Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

1. Indywidualna informacja nt. wyniku rozdziału miejsc dostępna jest dla każdego studenta w systemie Edukacja.CL. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów Doktorantów roześle dodatkowo do każdego aplikującego student informację drogą mailową.

2. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim można składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów, w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

3. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca dla małżeństw można składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów do piątku 28 czerwca 2019 r.

4. Przyznane miejsca uprawniają studentów do rezerwacji pokoju we wskazanym domu studenckim.

5. Informacja o procedurze i terminach rezerwacji miejsc zostaną ogłoszone bezpośrednio w domach studenckich oraz na stronie internetowej Działu Domów Studenckich (www.drugidom.pwr.edu.pl) oraz Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (www.prs.pwr.edu.pl)

6. Studenci aktualnie mieszkający w domach studenckich mają obowiązek rozliczenia wszelkich należności za DS w terminie do 30 czerwca 2019 r. Studenci pozostający do końca letniej sesji egzaminacyjnej powinni rozliczyć się do 10 lipca 2019 r.

7. Kierownicy domów studenckich sporządzą listy dłużników i przekażą do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów w terminie do 18 lipca 2019 r. Dłużnicy utracą miejsca na rok 2019/2020. Miejsca zwolnione pozostaną w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.

8. Studenci, którzy otrzymali promesy na nowy rok akademicki zobowiązani są do wpłaty kaucji w terminie między 1 a 15 sierpnia 2019 r.

9. Dział Domów Studenckich do 22 sierpnia 2019 r. prześle do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów listy studentów, którzy wpłacili kaucję gwarancyjną. Studenci, którzy nie wpłacili kaucji, a znaleźli się na liście promes utracą promesę z mocy regulaminu. Odzyskane miejsca pozostają w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.

10. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów rozdzieli miejsca dla kandydatów przyjętych na I rok studiów, rozpoczynających naukę w październiku
w terminie, który zostanie ogłoszony do 26 lipca 2019 r.

11. Odwołania studentów od decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenckim oraz indywidualne prośby o przydzielenie miejsca w ramach rezerwy Prorektor ds. Studenckich rozpatrzone zostaną w następujących terminach:

  • do 19 lipca 2019 r. dla studentów indywidualnych lat wyższych;
  • w ogłoszonym do 26 lipca 2019 r. terminie dla małżeństw studenckich, kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz podania o przydzielenie pokojów jednoosobowych.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie odwołania zawierające:

  • wniosek o przyznanie miejsca w DS z obliczoną ilością punktów potwierdzoną przez Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów;
  • uzasadnienie powodu odwołania.

12. Termin ogłoszenia wyników odwołań:

  • do 23 lipca 2019 r. dla studentów indywidualnych lat wyższych;
  • w ogłoszonym do 26 lipca 2019 r. terminie dla małżeństw studenckich, kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz podania o przydzielenie pokojów jednoosobowych.

13. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów prześle do Działu Domów Studenckich skierowania zbiorcze (w formie elektronicznej) w terminie do 16 września 2019 r. do godz.1500. Skierowania zbiorcze powinny wyczerpywać pełny limit miejsc przyznanych wydziałowi.

14. Kwaterowanie studentów rozpocznie się 24 września 2019 r. (opłata od dnia zakwaterowania) i potrwa, aż do 5 października 2019 r. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl.

15. Planowane jest uruchomienie systemu do rezerwacji terminu zakwaterowania. Informacja nt. zasad rezerwacji zostanie opublikowana na stronach www.drugidom.pwr.edu.pl, www.prs.pwr.edu.pl w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

16. Studenci I roku, w przypadku dni wstępnych przed 24 września 2019 r. będą mogli zakwaterować się w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dni wstępne.

17. Studenci skierowani do domów studenckich mają obowiązek zakwaterować się
w terminie do 5 października 2019 r.

18. Kierownicy Domów Studenckich przekażą do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów wykazy miejsc niewykorzystanych do 7 października 2019 r., do godziny 1200.

19. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów rozpocznie wydawanie skierowań indywidualnych na miejsca niezakwaterowane od dnia 8 października 2019 r.

 

Wróć