Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Rozdział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej – wyniki

Niniejsza informacja dotyczy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej skierowanych do zakwaterowania w Domu Studenckim T-22.
Wszystkie osoby, które przeszły pozytywną kwalifikację (i nie trafiły na listę rezerwową) otrzymały promesę na zakwaterowanie w ww. domu studenckim.
Wyniki kwalifikacji przedstawiono w dokumencie poniżej. Lista zawiera inicjały osoby oraz pierwsze 3 litery miasta zameldowania/zakwaterowania.
Lista osób, które otrzymały promesy zostanie ponownie zweryfikowana we wrześniu po wydaniu ostatecznych decyzji w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Osoby, które nie przejdą ponownej weryfikacji utracą przydzieloną promesę a osoby zakwaterowane będę zmuszone opuścić zajmowane miejsce w terminie ustalonym przez kierownika Domu Studenckiego.

pdf Lista

Brak zgody (rezerwa) – Osoba, która trafiła na listę rezerwową do Szkoły Doktorskiej. Ponowne staranie się o przydzielenie miejsca będzie możliwe po zmianie statusu rekrutacji.
Brak zgody (brak kandydata) – Osoba nie została odnaleziona na liście kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Kandydaci, którzy zamierzają wprowadzić się po 15 sierpnia br., pod rygorem utraty promesy zobowiązane są wpłacić kaucję gwarancyjną w terminie między 1 a 15 sierpnia br. Kaucja powinna być wpłacona przelewem tytułem: KAUCJA Imię, Nazwisko, Szkoła Doktorska (np. KAUCJA, JAN KOWALSKI, Szkoła Doktorska). Nr konta do przelewu to 27 Nr r-ku: 03 1090 2402 0000 0001 3128 5288 (informacja dostępna również na stronie https://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531).

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem, kwaterunek na nowy rok akademicki rozpocznie się dnia 24 września i potrwa 5 października 2019 roku. Kwestie kwaterunku warto każdorazowo konsultować wcześniej z administracją budynku celem weryfikacji dostępności wolnych pokoi w preferowanej części budynku.

Kwaterowanie trwa do 5 października 2019 roku włącznie. Osoby, które nie zakwaterują się w wyznaczonym terminie tracą wpłaconą kaucję gwarancyjną. Chętni do zakwaterowania po 5 października muszą ponownie starać się o przydzielenie miejsca (wniosek z systemu > potwierdzenie ze strony Działu Nauczania > C-13, DPS).

Pytania związane bezpośrednio z zakwaterowaniem prosimy kierować do administracji budynku. Kierownikiem obiektu jest pani Anna Sobieska (anna.sobieska@pwr.edu.pl).

W momencie kwaterowania niezbędne jest posiadanie:

  1. Potwierdzenia wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 200 zł (Dane do przelewu na stronie https://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531)
  2. Dowodu osobistego
  3. Zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca

 

Wróć