Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Lucyna Piesiewicz – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: lucyna.piesiewicz@pwr.edu.pl   

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17 i T-22
tel. (71) 340 75 82 DST-17
tel. (71) 340 75 97 DST-22
tel. portiernia (71) 340 75 83 DST-17
tel. portiernia (71) 340 75 99 DST-12
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Domy Studenckie T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63

Rezerwa Prorektora ds. Studenckich w roku akademickim 2017/2018 – rozdział wrześniowy

Pod poniższym linkiem dostępy jest wynik rozdziału miejsc w ramach rezerwy Prorektora ds. Studenckich (rozdział wrześniowy).

Na liście znajdują się również osoby, które aplikowały o przydzielenie pokój jednoosobowy (bez wskazania o jego otrzymaniu). Informacja nt. decyzji Prorektora ws. przydziału do pokojów jednoosobowych zostanie przesłana w osobnej korespondencji (na pocztę studencką https://s.student.pwr.edu.pl/).

Osoby, które nie otrzymały przydziału do domu studenckiego, będą mogły ponownie starać się o przydział w ramach rozdziału miejsc niezakwaterowanych. Szczegółowa informacja nt. rozdziału (kiedy, gdzie i jaki wniosek złożyć oraz na jakich zasadach będą rozdzielane miejsca) zostanie opublikowana na stronie www.prs.pwr.edu.pl w drugiej połowie września. Przed publikacją oficjalnej informacji nt. rozdziału, nie będziemy mogli udzielić żadnych informacji nt. zasad i terminu rozdziału.

Uprzejmie informujemy, że od decyzji Prorektora nie przysługuje dalsze odwołanie.

Osoby, którym miejsce zostało przydzielone prosimy o zapoznania się z poniższymi informacjami nt. dalszego postępowania.

 

Wynik rozdziału miejsc w ramach rezerwy Prorektora ds. Studenckich pdf

 

 • Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dostępna jest pod linkiem http://prs.pwr.edu.pl/?p=3820. Najważniejsze informacje to, konieczność bezwzględnego zakwaterowania w między 25 września a 5 października oraz obowiązek posiadania wpłaconej kaucji.
 • Każdy student, który otrzymał miejsce w ramach rezerwy Prorektora, w momencie kwaterunku musi posiadać wpłaconą kaucję w wysokości:
  • 200 złotych studenci studiujące nieodpłatnie;
  • 400 złotych studenci studiujący na zasadzie odpłatności.

(dane do przelewu na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531). Brak wpłaconej kaucji uniemożliwi zakwaterowanie. W momencie kwaterunku koniecznym jest posiadanie wydrukowanego potwierdzenia wpłaty kaucji!

 • Przydział do pokojów administruje kierownictwo poszczególnych domów studenckich w trakcie kwaterowania (http://drugidom.pwr.edu.pl/). Ewentualna zamiana domu studenckiego będzie możliwa po zakończeniu kwaterunku. Kwestie zamiany należy konsultować z administracją akademika. Wymogiem do zamiany jest zakwaterowanie.
 • Dnia 30 września oraz 1 października 2017 roku, kwaterowanie będzie się odbywać od godziny 7:30 do godziny 15:00. Chęć zakwaterowania dnia 1 października należy zgłosić mailowo (z maila studenckiego https://s.student.pwr.edu.pl/) do dnia 25 września w administracji danego domu studenckiego (http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=529).
 • Dane kontaktowe do administracji poszczególnych domów studenckich dostępne są na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=529.
 • Informacje nt. poszczególnych domów studenckich dostępne są na stronie http://drugidom.pwr.edu.pl/ (jedynym wyjątkiem jest oddany po remoncie w ubiegłym roku akademickim budynek T-22, którego standard odpowiada budynkowi T-19, a którego opis jest w przygotowaniu).

Proszę pamiętać aby w momencie kwaterowania posiadać przy sobie:

 1. Potwierdzenia wpłaty kaucji  gwarancyjnej w wysokości 200 zł (Dane do przelewu na stronie http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531)
 2. Dowód osobisty
 3. Zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca

 

 

The result of the distribution of dormitory rooms within the reserve of the Vice-Rector for Students Affairs is available under link below.

Those students who didn’t get assignment from Vice-Rector, can reapply for dormitory during distribution of uninhabited rooms. In second half of September on our website (www.prs.pwr.edu.pl) will be publish information in details (where, when and how to apply). Before information is published we’ll not be able to give you any further information.

 

Decision of Vice-Rector for Students Affairs pdf

 

 • Information about accommodation arrangements for academic year 2017/2018 are available on the website http://prs.pwr.edu.pl/?p=3820. Three the most important information:
 1. Remember to pay guarantee deposit till before accommodation,
 2. Remember that you need to move between 25th of September and 5th of October. If you do not move in till 5th of October you will lose place and guarantee deposit.
 • On September 30th and 1st of October accommodation will be possible between 7:30 and 15:00. Those students who want to move in on 1st of October should report this to dormitory manager before 25th of September (http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=529) by email (by student email https://s.student.pwr.edu.pl/).
 • Every student needs to pay guarantee deposit which is:
  • 200 zł for students who don’t pay for their studies;
  • 400 zł for students who pay for their studies.

(details for transfer are available on website http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=531, title of transfer should have your id student number, your name and surname and postscript “kaucja”). If you do not pay you guarantee deposit you will not be able to move in.

 • Assignment to room is administered by dormitory manager during accommodation. Eventual change of room/dormitory will be possible after accommodation (after 5th of October).
 • All questions about accommodation should be directed to dormitory managers http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=529

Please remember that during accommodation you need:

 • Printed proof of guarantee deposit payment;
 • Copy of passport and visa;
 • ID photo for inhabitant card.
Wróć