Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Lutowy rozdział miejsc w Domach Studenckich dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim 2015/2016

Od dnia 14 stycznia do 11 lutego br. przyjmowane będą wnioski o miejsce w domu studenckim, osób rozpoczynających w semestrze letnim 2015/2016 naukę na nowym kierunku lub stopniu studiów na Politechnice Wrocławskiej (nie dotyczy osób aktualnie zamieszkujących domy studenckie Politechniki).

Wniosek oraz zasady punktowej oceny sytuacji studenta można znaleźć pod linkiem.

Wydrukowany i wypełniony wniosek wraz z ew. dodatkową dokumentacją* należy złożyć do dnia 11 lutego w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (bud. C-13 p. 1.01). Istnieje możliwość wysłania wniosku drogą pocztową** z zaznaczeniem, że wnioski, które dotrą do Działu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Godziny otwarcia Działu:

Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 10:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

 

Wyniki rozdziału miejsc zostaną przesłane drogą mailową do dnia 18 lutego br. (prawdopodobne jest wcześniejsze ogłoszenie wyników).

Wszelkie pytania proszę kierować drogą mailową do p. Jarosława Dudka (jaroslaw.dudek@pwr.wroc.pl) lub p. Anny Sachy (anna.sacha@pwr.edu.pl).

 

*Osoby chcące otrzymać punkty z tytułu sytuacji materialnej muszą dostarczyć wraz z wnioskiem komplet dokumentów przewidzianych przez regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej dla wniosku o stypendium socjalne. Dokumenty te mogą być na prośbę zainteresowanego wykorzystane w późniejszym terminie przy wniosku o stypendium socjalne. Osoby kompletujące po raz pierwszy dokumentację dochodową zachęcamy do zapoznania się z informacją dostępną pod linkiem z zastrzeżeniem, iż zmianie numeracji uległy załączniki nr 12, 13 i 14 (aktualnie są to odpowiednio załączniki nr 10, 11 i 12).

 

W przypadku braku kompletu dokumentów, punkty za sytuację materialną nie będą uwzględniane.

 

**Adres:

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

 

 

Wróć