium Rektora dla doktorantów

Jest to stypendium przyznawane w formie rankingu, gdzie pod uwagę brana jest średnia ocen ze zrealizowanych przez doktoranta kursów, średnia ocen z prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych oraz aktywność publikacyjna doktoranta.

 

Bezpośrednio w Uczelni przyznawane jest również Stypendium naukowe z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej

Przeznaczone jest dla wyjątkowo aktywnych studentów Politechniki Wrocławskiej bez względu na typ i rodzaj studiów (minimum trzysemestralnych). Stypendium może być przyznane niezależnie od innych stypendiów. Stypendium może być przyznane wielokrotnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

 

Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia
Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

– znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub

– znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

 

 

Studenci wrocławskich uczelni mogą starać się o stypendia przyznawane w ramach Studenckiego Programu Stypendialny Rady Miasta Wrocławia

W ramach programu finansowane są m.in. stypendia:

– dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę;

– dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Szczegółowe informacje dotyczące SPS Rady Miasta Wrocławia znajdują się na stronie www.wroclaw.pl.

 

Ponadto najlepsi studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą również liczyć np. na stypendia przyznawane przez firmy i instytucje współpracujące z uczelnią, czy też dziekana wydziału, na którym studiują.

Wróć