Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.04

Biuro podawcze oraz obsługa studentów
pokój 1.01

Godziny otwarcia:
Pon.- pt. 10.00-14.00

Karolina Mońca – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87
e-mail: karolina.monca@pwr.edu.pl


Osoby obsługujące wydziały:

W1, W5, W6
Agnieszka Lewandowska
- tel.71 320 43 70
e-mail:
agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W2, W9
Teresa Miętus - tel. 71 320 43 80
e-mail: teresa.mietus @pwr.edu.pl

W3, W7
Anna Socha - tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha @pwr.edu.pl

W4N
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl

W8N, W11, W13
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha @pwr.edu.pl

W10
Renata Korzekwa - tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W12N
Karolina Żołnacz – tel. 71 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Doktoranci
Stypendia z własnego funduszu PWR
Stypendia MNiSW

Agnieszka Mrówczyńska tel. 71 320 23 96
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Domy studenckie
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha @pwr.edu.pl
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl

POLON
Piotr Zalewski – tel. 71 320 22 54
e-mail: piotr.zalewski@pwr.edu.pl
Zapomogi

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy finansowej, świadczenie może otrzymać:
– student,
– doktorant (uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020),

który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie przysługuje niezależnie od pochodzenia studenta.

 

Wniosek o zapomogę  składamy w systemie Edukacja.cl oraz w wersji papierowej:

1. osobiście w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów bud. C-13 p. 1.01 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
2. pocztą na adres Działu:

Politechnika Wrocławska
Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

W przypadku studentów Filii, dokumenty należy złożyć we właściwej jednostce Filii.
Zapomogę możemy otrzymać m.in. w przypadku:

– śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta);
– ciężkiej choroby studenta/doktoranta;
– ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny studenta/doktorant;

– wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (tj. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej);

Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są w szczególności:

– dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego;
– zaświadczenia lekarskie;
– zaświadczenia policji;
– oświadczenie o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta;
– inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku;

 

Uwaga!

Załącznik do wniosku o przyznanie zapomogi dla studentów z Ukrainy wordpdf

 

Szczegółowe zasady przyznawania zapomóg i dokumentowania wniosku określa Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. 

Wróć