Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Studencki Programu Stypendialny Rady Miasta Wrocławia – składanie wniosków

Studencki Programu Stypendialny Rady Miasta Wrocławia – składanie wniosków

Program Stypendialny jest realizowany przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie Obwieszczenia Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów. Z pomocy finansowej  w  postaci  stypendium korzystać mogą studenci  studiujący we Wrocławiu na:

III roku i latach wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i latach wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia – w systemie studiów stacjonarnych  na  uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych;

Wnioski należy złożyć w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów, w pok. 1.03, bud. C-13 do dnia25 listopada br.

Złożone wnioski (wniosek 2 ) powinny zawierać:

 

 1. określenie uczelni występującej z wnioskiem,
 2. zaświadczenie o kierunku studiów w Polsce (rok i nazwa) potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem III roku lub lat wyższych,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią ocen
 4. zaświadczenie o zgodności kierunku  nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów,
 5. rekomendację uczelni,
 6. prezentację i udokumentowane osiągnięcia studenta,
 7. edukacyjne oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym,
 8. uzasadnienie wniosku,
 9. informację o kosztach studiów zagranicznych (w rozbiciu na poszczególne koszty miesięcznego pobytu zagranicą,
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzający termin złożenia wniosku, (każdego dorosłego członka rodziny),
 11. formularz do księgowości ,
 12. formularz dot. gospodarstwa domowego .

 

Informacji dotyczących Studenckiego Programu Stypendialnego udziela

Monika Płoszaj, tel. 71 770 20 04

 

link: http://wca.wroc.pl/artykuly/1394/Studencki-Program-Stypendialny-Stypendium-dla-studentow/

Wróć