Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Domy studenckie dla kandydatów na studia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Uwaga kandydaci!

Pod poniższym adresem dostępna jest informacja na temat rozdziału miejsc w domach studenckich dla przyjętych na Politechnikę Wrocławską kandydatów na studia.

Wszyscy kandydacie zainteresowani zakwaterowaniem w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej powinni:

1. Przeczytać uważanie informację ws. rozdziału miejsc dla kandydatów (https://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-15-DSy-Informacja-dla-I-roku-2019-2020.pdf)

2. Złożyć podanie w systemie Edukacja.CL

3. Wydrukować i podpisać podanie

4. Dostarczyć podanie w terminie do 26 sierpnia 2019 r. do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (bud. C-13, pok. 1.01) – liczy się data fizycznego wpłynięcia podania do Działu!

5. Czekać na wyniki

Po ogłoszeniu wyników:

6. Zapoznaj się ze szczegółami decyzji w systemie Edukacja.CL (jedynie decyzje negatywne)

i/lub

7. Sprawdzić maila studenckiego (może być w tym czasie jeszcze nieaktywny) oraz prywatnego maila podanego przy rekrutacji (w tym SPAM) – ponieważ miejsca pochodzące z tzw. zwrotów (np. rezygnacji) nie mogą być przydzielone w systemie (sprawy te będą miały w systemie status “zweryfikowana” lub “do rozpatrzenia”), informacja o pozytywnym rozstrzygnięciu zostanie przesłana drogą elektroniczną

W przypadku decyzji negatywnej:

8. Należy powtórzyć krok 2 i 3 składając tym razem odwołanie od decyzji

9. Dostarczyć odwołanie w terminie do 5 września 2019 r. do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (bud. C-13, pok. 1.01) – liczy się data fizycznego wpłynięcia podania do Działu!

10. Powtórz krok 5, 6 i 7

Wróć