Kontakt


Prorektorat ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Sekretariat:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud.A-1, pok.121
e-mail: prorektor.gorski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 41 23

Kontakt


Dział Rozliczeń Funduszy i Dotacji Studenckich

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. H-14, pok.1.06

Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Agata Bartnik-Pietruszka - kierownik działu

Anna Krzemianowska -specjalista
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Sadowska-Karolewska - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: agnieszka.sadowska-karolewska@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Roman Dębski - starszy specjalista
tel. 71 320 25 48
e-mail: roman.debski@pwr.edu.pl   

Elżbieta Grzebyk - starszy specjalista
tel. (71) 320 22 75
e-mail: elzbieta.grzebyk@pwr.edu.pl   

Krzysztof Czerski - główny specjalista
e-mail: krzysztof.czerski@pwr.edu.pl   

Katarzyna Szybalska - samodzielny referent
e-mail: katarzyna.szybalska@pwr.edu.pl   

Kontakt


Strefa Kultury Studenckiej, bud. C-18

Ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 10
50-376 Wrocław
tel. (71) 340 7530
e-mail: sks@sks.pwr.edu.pl

Kierownik SKS
Łukasz Ptaszek
e-mail: lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl

Koła naukowe

Wydział Architektury (W-1)
 1. Strukturalne Koło Naukowe InStructA 
  • kontakt: instructa@pwr.edu.pl
 2. Koło Naukowe Eko-Studio  
  • kontakt: ekostudio.pwr@gmail.com
 3. Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO
  • kontakt: skn.cardo@gmail.com
 4. Grupa Działań Plastycznych Spotkania Nieformalne
  • kontakt: gdp.pwr@gmail.com
 5. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
  • kontakt: pwr.skn.gp@gmail.com
 6. Koło Naukowe Humanizacja Środowiska Miejskiego
  • kontakt: info@hsm.pwr.edu.pl
 7. Koło Naukowe ARCHIPUNKTURA
 8. Koło Naukowe Historii Architektury Archist

  • kontakt: kn.histroriiarchitektury@gmail.com
 9. Yello Artystyczne Koło Naukowe
 10. KN LabDigiFab
  • kontakt: labdigifab@gmail.com
 11. Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej
  • kontakt: kn.aam.pwr@gmail.com
 12. Koło Naukowe Pop Arch 
  • kontakt: kn.poparch@gmail.com
 13. Koło Naukowe KONSA
 14. Koło Naukowe Architektury Tradycyjnej i Współczesnej
 15. Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Industria
  • kontakt: industria.pwr@gmail.com
 16. Koło Naukowe Warsztat
  • kontakt: knwarsztat@gmail.com
 17. Koło Naukowe Mural
  • kontakt: muralpwr@gmail.com 
 18. Koło Naukowe Wrocławskiej Modernistycznej Architektury „WMArch”
  • kontakt: wmarch@gmail.com
 19. Koło Naukowe metA-Meet Arcitecture
  • kontakt: meta.architektura@gmail.com
 20. Koło Naukowe BIMiś
  • kontakt: knbimis@gmail.com
 21. Koło Naukowe Habitat NOW!
  • kontakt: k.habitatnow@gmail.com
 22. Koła Naukowe Człowiek: Forma Struktura Przestrzeń
 23. Koło Fotograficzne ARCHIW1ZJE

 

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (W-2)
 1. Wydziałowe Międzyinstytutowe Koło Naukowe SKIK
 2. Koło Naukowe STAL
  • kontakt: pwr.kn.stal@gmail.com
 3. Koło Naukowe MŁODZI MOSTOWCY PWr
  • kontakt: mlodzimostowcy@pwr.edu.pl
 4. Studenckie Koło Naukowe Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego AQUAE DUCTUS
 5. Koło Naukowe Studentów Infrastruktury Transportu Szynowego Koło 1435
 6. Koło Naukowe MOLE

  • kontakt: knmole@pwr.edu.pl
 7. Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi
  • kontakt: etaksi@pwr.wroc.pl
 8. Koło Naukowe KONKRET
 9. MMB – Młodzi Menadżerowie Budownictwa
  • kontakt: knmmb@pwr.edu.pl
 10. Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Koło Naukowe Mikroświat
 11. Koło Naukowe Mechaniki przy Zakładzie Wytrzymałości Materiałów
  • kontakt: pwr.knm@gmail.com
 12. Koło Naukowe Fizyki Budowli RESTART
Wydział Chemiczny (W-3)
 1. Koło Naukowe Studentów Chemii ALLIN
  • kontakt: allin.w3@pwr.edu.pl
 2. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii BIO-TOP

  • kontakt: biotop@pwr.edu.pl
 3. Koło Naukowe GAMBRINUS
  • kontakt: k.n.gambrinus@gmail.com
 4. Studenckie Koło Naukowe Technologów Chemicznych CHEMITECH
  • kontakt: chemitech@pwr.edu.pl
 5. Koło Naukowe Projektantów Chemicznych CONSILIUM

  • kontakt: consilium@pwr.edu.pl
 6. Koło Naukowe PhoBiA (KN MW)
  • kontakt: phobia@pwr.edu.pl
 7. Koło Naukowe Biochemistry and Nanophysics Group (BANG)
  • kontakt: bang@pwr.edu.pl
Wydział Elektroniki (W-4)
 1. Studenckie Koło Naukowe CHIP przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki
 2. Koło Naukowe Informatyki Stystemów Autonomicznych i Adaptacyjnych ISAA
 3. Koło Naukowe PWr AEROSPACE

  • kontakt: aerospace@pwr.edu.pl
 4. Studenckie Koło Naukowe Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych SISK

  • kontakt: sisk@pwr.edu.pl
 5. Studenckie Koło Naukowe MICROSYTEMS ORIENTED SOCIETY (MOS)

  • mos@pwr.edu.pl
 6. Studenckie Koło Naukowe TRAF-BARAK przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki

  • kontakt: traf.barak@gmail.com
 7. Studenckie Koło Naukowe Hobbystów Automatyzacji i Robotyzacji HAIR
  • kontakt: sknhair.zarzad@gmail.com
 8. Koło Naukowe Robotyków KoNaR
  • kontakt: konar@pwr.edu.pl
 9. Studenckie Koło Naukowe Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki EKSA
  • kontakt: kneksa.zarzad@gmail.com
 10. Koło Naukowe EKA.NET

  • kontakt: ekadotnet@outlook.com
 11. Studenckie Koło Naukowe KREDEK (Creation and Development Group)
  • kontakt: knkredek@gmail.com
 12. Koło Naukowe Wireless Group
 13. Koło Naukowe Sekcji Studenckiej Audio Engineering Society AES
  • kontakt: kontakt@aes.pwr.edu.pl
 14. Koło Naukowe Laser Electronics Designers (L.E.D.)
 15. Studenckie Koło Naukowe LabVIEW Fan Group
  • kontakt: kontakt@lvfg.pwr.edu.pl
 16. Koło Naukowe Tk Games
  • kontakt: pwrtkgames@gmail.com
 17. Koło Naukowe Just Everybody Drone It (KN JEDI)

  • kontakt: jedi@ficu.eu
 18. KN Obliczeniowa Kolektywna Inteligencja ( W-4 w ZOD Jelenia)
 19. KN Tworzenia Aplikacji Webowych (KN MW)
 20. Studenckie Koło Naukowe CyberTech
 21. Koło Naukowe Competitive Programming Preparation (CPP)
  • kontakt: pwrcpp@gmail.com
 22. Koło Naukowe White Hats
  • kontakt: kn.whitehats@pwr.edu.pl
 23. Koło Naukowe Stay High
Wydział Elektryczny (W-5)
 1. ­Stowarzyszenie Naukowe STRIMER
  • kontakt: snsstrimer@gmail.com
 2. ­Stowarzyszenie Naukowe Studentów SYNCHRON
  • kontakt: sns.synchron@gmail.com
 3. Stowarzyszenie Naukowe Studentów „Automatyk”
  • kontakt: automatyk@pwr.edu.pl
 4. Anglojęzyczne Koło Naukowe Windmill
  • kontakt: deltapower.research@outlook.com
 5.  ­Koło Naukowe PWr eRacing
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W-6)
 1. Studenckie Koło Naukowe „Górnik”
 2. Koło Naukowo-Badawcze GIS
  • kontakt: knb.gis.pwr@gmail.com
 3. ­Koło Naukowe Grupa Młodych Geodetów
  • kontakt: kngmg.pwr@gmail.com
 4. Koło Naukowe Revimining 
  • kontakt: knrevimining@pwr.edu.pl
 5. Koło Naukowe GEOFON
Wydział Inżynierii Środowiska (W-7)
 1. Koło Naukowe ENVIRONMENTAL TEAM
  • kontakt: et@pwr.edu.pl
Wydział Informatyki i Zarządzania (W-8)
 1. Koło Naukowe Rynków Finansowych FUTURES
  • kontakt: futures@futures.pwr.edu.pl
 2. Koło Naukowe: Studium Podstawowych Problemów Informatyki przy Instytucie Informatyki Technicznej ARTIFICIAL COGNITION AND MULTIAGNET INTERACTION
 3. Koło Naukowe JAVATECH przy Instytucie Informatyki
  • kontakt: javatech@student.pwr.edu.pl
 4. Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości (KOŁO VR) przy Instytucie Informatyki Stosowanej
 5. Studenckie Koło Naukowe UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Identyfikacji ESTYMATOR
 7. Studenckie Koło Naukowe PROGRESSIVE
 8. Koło Naukowe Project Management Group
  • kontakt: pmgroup.kontakt@gmail.com
 9. Koło Naukowe Zarządzania Unstoppable
 10. Koło Naukowe OSD Online System Developers
 11. Koło Naukowe Niezawodności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
 12. Koło Naukowe Informatyki Biomedycznej
 13. Grupa.Net Studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania PIAST>NET
 14. Koło Naukowe Zarządzania – CONSENSUS
 15. koło Naukowe Mobile Information Technology (MIT)
 16. Koło Naukowe Technologii Mobilnych, Multimedialnych i Komunikacyjnych
 17. Koło Naukowe Medical.ml
 18. Koło Naukowe „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”
 19. Koło Naukowe Analiza Biznesowa BI
 20. KN Inżynierii Oprogramowania SENS
 21. Międzywydziałowe KN Dane i Eksploracja ” DaniE” KN MW)
 22. Koło Naukowe CodersCrew
  • kontakt: kontakt.pwr@coderscrew.pl
 23. Koło Naukowe Native Flow
 24. Koło Naukowe NETALYZE
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9)
 1. Studenckie Koło Naukowe PŁOMIEŃ
  • kontakt: plomien@pwr.edu.pl
 2. ­Koło Naukowe Studentów Inżynierii Lotniczej Da Vinci
  • kontakt: skdavinci@protonmail.com
 3. ­Koło Naukowe SKRZYNECZKA
 4. ­Koło Naukowe Flow
  • kontakt: flow@pwr.edu.pl
 5. Akademicki Klub Lotniczy (KN MW)
  • kontakt: pwr.jetstream@gmail.com
 6. KN Technologii Kosmicznych i Loticzych (WSAG KN MW)

  • kontakt: kontakt.wsag@gmail.com, wsag@gmail.com
 7. Koło Naukowe CapaciT(h)or
  • kontakt: kn.capacithor@gmail.com
 8. PWr Solar Boat Team
  • kontakt: pwrsolarboatteam@gmail.com
 9. Studenckiego Koła Naukowego ThermoRES
Wydział Mechaniczny (W-10)
 1. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”
  • kontakt: robocikb9@gmail.com
 2. Studenckie Koło Naukowe LOGISTICS
  • kontakt: kontakt@knlogistic.pl
 3. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Rekiny Jakości
  • kontakt: rekiny.jakosci@gmail.com
 4. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych PIRM ( KN MW)
  • kontakt: pirm@pwr.edu.pl
 5. Studenckie Koło Naukowo-Techniczne P-13
  • kontakt: skntp13@skntp13.pwr.edu.pl
 6. Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwo im. prof. Rudolfa Haimanna
  • kontakt: sknmat@pwr.edu.pl
 7. Studenckie Koło Naukowe CAD/FEM
 8. Studenckie Koło Naukowe Technologii Innowacyjnych Rapid Troopers
  • kontakt: rrapid.troopers@gmail.com
 9. Studenckie Koło Naukowe Tworzyw Sztucznych HYBRYDA
  • kontakt: hybryda.pwr@gmail.com
 10. Studenckie Koło Naukowe Spawalników ELEKTROHEFAJSTOS
  • kontakt: elektrohefajstos2016@gmail.com
 11. Studenckie Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD
  • kontakt: offroad.pwr@gmail.com
 12. Koło Naukowe Inżynierii Mechatronicznej KNIM
 13. Koło Naukowe OSN
  • kontakt: kn-osn@pwr.edu.pl
 14. Koło Naukowe Hydro+
 15. Koło Naukowe Robotów Autonomicznych „MOBILTECH”
 16. Koło Naukowe Transportu Szynowego
 17. Koło Naukowe Zarządzania Produkcją Kaizen
  • kontakt: knzp.kaizen@gmail.com
 18. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki Przemysłowej ” KAIR”
 19. Koło Naukowe Optomechatroniki i Technologii Laserowych ” Lambda”
 20. Koło Naukowe Materiałów Kompozytowych „Kompozytywni”
  • kontakt: kompozytywni.pwr@gmail.com
 21. Koło Naukowe Spajania i Wytrzymałości Materiałów
 22. Koło Naukowe Procesów Obróbki Skrawaniem
 23. Koło Naukowe Technologii Wirtualnych, Modelowania 3DD i Automatyzacji „REViR 3D”
 24. Koło Naukowe TRIBO
  • kontakt:tribo.kolo@gmail.com
 25. Koło Naukowe PWR Racing Team (KN MW)
  • kontakt: racing.pwr@gmail.com
 26. Koło Naukowe Badań i Diagnostyki Pojazdów Samochodowych
 27. Akademicki Klub Motorowy Apanonar ( KN MW)
  • kontakt: apanonar@apanonar.pl
 28. Koło Naukowe Mechatroniki i Robotyki „Synergia”
  • kontakt: synergia@pwr.edu.pl
 29. Koło Naukowe BIOMECHANIKÓW (KN MW)
  • mknb@pwr.edu.pl
 30. Koło Naukowe „PWR IN SPACE”
  • kontakt: poliwrocket@gmail.com
 31. Studenckie Koło Naukowe Modelowania Przepływów PANTA RHEI
  • kontakt: sknmp.pantarhei@gmail.com
 32. Koło Naukowe BioAddMed
 33. Koło Naukowe DefenceTech
  • kontakt: deftechpwr@gmail.com
 34. Koło Naukowe Inicjatorzy Rozwoju Miasta (IRMa)
  • kontakt: knirma@gmail.com
 35. Koło Naukowe Radiokomunikacji SP6PWT
 36. Koło Naukowe Nowoczesnej Automatyki Przemysłowej

 

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W-11)
 1. Koło Naukowe SPIE
  • kontakt: spie@pwr.edu.pl
 2. Studenckie Koło Naukowe Optyki Widzenia Visus
  • kontakt: visus@pwr.edu.pl
 3. Studenckie Koło Naukowe FOTON
  • kontakt: foton@pwr.edu.pl
 4. Koło Naukowe Studentów Informatyki
 5. Koło Naukowe BioNanopor
  • kontakt: bionanopor@gmail.com
 6. Koło Naukowe OSA
  • kontakt: osachapter@pwr.edu.pl
 7. Koło Naukowe Nanoinżynierii NANOIN
  • kontakt: nanoin@pwr.edu.pl
 8. Koło Naukowe Fizyków NABLA
  • kontakt: nabla@pwr.edu.pl
 9. Koło Naukowe Biomedica
 10. Koło Naukowe BioModel
 11. Koło Naukowe BEAN
  •  knbean.pwr@gmail.com
 12. Koło Naukowe Micela (KN MW)
  • kontakt: kn.micela@gmail.com
 13. Koło Naukowe Solvro
  • kontakt: sknsolvro@gmail.com
 14. Koło Naukowe Q-Ant
  • kontakt: qant@pwr.edu.pl
 15. Koło Naukowe Informatyki Kwantowej QUBIT
Wydział Elektronki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12)
 1. Stowarzyszenie Naukowe Studentów OPTOELEKTRONIKA I MIKROSYSTEMY
  • kontakt: sns.wemif@pwr.edu.pl
 2. Studenckie Stowarzyszenie Naukowe SPENT
  • kontakt: spent@pwr.edu.pl
 3. Koło Naukowe Mikroinżynierii, Mikroelektroniki i Mikrosystemów M3
  • kontakt: m3@pwr.edu.pl
 4. Koło Naukowe MikroCpp
 5. Koło Naukowe Transparentna Elektronika TE
 6. Koło Naukowe Nanotechnologia i Mikroelektronika Nami
 7. Studenckie Koło Naukowe Aquatronik (KN MW)
  • kontakt: knaquatronik@pwr.edu.pl
 8. Studenckie Koło Naukowe SPECTRE
Wydział Matematyki (W-13)
 1. Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”
  • kontakt: gauss@pwr.edu.pl
 2. Koło Naukowe Inżynierii Finansowej przy Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa
  • kontakt: knif@pwr.edu.pl
 3. Koło Naukowe Matematyki
  • knm@pwr.wroc.pl
 4. MKN im. Karela Ballinga „Brzeczka”
 5. Koło Naukowe Scientific Club of Urban Traffic (KN SCoUT)
Wydział Techniczno-Informatyczny  (W-14)
 1. Koło Naukowe Sieci Komputerowych Żakiet
  • kontakt: zakiet.pwr@gmail.com
Wydział Techniczno-Inżynieryjny  (W-15)
 1. Studenckie Koło Naukowe Heavy Metal
 2. Koło Naukowe Digitization and Projects (DAP)
Wydział Techniczno-Przyrodniczy  (W-16)
 1. Koło Naukowe Studentów Politechniki Wrocławskiej PANTERA
Wróć