Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: dyrektor.dds@pwr.edu.pl   

Monika Nadolna – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. 725 256 623
e-mail: monika.nadolna@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Sabina Dudek-Światłowicz – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: sabina.swiatlowicz@pwr.edu.pl  

Kamila Bobryk – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-4
tel. (71) 320 64 61
tel. portiernia (71) 320 64 36
e-mail:  katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Anna Jakubik-Stypka – kierownik Domu Studenckiego T-6
tel. (71) 340 75 72
tel. portiernia (71) 340 75 73
e-mail:  anna.jakubik-stypka@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Informacje

Politechnika Wrocławska w roku akademickim 2014/2015 dysponuje 2864 miejscami w domach studenckich we Wrocławiu. Dom małżeński w roku akademickim 2014/2015 to DS T-9. 

W pozostałych mieszkają studenci indywidualni. Najwięcej miejsc, bo aż 2088 znajduje się w pięciu 10-piętrowych budynkach (od T-15 do T-19, bez hotelu asystenta) zlokalizowanych u zbiegu ulic Wittiga i Wróblewskiego i stanowiących odrębne osiedle zwane potocznie Wittigowem. To rodzaj miasteczka studenckiego z własnym zapleczem i terenem rekreacyjnym. Domy T-2 („Telemik”) i T-3 („Straszny Dwór”) to niezbyt duże budynki z lat pięćdziesiątych, mające duże pokoje. Ich zaletą jest niewielka odległość od głównych obiektów Politechniki. Przy ulicy Górnickiego i Reja znajdują się podobne do nich domy T-4 („Czworak”) oraz T-6 (Alcatraz), które ze względu na bliskość Wydziału Architektury są w znacznej części zamieszkiwane przez studentów tego wydziału. W tych czterech małych akademikach jest 776 miejsc. 
Na przełomie września i października zostanie oddany do użytku Dom Studencki T-19, w którym na pierwszym piętrze funkcjonować będzie hostel. 

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne PWr również dysponują pewną, bazą mieszkaniową dla studentów. W Legnicy jest do dyspozycji 39 miejsc, w Jeleniej Górze – 90 (z tego 39 w Cieplicach), a w Wałbrzychu – 92. 

Wpłaty kaucji i opłaty za pobyt w domu studenckim prosimy kierować na następujący nr konta: Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, Wyb.Wyspiańskiego 27 Nr r-ku: 03 1090 2402 0000 0001 3128 5288 tyt: opłata kaucji lub czynszu,nazwisko i imię studenta,nr albumu

  Zakres działalności: 

 • administracja domami studenckimi:
  • kwaterowanie studentów,
  • prowadzenie spraw meldunkowych,
  • ewidencja materiałowa,
  • bieżąca konserwacja obiektów,
  • prowadzenie rozliczeń opłat studenckich.
 • przygotowywanie planu remontów budowlanych i jego realizacja,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w planie remontów,
 • planowanie i realizacja zakupów,
 • prowadzenie najmu i dzierżawy lokali i terenów zarządzanych przez Zespół Domów Studenckich,
 • zawieranie umów cywilno – prawnych w zakresie realizacji zadań w Zespole Domów Studenckich,
 • prowadzenie księgowości wewnętrznej dla potrzeb Zespołu Domów Studenckich,
 • przygotowywanie rocznego preliminarza finansowego,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej dla potrzeb Zespołu Domów Studenckich,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • przeprowadzanie kasacji,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w Zespole Domów Studenckich,
 • nadzór nad wykonywaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie domów studenckich.
Wróć