Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.04

Biuro podawcze oraz obsługa studentów
pokój 1.01

Godziny otwarcia:
Pon.- pt. 10.00-14.00

Karolina Mońca – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87
e-mail: karolina.monca@pwr.edu.pl


Osoby obsługujące wydziały:

W1, W5, W6
Agnieszka Lewandowska
- tel.71 320 43 70
e-mail:
agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W2, W9
Teresa Miętus - tel. 71 320 43 80
e-mail: teresa.mietus @pwr.edu.pl

W3, W7
Anna Socha - tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha @pwr.edu.pl

W4N
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl

W8N, W11, W13
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha @pwr.edu.pl

W10
Renata Korzekwa - tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W12N
Karolina Żołnacz – tel. 71 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Doktoranci
Stypendia z własnego funduszu PWR
Stypendia MNiSW

Agnieszka Mrówczyńska tel. 71 320 23 96
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Domy studenckie
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha @pwr.edu.pl
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl

POLON
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl
Dokumenty

Nie wiesz jak złożyć wniosek w systemie Edukacja.CL? Zasady obliczania dochodu na potrzeby wniosku o miejsce w domu studenckim/stypendium socjalne Cię przerasta? 

– Jeszcze dziś zapoznaj się z niniejszą instrukcją, a zobaczysz jakie to proste.

pdf

Nie wiesz jak policzyć dochód, boisz się, że coś źle policzysz?

– Skorzystaj z arkusza do liczenia dochodów

 

Zasady przyznawania finansowych świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej określa Zarządzenie Wewnętrzne 67/2019 z dnia 23 września 2019 r z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony).

Załącznik Regulamin
świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej
word pdf
Załącznik nr 1.1
Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta
word pdf
Załącznik nr 1.2
Zasady przyznawania stypendiów rektora dla studentów
word pdf
Załącznik nr 1.3
Punktacja osiągnięć do stypendium rektora dla uczestników studiów doktoranckich
word pdf
Załącznik nr 1.4
Oświadczenia ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej
word pdf
Załącznik nr 1.5
Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
word pdf
Załącznik do wniosku o stypendium socjalne – wyliczenie średniego miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny word pdf
Załącznik nr 1.6
Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla studentów
word pdf
Załącznik nr 1.7
Wniosek o stypendium rektora dla uczestników studiów doktoranckich
word pdf
Załącznik nr 1.8
Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych
word pdf
Załącznik nr 1.9
Wniosek o zapomogę
word pdf
Załącznik do wniosku o zapomogę – uzasadnienie wniosku
word pdf
Załącznik nr 1.10
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
word pdf
Załącznik nr 1.11
Oświadczenie potwierdzające aktualną sytuację materialną
word pdf
Załącznik nr 2 do ZW 109/2021
Wyliczenie średniego miesięcznego dochodu/Wykaz miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
word pdf
Załącznik nr 2.1
Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – kontynuacja całorocznego zakwaterowania
word pdf
Załącznik nr 2.2
Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – rankingowy rozdział miejsc
word pdf
 
 
Inne przydatne dokumenty:
Wniosek o zmianę numeru konta word pdf
Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną
word pdf
 – osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
word pdf
 – o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców word pdf
– oświadczenie o źródłach utrzymania
– oświadczenie o źródłach utrzymania – obcokrajowcy
– wzór zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia naukowe do stypendium Rektora dla studentów
word pdf
 
Stypendium za wyniki w nauce z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej – tekst ujednolicony
Regulamin przyznawania studentom stypendiów za wyniki w nauce z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej word pdf
Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce z własnego funduszu na stypendia politechniki wrocławskiej word pdf

 

Wróć