Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.04

Biuro podawcze oraz obsługa studentów
pokój 1.01

Godziny otwarcia:
Pon.- pt. 10.00-14.00

Karolina Mońca – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87
e-mail: karolina.monca@pwr.edu.pl


Osoby obsługujące wydziały:

W1, W11
Agnieszka Lewandowska
- tel.71 320 43 70
e-mail:
agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

W2
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

W3, W7
Teresa Miętus - tel. 71 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

W04N - nazwiska A-Ł
Agnieszka Goszczyńska-Chałka - tel. 71 320 22 54
e-mail: agnieszka.goszczynska-chalka@pwr.edu.pl

W04N - nazwiska M-Ż
Joanna Kisiela - tel. 71 320 43 81
e-mail: joanna.kisiela@pwr.edu.pl

W5, W6
Anna Socha - tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

W8, W9
Katarzyna Hencka - tel. 71 320 22 54
e-mail: katarzyna.hencka@pwr.edu.pl

W10
Renata Korzekwa - tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

W12N
Karolina Żołnacz – tel. 71 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl


W13, Doktoranci
Stypendia z własnego funduszu PWR
Stypendia MNiSW

Agnieszka Mrówczyńska tel. 71 320 23 96
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Domy studenckie
Anna Sacha - tel. 71 320 44 95
e-mail: dps@pwr.edu.pl

POLON
Renata Korzekwa – tel. 71 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl
Anna Socha – tel. 71 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Filia Jelenia Góra
Barbara Dziadosz – tel. 75 755 10 48
e-mail: barbara.dziadosz@pwr.edu.pl


Filia Legnica
Marzena Prorok – tel. 076 850 29 68
e-mail: marzena.prorok@pwr.edu.pl


Filia Wałbrzych
Joanna Jasińska – tel. 74 847 86 56 do 58 wew. 104
e-mail: joanna.jasinska@pwr.edu.pl

Zapomogi

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy finansowej, świadczenie może otrzymać:
– student,
– doktorant (uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020),

który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie przysługuje niezależnie od pochodzenia studenta.

 

Wniosek o zapomogę  składamy w systemie Edukacja.cl oraz w wersji papierowej:

1. osobiście w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów bud. C-13 p. 1.01 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
2. pocztą na adres Działu:

Politechnika Wrocławska
Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

W przypadku studentów Filii, dokumenty należy złożyć we właściwej jednostce Filii.
Zapomogę możemy otrzymać m.in. w przypadku:

– śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta);
– ciężkiej choroby studenta/doktoranta;
– ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny studenta/doktorant;

– wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (tj. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej);

Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są w szczególności:

– dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego;
– zaświadczenia lekarskie;
– zaświadczenia policji;
– oświadczenie o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta;
– inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku;

 

Uwaga!

Załącznik do wniosku o przyznanie zapomogi dla studentów z Ukrainy wordpdf

 

Szczegółowe zasady przyznawania zapomóg i dokumentowania wniosku określa Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. 

Wróć