Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Propozycje list rankingowych – stypendium rektora dla nalepszych studentów na semestr letni 2017/2018

Pod poniższymi linkami dostępne są propozycje list rankingowych dla stypendium rektora na semestr letni 2017/2018.

Dla każdego wydziału dostępne są dwie listy:

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia.

2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia wraz z informacją o niespełnionym kryterium.

Każdy student składający wniosek powinien zapoznać się ze swoją średnią oraz ew. liczbą punktów za osiągnięcia naukowe artystyczne czy wysokie wyniki sportowe.

Wszelkie rozbieżności należy zgłosić w terminie 7 dni od daty publikacji list tj. do dnia 27 marca br.

Rozbieżności należy zgłaszać drogą mailową z maila studenckiego (https://s.student.pwr.edu.pl/) do pracowników odpowiedzialnych za dany wydział (lista poniżej).

W przypadku rozbieżności związanych z punktami za osiągnięcia, zachęcamy do szybszego kontaktu gdyż, w większości przypadków są one spowodowane niewłaściwym udokumentowaniem osiągnięć. Uzupełnienie wniosku o właściwe potwierdzenie umożliwi przyznanie punktów.

Osoby, które nie znajdą swojego numeru albumu na żadnej z list, a które założyły w systemie edukacja.cl wniosek i dostarczyły go w regulaminowym terminie do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i doktorantów, powinny w wiadomości mailowej podać datę dostarczenia podania do Działu. Brak informacji uniemożliwi weryfikację złożenia podania na liście złożonych wniosków, wypełnianej w trakcie składania podania w Dziale.

W-1 agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W-2 teresa.mietus@pwr.edu.pl

W-3 anna.socha@pwr.edu.pl

W-4 Sekcja informatyczna W-4 C-3 p.12 w godz. przyjęć

W-5 jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

W-6 anna.socha@pwr.edu.pl

W-7 jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

W-8 anna.sacha@pwr.edu.pl

W-9 teresa.mietus@pwr.edu.pl

W-10 renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W-11 agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W-12 karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

W-13 karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

W-14 barbara.dziadosz@pwr.edu.pl

W-15 joanna.jasinska@pwr.edu.pl

W-16 katarzyna.szczepaniak@pwr.edu.pl

Ostateczne listy rankingowe ukażą się w terminie do 30 marca br.

 

Zgodnie z § 13 ust. 10 regulaminu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej, wnioski złożone po terminie, co do których nie nastąpiło przywrócenie terminu, pozostają bez rozpatrzenia.

Podania złożone niezgodnie z obowiązującym regulacjami również nie będą uwzględniane.

 

Wydział Architektury (agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl) *informacja o terminie spotkania Komisji Stypendialnej na końcu strony

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Budownictw Lądowego i Wodnego (teresa.mietus@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia ex

Wydział Chemiczny (anna.socha@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Elektroniki (Sekcja informatyczna W-4 C-3 p.12 w godz. przyjęć)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Elektryczny (jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (anna.socha@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Inżynierii Środowiska (jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Informatyki i Zarządzania (anna.sacha@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Mechaniczno-Energetyczny (teresa.mietus@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia ex

Wydział Mechaniczny (renata.korzekwa@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Podstawowych Problemów Techniki (agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl)

**informacja o terminie spotkania Komisji Stypendialnej na końcu strony

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia pdf

Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki (karolina.zolnacz@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia ex

Wydział Matematyki (karolina.zolnacz@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Lista osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia ex

Wydział Techniczno-Informatyczny (barbara.dziadosz@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Brak osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia

Wydział Techniczno-Inżynieryjny (joanna.jasinska@pwr.edu.pl)

 1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
 2. Brak osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (katarzyna.szczepaniak@pwr.edu.pl)

1. Lista osób spełniających kryteria do otrzymania świadczenia pdf
2. Brak osób niespełniających kryteriów do otrzymania świadczenia

 

 *Spotkanie z Komisją Stypendialną dla Studentów Wydziału Architektury w sprawie przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, odbędzie się w bud. C-13 pok. 1.02 w piątek 23 marca br. w  godz. 10.00 – 12.00

 **Spotkanie z Komisją Stypendialną dla Studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w sprawie przyznanych punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, odbędzie się w bud. C-13 pok. 1.02 w czwartek  22 marca br. w  godz. 10.00 – 12.00

Wróć